Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare 

Liechtenstein

Agenția de dezvoltare/implementare

Servicii de dezvoltare din Liechtenstein (LED) este o fundaţie a Guvernului şi societăţii civile din Liechtenstein creată în 1965 care oferă asistenţă de dezvoltare oficială în numele guvernului statului Liechtenstein. În Republica Moldova LED şi-a iniţiat activitatea în septembrie 2007 cu accentul pe domeniul educaţional. 

Detalii de contact

Servicii de dezvoltare din Liechtenstein 
Str. Bănulescu Bodoni 25,
oficiul 21,
MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
T el: +373 22 22-19-50, 
T/F: +373 22 23-22-39
Email: info@led.md şi Puis.Frick@led.md 
http://led.md/

Cadrul juridic de cooperare

Acordul între Guvernul Principatului Liechtenstein şi Guvernul Republicii Moldova privind asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică (5 septembrie 2007).

Documente strategice de programare

LED are o abordare ascendentă (de jos în sus) şi se bazează pe informaţiile oferite de partenerii săi de implementare şi factorii interesaţi. LED discută necesitatea şi oportunitatea intervenţiilor cu reprezentanţii beneficiarilor direcţi şi finali.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

În Republica Moldova LED este activ în special în zonele rurale în domeniul educaţiei (în general şi, în special, al educaţiei profesionale).

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

• Cooperare tehnică
• Granturi
• Credite fără dobândă sau cu dobândă minimă

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

• Asistenţă tehnică/ instruire
• Granturi

Condiţiile speciale de prezentare a propunerilor de proiect şi criteriile de acceptabilitate a proiectelor 

Principalele criterii de selectare a propunerilor de proiecte sunt: 
- asistenţă sau legislaţia care prevede conformarea cu cerinţele UE
- asistenţa solicitată trebuie să fie în domeniul de cooperare al programului, 
- transferul tehnologiei şi cunoştinţelor daneze.

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Toate cererile sunt prezentate LED Moldova, care face o evaluare succintă a intervenţiei înainte de a transmite cererea la oficiul central în Liechtenstein.

Finanţarea urmează a fi aprobată de Consiliul Central al LED. Deoarece schimbările în educaţie necesită timp, LED nu este interesat de finanţarea proiectelor pe termen scurt, ci în finanţarea proiectelor cu durata de cel puţin 3 ani. Cu toate acestea, finanţarea este aprobată pentru fiecare an de implementare a proiectului.

Alte informaţii

LED depune eforturi pentru a asigura buna coordonare a activităţilor sale cu structurile guvernamentale, organizaţiile societăţii civile şi alţi donatori şi implementatori de proiecte din Republica Moldova. LED nu doar finanţează şi monitorizează, ci şi implementează proiecte. LED are responsabilitatea pentru utilizarea eficientă şi eficace a resurselor atât faţă de cetăţenii Republicii Moldova, cât şi faţă de cetăţenii statului Liechtenstein.