Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare

Suedia 

Agenția de dezvoltare/implementare

Agenţia suedeză pentru dezvoltare şi cooperare internaţională (Sida) este o agenţie guvernamentală care raportează Ministerului Afacerilor Externe al Guvernului Suediei.

Detalii de contact

Ambasada Suediei
str. T. Ciorba 12,
or. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova   
Tel: +373-22-26 73 20
Fax: +373-22-26 73 30
E-mail: ambassaden.chisinau@gov.se

Cadrul juridic de cooperare

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei cu privire la Cadrul general şi Condiţiile de cooperare pentru dezvoltare pentru perioada 2011-2014. Acordul a fost semnat şi a intrat în vigoare pe 17 mai 2011.

La etapa actuală, RM nu are un Acord – cadru cu Suedia. În 2016 Cancelaria de Stat a iniţiat procedurile necesare pentru a demara consultările cu partea suedeză asupra proiectului de Acord dintre Republica Moldova şi Regatul Suediei cu privire la cooperarea pentru dezvoltare, precum şi proiectului de Acord dintre Republica Moldova şi Regatul Suediei asupra termenilor şi condiţiilor generale privind cooperarea pentru dezvoltare.

Cooperarea dintre Suedia și Moldova este guvernată de „Strategia Suediei bazată pe rezultatele cooperării în domeniul reformelor cu Europa de Est, Balcanii de Vest și Turcia pentru anii 2014-2020”. Scopul principal al Strategiei este de a sprijini aceste țări, creând legături mai strânse cu UE.

Documente strategice de programare

Strategia de asistenţă actuală stabileşte direcţia cooperării în domeniul dezvoltării între Suedia şi Republica Moldova pentru perioada 2011-2014.

Sida consultă Guvernul Republicii Moldova, societatea civilă, sectorul privat şi alţi donatori la elaborarea strategiei.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

- Sectorul 1: Democraţie, drepturile omului şi egalitatea de gen
- Sectorul 2: Infrastructura sustenabilă (Energie) 
- Sectorul 3: Dezvoltarea pieţei

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

Finanţare anuală de 115 milioane SEK.

Proiecte de asistenţă tehnică elaborate în consultare cu instituţiile din Republica Moldova.

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Principalul obiectiv al cooperării în domeniul dezvoltării între Suedia şi Republica Moldova pe termen lung este integrarea Republicii Moldova în UE, inclusiv adoptarea de către aceasta a valorilor UE.

Ținând cont de domeniul de cooperare prevăzut în strategia de ţară Sida, Ambasada şi alţi parteneri relevanţi identifică proiectele care urmează a fi implementate în Republica Moldova. Deoarece Sida nu este o agenţie de implementare toate resursele financiare sunt canalizate şi convenite cu organizaţii multilaterale sau alte tipuri de organizaţii de implementare.

Condiţii speciale pentru prezentarea propunerilor de proiecte şi criterii de acceptabilitate a proiectelor

Criterii: 
1. Relevanţa pentru integrarea în UE
2. Eficacitate şi eficienţă (se examinează posibilitatea co-finanţării) 
3. Justificare 
4. Sustenabilitate (accent pe dezvoltarea durabilă a capacităţilor)
5. Apartenenţă 
6. Evaluarea impactului de mediu, măsuri în domeniul egalităţii de gen şi de combatere a corupţiei

Alte informaţii

Ambasada Suediei/Sida monitorizează implementarea proiectului.

Cadrul normativ 

PDF icon 15.12.2014 Results strategy for Sweden’s reform cooperation with Eastern Europe, the Western Balkans and Turkey 2014 – 2020 (TEXT ENG)  

PDF icon 30.06.2011 Acord Specific între Suedia şi Moldova cu privire la consolidarea capacităților din cadrul Ministerului Economiei in domeniul Eficienței Energetice și a Energiei Regenerabile în Moldova (Text Eng)  

PDF icon 11.05.2011 Acord între Republica Moldova şi Regatul Suediei privind Cooperarea pentru Dezvoltare 2011-2014  

PDF icon 22.01.2011 Strategia de cooperare cu Republica Moldova Ianuarie 2011 - Decembrie 2014  

PDF icon 26.11.2010 Acord Specific între Republica Moldova şi Suedia cu privire la Recensământul General Agricol   

PDF icon 22.11.2010 Acord între Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare şi Apărătorii pentru Drepturile Omului cu privire la Programul de Suport pentru Drepturile Omului 2010-2012 (Text Eng) 

PDF icon 23.07.2010 Adendum Nr1. cu privire la Aranjamentul Administrativ Standard între Agenția Suedeză pentru Dezvoltare şi Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare   

PDF icon 11.06.2010 Acord între Agenția Suedeză pentru Dezvoltare şi Asociaţia pentru Politică Externă cu privire la Suportul în Dialogurile Transnistriene (Text Eng ) 

PDF icon 07.12.2009 Aranjamentul Standard Administrativ pentru Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată Utilizarea Pass-Through Fund Management între Agenția Suedeză pentru Dezvoltare şi Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (Text Eng)  

PDF icon 01.12.2009 Adendum Nr1. la Acordul dintre Agenția Suedeză pentru Dezvoltare şi Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu privire la consolidarea Capacităţilor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în Republica Moldova