Uniunea Europeană

View the profile of this donor in a dashboard

Partener de dezvoltare 

Uniunea Europeană 

Agenția de dezvoltare/implementare

EuropeAid/Comisia Europeană

Detalii de contact

Delegaţia UE,
Str. Kogălniceanu 12,
MD 2001, or. Chişinău,
Tel : (+373 22) 50 52 10
Fax: (+373 22) 27 26 22
Email: Delegation-Moldova@eeas.europa.euhttp://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm

Cadrul juridic de cooperare

UE şi Republica Moldova (RM) au iniţiat negocierile cu privire la Acordul de Asociere RM-UE (AA) în Chişinău pe 12 ianuarie 2010. Pe 29 noiembrie 2013, la Summit-ul Parteneriatului Estic la Vilnius, a avut loc parafarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană. Pe 27 iunie 2014, Acordul de Asociere RM-UE a fost semnat la Bruxelles, iar pe 2 iulie 2014 - ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova.

Acordul de Asociere urma să înlocuiască Acordul de parteneriat şi cooperare RM-UE (APC) care a intrat în vigoare în iulie 1998 şi stabileşte în prezent cadrul pentru relaţiile UE-RM. Cadrul introdus de APC a intrat în vigoare în 2005 odată cu Planul de acţiuni al Politicii Europene de Vecinătate care includea elemente importante pentru o colaborare mai strânsă precum apartenenţa comună, diferenţierea, valoarea adăugată, prioritizare şi monitorizare.

Programe în implementare

În 2016 RM a fost eligibilă pentru participarea în următoarele programe:

Programul Operaţional Comun România – Ucraina – RM 2007-2013(126,7 mil. Euro, 3 state participante), extins pînă la data de 31 decembrie 2019.
Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013 (35 mil. Euro, 8 state participante).
Programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est 2007-2013(2 mil. Euro pentru beneficiarii din RM).

În cadrul acestor programe,  instituțiile din RM au participat în cadrul a  180 de proiecte și au reușit să absoarbă în jur de 40 mil. Euro.

Noile programe în fază de pregătire (programare)

Programul de cooperare transfrontalieră România-Moldova 2014-2020(81 mil Euro pentru beneficiarii de pe întregul teritoriu al RM şi judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi; cofinanţare minimă care trebuie asigurată: 10%).
Programul de cooperare transfrontalieră în cadrul Bazinului Mării Negre 2014-2020(49 mil Euro din fondurile ENI +IPA, 8 state participante, cofinanţare minimă 10%).
Programul Transnațional Dunărean 2014-2020(5 mil Euro pentru beneficiarii din RM, 15 ţări participante, cofinanţare minimă 15%).

Este de menţionat că, conform prevederilor documentelor de program Autoritatea Naţională de Coordonare a programelor este Cancelaria de Stat.

În anul 2017, pe 19 iulie, a fost Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la implementarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională  pentru perioada 2014-2020.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

La moment, Programarea anuală a asistenței externe din partea UE face parte din Cadrul Unic de Asistenţă pentru Republica Moldova 2014-2017, care reprezintă unul din instrumentele UE pentru susţinerea implementării Agendei de Asociere, cu un buget de până la 410 mil EUR, dintre care circa 60 % din suma angajată constituie suport bugetar.

Pilonii principali ai Cadrului Unic de Asistenţă pentru Republica Moldova 2014-2017 sunt:

(i) Reforma administrației publice;
(ii) Agricultura și dezvoltare rurală;
(iii) Reforma poliției și gestionarea frontierelor.

Reieşind din faptul că, în 2017 va expira  Cadrul Unic de Suport pentru Republica Moldova 2014-2017, Delegaţia UE, în comun cu Cancelaria de Stat, a lansat un proces consultativ întru stabilirea priorităților pentru următoarea strategie de ţară cu UE.


Alte instrumente UE acordă suport Republicii Moldova în următoarele domenii:
(iv) Cooperare transfrontalieră;
(v) Justiţie şi afaceri interne;
(vi) Sectorul energetic şi mediu;
(vii) Democraţie şi drepturile omului;
(viii) Educaţie.

