Cancelaria de Stat a publicat Raportul cu privire la asistenţa oficială pentru dezvoltare, acordată Republicii Moldova în 2016

PDF icon Raportul ODA 2016

Raportul privind asistenţa externă acordată Republicii Moldova în anul 2016, a fost elaborat în contextul angajamentelor bilaterale de eficientizare a cooperării pentru dezvoltare şi a responsabilităţii reciproce faţă de atingerea obiectivelor de dezvoltare.

Obiectivul prezentului Raport este de a asigura transparența și volumul necesar de informații cu privire la asistența externă acordate Republicii Moldova,  programarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea asistenței, disponibile autorităților de stat, partenerilor de dezvoltare și publicului larg, dar și de a spori eficiența, eficacitatea, impactul și durabilitatea asistenței acordate Republicii Moldova.

Raportul pe asistența oficială pentru dezvoltare acordată de către partenerii externi a fost elaborat de către Direcţia coordonarea politicilor și asistenţei externe din cadrul Cancelariei de Stat. Datele statistice și informația din raport au fost primite de la partenerii de dezvoltare, de la autorităţile publice. De asemenea, majoritatea informației despre asistența externă este prezentă în Platforma pentru gestionarea asistenței externe - www.amp.gov.md.

În anul 2016 partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au debursat peste 440 mil. euro, în creştere cu cca 32,8% faţă de anul 2015. Acest lucru a fost posibil grație semnării la 7 noiembrie 2016 a Acordului cu Fondul Monetar Internațional pe trei ani în valoare de 152 mil. euro, deblocării de către Comisia Europeană a debursărilor pentru suport bugetar în valoare de 45,3 mil. euro și acordării de către România a primei tranșe în valoare de 60 mil. euro din 150 mil. euro prevăzuți în Acordul privind asistența financiară rambursabilă dintre Republica Moldova și România.

În anul 2016 lider la capitolul debursări în rândul partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova a fost Uniunea Europeană, fiind urmată de Banca Mondială, România, Agențiile ONU și Statele Unite ale Americii, toate acordând 76% din întreaga asistență externă debursată în 2016.

În calitatea sa de autoritate naţională de coordonare a asistenţei externe, Cancelaria de Stat recunoaşte importanţa consultărilor şi dialogului cu comunitatea donatorilor şi doreşte să exprime gratitudinea sa faţă de partenerii de dezvoltare, bilaterali şi multilaterali, precum şi faţă de autorităţile publice centrale, pentru oferirea informaţiilor necesare şi suportul acordat la elaborarea prezentului Raport.