Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare 

USAID

Agenția de dezvoltare/implementare

Majoritatea programelor Statelor Unite în Republica Moldova sunt acordate de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Unele programe sunt administrate şi coordonate de Ambasada SUA în Republica Moldova.

Detalii de contact

Oficiul USAID în Republica Moldova
str. Bănulescu-Bodoni  57/1,
clădirea ASITO, et.5,
or. Chişinău, MD-2005, Republica Moldova 
Tel: +373-22-201800 
Fax: +373-22-237277 

Ambasada SUA în Republica Moldova 
str. Mateevici 103A,
or. Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373-22-408481
Fax: +373-22-233044

Cadrul juridic de cooperare

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA cu privire la cooperarea tehnică semnat pe 21 martie 1994.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

În susţinerea reformelor în domeniul democraţiei şi pieţei libere în RM, USAID operează în special în două domenii în Cadrul Asistenţei Externe a Guvernului SUA: 
- Creştere economică
- Guvernare echitabilă şi democratică
precum şi (gestionate de USAID/Washington):
- Agricultura (Programul de la Fermier la Fermier)
- Protecţia copilului
- Suport IMM (fondul regional Western NIS Enterprise Fund)

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

• Granturi
• Asistenţă tehnică

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Propunerile de proiect sînt elaborate unilateral de USAID, în conformitate cu domeniile de cooperare stabilite în Strategie. Beneficiarul potențial este consultat în procesul de elaborare a documentului de proiect. Guvernul este consultat doar în cazul în care beneficiarul potențial este o instituţie guvernamentală.

Proiectele USAID sînt implementate în parteneriat cu Guvernul RM de către organizaţii nonguvernamentale internaţionale şi locale (ONG), companii private din SUA şi agenţii

Proiecte în derulare

În prezent, în Republica Moldova derulează următoarele proiecte de asistenţă tehnică ale USAID:

Pilonul Creştere economică:

 • Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova (perioada:  2015 – 2020; buget $21,851,372)

 • Development Credit Authority (DCA) (perioada:  2011 – 2028; buget $10,973,000)

 • Proiectul Centrului de Excelență în TIC (ICTEC) (perioada:  2015 – 2018; buget $2,000,000)

 • Western NIS Enterprise Fund (perioada:  1994-2023; buget $30,000,000)

Granturi ale Fondului Donatorilor Emergenţi:

 • Elaborarea Registrului Național de Vie și Vinuri pentru Moldova (perioada:  2015 – 2017; buget $496,932)

 • Proiectul de Susţinere a Agriculturii Organice în Moldova (perioada:  2016 – 2018).

Pilonul Guvernare justă şi democratică:

 • Parteneriatele din Moldova pentru o Societate Civilă Durabilă (perioada:  2013 – 2018; buget $8,849,354)

 • Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova sub Supravegherea Societăţii Civile (perioada:  2016 – 2020)

 • Procesele Politice Incluzive şi Participatorii în Moldova (perioada:  2016 – 2019)

 • Reabilitarea şi Construcţia Reţelei de Apă şi Canalizare a Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din oraşul Teleneşti (perioada:  2014 – 2017; buget $498,913)

 • Programul de Transparenţă şi Responsabilitate Democratică (perioada:  2016 – 2019)

 • Novateca – Programul Bibliotecilor Globale in Moldova (perioada:  2012 – 2019; buget $12,942,794)

 • Familie sigură pentru fiecare copil (perioada:  2014 – 2017; buget $4,400,000)

 • Programul de Mediu de Autorizare Legală II (LEEP II) (perioada:  2013 – 2018).

Condiţii speciale pentru prezentarea propunerilor de proiecte şi criterii de acceptabilitate a proiectelor

Propunerile de proiect sînt elaborate unilateral de USAID.

În cazul mecanismului aplicat de Ambasada SUA, ONG-urile sau instituţiile de stat prezintă propunerile de proiect direct Ambasadei, care examinează propunerile recepţionate şi 2-3 ori pe ani ia decizia cu privire la susţinerea financiară a propunerilor selectat.

Alte informaţii

În R.Moldova USAID Moldova activează în baza Strategiei de Cooperare pentru Dezvoltarea Țării, anii 2013-2017, care prevede două obiective de dezvoltare:

 • Obiectivul de dezvoltare 1: O guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă;

 • Obiectivul de dezvoltare 2: Majorarea Investițiilor și Comerțului în Sectoarele Cheie

În baza acestor obiective au fost aprobate două acorduri de asistență bilaterală privind obiectivele de dezvoltare:

 • Hotărîrea Guvernului nr. 938 din 29.07.2016 cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele-cheie.

Valoarea asistenței: 2016 – 10,373,476 USD, 2017 – 22,360,000 USD (preliminar), 2018 – 21,954,371  USD (preliminar). Acordul nu implică angajamente financiare din partea RM și este valabil până la data de 31 mai 2021.

 • Hotărîrea Guvernului nr. 1062 din 16.09.2016 cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă.

Valoarea asistenței: 2016 – 16,473,324 USD, 2017 – 13,551,371 USD (preliminar), 2018 – 13,957,000  USD (preliminar). Acordul nu implică angajamente financiare din partea RM și este valabil până la data de 30 iunie 2021.

Cadrul normativ 

PDF icon 24.10.2014 Al patrulea Amendament la Acordul de asistență între GRM și Guvernul SUA pentru Proiectul de susținere a autorităților publice locale