Raport privind asistenţa externă acordată Republicii Moldova, în perioada 2021

Raportul ODA 2021
PDF icon raport_oda_2021.pdf

Raportul privind asistenţa externă acordată Republicii Moldova în anul 2021, a fost elaborat de către Direcția Asistență Externă, Ministerul Finanțelor, în baza datelor recepționate din partea coordonatorilor sectoriali, partenerilor externi de dezvoltare, precum și din cadrul Platformei de gestionare a asistenței externe, dar și a sistemului trezorerial. La nivel național, 28 de parteneri externi de dezvoltare și 26 autorități/instituții publice au raportat asistența externă acordată și, respectiv, recepționată pe parcursul anului 2021. Raportul are drept obiectiv fortificarea transparenței și vizibilității, precum și sporirea gradului de înțelegere aferent structurii asistenței externe pentru dezvoltare acordate Republicii Moldova pe parcursul anului 2021 de către partenerii externi de dezvoltare.