Banca Mondială

Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare 

Banca Mondială

Agenția de dezvoltare/implementare

Grupul Băncii Mondiale (BIRD, AID, CFI, MIGA, ICSID)

Detalii de contact

Oficiul Băncii Mondiale
str. Puşkin 20/1,
MD -2012, or. Chişinău, Republica Moldova. 
Tel: +373-22-200706
Fax: +373-22-237053
Email: moldova_contact@worldbank.org 
http://www.worldbank.org/en/country/moldova

Cadrul juridic de cooperare

Republica Moldova a aderat la BIRD pe 12 august 1992, ziua considerată data oficială în care a devenit membru al Băncii Mondiale.

Asociaţia Internațională de Dezvoltare (AID) acordă împrumuturi cu o rată mică a dobânzii sau fără rată a dobânzii – numite credite – şi granturi ţărilor mai sărace. Republica Moldova a devenit membru al AID pe 14 iunie 1994.

Corporaţia Financiară Internaţională (CFI) acordă împrumuturi, capital şi asistenţă tehnică în vederea încurajării investiţiilor în sectorul privat în ţările în curs de dezvoltare. Republica Moldova a devenit membru al CFI pe 10 martie 1995.

Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (MIGA) oferă garanţii împotriva pierderilor cauzate de riscurile necomerciale suportate de investitori în ţările în curs de dezvoltare. Republica Moldova a devenit membru al MIGA pe 9 iunie 1993.

Centrul Internaţional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investiţiilor (ICSID) oferă facilităţi internaţionale pentru reconciliere şi arbitrarea disputelor investiţionale. Republica Moldova a devenit membru al ICSID pe 4 iunie 2011.

Documente strategice de programare

Strategia Grupului Băncii Mondiale de parteneriat cu ţara (SPT) pentru Republica Moldova pentru anii fiscali 2009-2012 şi Raportul de progres cu privire la SPT cu Republica Moldova pentru anii fiscali 2009-2013.

Strategia de Parteneriat cu Ţara pentru anii 2014-2017 a BM, cu un buget de circa 570 mil. USD, prevede susţinerea Republicii Moldova în creşterea economică şi reducerea sărăciei. Strategia se axează pe trei piloni:

(i) Creşterea competitivităţii;

(ii) Consolidarea capitalului uman şi minimizarea
riscurilor sociale;

(iii) Promovarea unei Moldove ecologice, curate şi rezistente.

Următoarea Strategie de Parteneriat de Țară  cu Banca Mondială 2017-2020 urmează a fi definitivată până la sfârșitul ciclului financiar al Băncii Mondiale (iulie 2017).

Pilonii pentru următoarea Strategie de Parteneriat cu Țara, selectați preliminar de Banca Mondială, sunt:

  • Guvernanța și Statul de drept;

  • Creșterea competențelor resurselor umane;

  • Îmbunătățirea prestărilor serviciilor publice.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

Strategia Grupului Băncii Mondiale de parteneriat cu ţara (SPT) pentru RM pentru anii fiscali 2009-2012 are trei priorităţi strategice:
• Îmbunătăţirea competitivităţii economice în vederea susţinerii creşterii economice durabile;
• Minimizarea riscurilor sociale şi de mediu, consolidarea capitalului uman, promovarea incluziunii sociale;
• Eficientizarea administrării sectorului public.


Raportul de progres intermediar din iunie 2011 a constatat că strategia este eficientă şi a extins-o până în 2013, sugerând în acelaşi timp necesitatea de a adapta programul astfel încît să reflecte următoarele evoluţii:
• Impactul crizei economice şi financiare globale;
• Oportunitatea creată de mandatul de reformare acordat Guvernului de către cetăţenii din Republica Moldova;
• Agenda de integrarea europeană a Republicii Moldova.

Obiectivele Strategii de Parteneriat cu Țara 2017-2020 sunt reducerea sărăciei și îmbunătățirea standardelor de viață cu 40 la sută a populației sărace din Republica Moldova. Prin urmare, Strategia se va baza pe diagnosticul de țară efectuat și pe rezultatele Revizuirii intermediare a strategiei curente:

  • Diagnosticul de țară a identificat faptul că operațiunile de politici de dezvoltare și asistența tehnică sunt instrumente preferate pentru abordarea problemelor legate de guvernare și proiectele de investiții pentru sprijinirea mijloacelor de existență ale cetățenilor.

  • În urma revizuirii intermediare a strategiei curente, a fost identificată guvernanța economică ca provocare-cheie asupra reducerii sărăciei, totodată, subliniind vulnerabilitatea ridicată a țării la schimbările climatice.

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

Strategia recomandă examinarea introducerii unei sau cel mult a două operaţiuni de împrumut pe an de către Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (AID) care să genereze angajamente anuale de aproximativ 50 mil. dolari SUA.

Modalităţi de asistență:
- Credite, inclusiv finanţare în baza rezultatelor
- AAA (Activitate economică şi sectorială şi Asistenţă tehnică)
- Fonduri fiduciare

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Programarea se efectuează în consultare cu Guvernul Republicii Moldova.

Condiţii speciale pentru prezentarea propunerilor de proiecte şi criterii de acceptabilitate a proiectelor

Condiţiile speciale sunt stabilite în conformitate cu domeniul de prioritate şi tipul împrumutului în cadrul Acordului de finanţare.