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

Granturi
Asistenţă tehnică/Twinning
Suport bugetar
Contracte de bunuri şi lucrări
Asistenţă micro-financiară

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Proiectele care urmează a fi finanţate sunt determinate în procesul de elaborare a Programului Naţional Indicativ multianual în baza Strategiei de ţară şi Programelor anuale de acţiuni. Guvernul Republicii Moldova participă activ la elaborarea ambelor documente şi, de asemenea, a documentelor de proiect.

Condiţii speciale pentru prezentarea propunerilor de proiecte şi criterii de acceptabilitate a proiectelor

Conceptul proiectului propus pentru finanţare de către UE trebuie să corespundă următoarelor criterii: 
• Trebuie să fie clar definite activităţile, măsurile şi/sau condiţiile care vor fi realizate 
• Obiectivele stabilite în propunerea de proiect trebuie să ţină de priorităţile stabilite în documentele strategice UE-RM, 
• Conceptul proiectului trebuie să menţioneze deficienţele, experienţele pozitive ale proiectele implementate anterior şi recomandări, precum şi alte activităţi realizate în domeniu,
• Conceptul trebuie să descrie activităţile planificate şi actuale ale donatorilor în domeniu, 
• Trebuie să existe o legătură logică între obiective, rezultate şi activităţi, 
• Propunerea de proiect va aborda şi aspectele intersectoriale, şi anume protecţia mediului, cooperarea transfrontalieră, dezvoltarea socială şi culturală, management eficient şi egalitatea de gen, 
• Bugetul va fi detaliat pentru fiecare activitate prevăzută în propunerea de proiect
• Va fi specificată în modul corespunzător cofinanţarea proiectului din bugetul naţional

Alte informaţii

Uniunea Europeană rămâne a fi lider absolut la capitolul asistenței financiare nerambursabile RM, de la începutul cooperării cu RM oferind peste 900 mil EUR sub formă de grant.

În 2016, cu asistenţa UE au fost în proces de derulare 145 de proiecte cu bugetul total de peste 654 mil euro.

UE este implicată activ în sprijinirea dezvoltării mediului socio-economic în RM, în special în zonele rurale și zonele mai puțin dezvoltate economic, și contribuie la dezvoltarea politicilor financiare, comerciale și de gestiune administrativă, dezvoltarea societății civile, agriculturii, ÎMM-rilor, cu un aport semnificativ și la domeniul educației și formării profesionale.

Proiectele finanţate de UE sunt implementate după realizarea procedurii de tender în conformitate cu regulamentele financiare ale UE (Ghidul practic privind procedurile de contractare pentru acţiunile externe ale CE - PRAG).

Cadrul Normativ 

PDF icon Acord între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de Acţiuni a Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014-2020), semnat la Chişinău pe 27 aprilie 2016

PDF icon 23.03.2015 Acord financiar dintre GRM și UE privind ENPARD

PDF icon 29.01.2015 Memorandum de Înțelegere cu Uniunea Europeană 2014-2017 (text în engleză)  

PDF icon 12.01.2015 Acord Financiar dintre GRM și UE privind implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (TEXT ENG)  

PDF icon 04.11.2014 Acord financiar dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană "Suport Pentru Reforma Managementului Finanțelor Publice." (Text Engleză)

PDF icon 08.10.2014 Amendamentul nr 2 la AF dintre GRM și UE privind Programul de Suport Bugetar în domeniul aprovizionării cu apă - TEXT ÎN LIMBA ENGLEZĂ  

PDF icon 17.07.2014 AF dintre GRM și UE privind suportul în implementarea Planului de Acţiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize

PDF icon 17.07.2014 AF din GRM și UE privind suportul bugetar în sectorul învățământului vocațional  

PDF icon 17.07.2014 Amendament nr. 2 la AF dintre GRM și UE privind suportul pentru reforma sectorului energetic

PDF icon 17.07.2014 AF din GRM și UE privind Programul ”Măsuri de Consolidare a Încrederii” (PNA 2013)

PDF icon 17.07.2014 Amendament nr. 1 la AF dintre RM și UE privind susținerea utilizării biomasei în scopuri energetice

PDF icon 17.07.2014 Amendamentul nr. 1 la AF din GRM si UE privind Programul - cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre RM și UE (PNA 2012)