Alte informaţii

Două decenii de cooperare şi eforturile comune de a asigura prosperitate, de a reduce sărăcia şi îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor Republicii Moldova au fost transpuse în diferite tipuri de suport acordat ţării în domenii precum sănătatea, educaţia, agricultura, energia, aprovizionare cu apă şi  canalizare, guvernare electronică, protecţie socială, competitivitate şi multe altele. Peste 970 milioane de dolari SUA au fost angajate până în prezent în susţinerea a 45 de proiecte. Peste 340 de fonduri fiduciare au fost implementate în valoare de peste 200 mil. dolari SUA. Corporaţia Financiară Internațională şi Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor – membri ai Grupului Băncii Mondiale – au acordat resurse financiare şi garanţii în sumă de 295 mil. dolari SUA.

Banca Mondială administrează un portofoliu substanţial de 74 mil. dolari SUA în cadrul Fondurilor Fiduciare (unul din cele mai mari în regiunea Europei şi Asiei Centrale), cu o experienţă de implementare destul de satisfăcătoare, care participă la co-finanţarea operaţiunilor AID, finanţează operaţiunile GEF şi cele de carbon, şi acordă alte forme de suport, inclusiv pentru AAA.

AAA acordat în anii fiscali 2010-2012 include un Raport de evaluare a procurărilor ţării, un Memorandum economic de ţară, un Studiu regional privind restructurarea sistemului de încălzire, o Analiză a cheltuielilor publice şi AT cu privire la Monitorizarea Sectorului Financiar. În sectorul financiar, în special, Banca Mondială a acordat asistenţă în îmbunătăţirea cadrului juridic şi normativ cu privire la plăţile electronice şi segmentele sectorului financiar nebancar, asistată de Banca Naţională a Republicii Moldova cu efectuarea testelor de stres pentru bănci; a elaborat o notă tehnică cu privire la dezvoltarea pieţei de capital; a acordat asistenţă în organizarea unei mese rotunde cu privire la supravegherea serviciilor financiare şi a acordat consiliere şi asistenţă în alte domenii prin dialog continuu cu partenerii guvernamentali.

Aceste produse AT vor fi utile în promovarea reformelor structurale şi elaborarea unui nou instrument de creştere economică pentru Moldova bazat nu doar pe remitenţe, dar şi pe exporturi şi investiții. Pe lângă activitatea continuă în domeniul Securităţii alimentare, viitorul AAA va include activităţi fiscale programatice, activităţi ulterioare A&A ROSC, continuarea activităţii în domeniul concurenţei şi reformelor structurale şi AT în domeniul sănătăţii. Ar putea fi efectuate analize specifice domeniilor care să completeze programul propus de creditare în domeniul energetic, educaţiei, raţionalizării, elaborării ALSAC în agricultură. AAA în sectorul financiar ar putea include acţiuni în vederea îmbunătățării intermedierii remitenţelor, monitorizării sectorului financiar pentru a susţine măsurile de rezistenţă la criză şi dezvoltarea pieţei.

La moment, portofoliul Băncii Mondiale include 10 proiecte active cu suma angajamentelor totale de 365,3 mil USD și 8 granturi cu bugetul total de 14,4 mil USD.

Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) și Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în vederea realizării Programului operațiunii pentru politicile de dezvoltare în domeniul competitivității (DPO-2), au fost ratificate de Parlament la data de 22.12.2016.

Acordurile, semnate la 17 decembrie 2016 la Chișinău, prevăd oferirea Republicii Moldova a unui  suport bugetar de circa 45 milioane dolari SUA, sub forma unui credit de 13 milioane drepturi speciale de tragere (circa 17,4 milioane dolari SUA) din partea AID și a unui împrumut de 27,2 milioane dolari SUA din partea BIRD.

Prin urmare, Ministerul Afacerilor Externe si Integrării Europene a notificat Banca Mondială despre încheierea procedurilor interne, iar Ministerul Finanțelor a remis cererea de plată către Banca Mondială, care a făcut debursările în două tranşe (una de la AID, alta de la BIRD) și banii deja au ajuns în Trezoreria RM.

DPO –2 presupune acordarea unui suport bugetar ce va fi utilizat pentru implementarea reformelor structurale privind facilitarea şi transparentizarea activităţii mediului de afaceri, asigurarea stabilităţii sectorului financiar, eficientizarea managementului investiţiilor publice, inclusiv prin asigurarea acordării subvenţiilor în agricultură într-un mod eficient şi echitabil.

Cadrul normativ 

PDF icon 06.03.2014 STRATEGIA DE PARTENERIAT CU ȚARA PENTRU REPUBLICA MOLDOVA 2014-2017

PDF icon 29.10.2013 Acord de Grant dintre RM și AID privind Proiectul consolidarea capacităților Curții de Conturi  

PDF icon 29.10.2013 Acord de grant dintre RM și AID privind ”Integrarea copiilor cu dizabilități” ENG

 PDF icon 29.05.2013 Acord de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului 'Suport de urgență pentru agricultura Moldovei'  

PDF icon 07.02.2013 Acord de finanţare între Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea proiectului de Reformă a Educaţiei în Moldova  

PDF icon 15.05.2012 Memorandum de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind publicarea informaţiilor (Text Eng)  

PDF icon 05.04.2012 Document de evaluare a unui credit propus pentru grant privind proiectul 'Competitivitatea în Agricultură' ( Text Eng)  

PDF icon 22.09.2011 Finanţare Adiţională privind proiectul 'Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială'  

PDF icon 01.07.2011 Acord de Finanţare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la proiectul 'Consolidarea Eficacităţii Reţelei Securităţii Sociale' (Text Eng) 

PDF icon 12.08.2010 Acord de Finanţare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la proiectul 'Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climaterice' (Text Eng)