Senior Experten Service (SES)

Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partenere de dezvoltare 

Germania 

Agenția de dezvoltare/implementare

Senior Experten Service (SES) este o fundaţie a economiei germane pentru cooperare internaţională (Stiftung der deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit). Este o companie non-profit.

Detalii de contact

Sediul central SES în Bonn, Germania
Dna Ute Sonnen, Manager de proiect pentru Moldova
SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES)
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH, Non-profit Corporation
Buschstraße 2,  53113 Bonn, Germania
Tel:       +49 (0) 228 26090-69
Fax:            +49 (0) 228-26090-969
E-Mail:         u.sonnen@ses-bonn.de
Pagina web:  www.ses-bonn.de

Pentru reprezentanţii SES locali în Republica Moldova:
http://www.ses-bonn.de/en/contacts/representatives-abroad/iso/MD/land/Moldova.htm

Cadrul juridic de cooperare

Activităţile German Senior Experts în Republica Moldova au o durată de 3-6 săptămâni, cel mult 6 luni. Activităţile au scopul de a îmbunătăţi sustenabilitatea.

Documente strategice de programare

SES nu elaborează strategii de ţară, dar lucrează la solicitare, în funcţie de cerere.

În Republica Moldova, ca şi în alte 160 de ţări, SES oferă suport întreprinderilor mici şi mijlociu, instituţiilor publice, autorităţilor locale, instituţiilor de învățământ şi ONG-urilor.

Aceste grupuri ţintă pot depune la SES “o solicitare de experţi” şi solicită suport pentru instruirea şi calificarea personalului şi conducerii, precum şi pentru soluţionarea problemelor tehnice sau organizaţionale concrete.

Suportul/expertiza este oferită de peste 10 000 experţi seniori germani din peste 50 domenii de expertiză, care s-au pensionat şi transmit experienţa lor profesională şi cunoştinţele în bază de voluntariat.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

Deoarece SES acţionează la solicitare sectoarele de prioritate se conformează cu cerinţele sectorului public şi privat din Republica Moldova. Acest lucru oferă un potențial mare de cooperare în scopul susţinerii dezvoltării durabile a Republicii Moldova în următoarele domenii:
•    Întreprinderi mici şi mijlocii (IMJM)
•    Formare profesională
•    Modernizarea sectorului agricol şi industriilor de prelucrare a alimentelor
•    Administraţia publică
•    Sănătate
•    Probleme sociale, etc

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

Consiliere/Transferul cunoştinţelor. Fără suport financiar. Doar cunoştinţele experţilor germani drept contribuţie în dezvoltarea economică şi a infrastructurii, pentru a ajuta oamenii să se ajute pe sine, şi anume instruirea personalului, (ii) suport în soluţionarea problemelor tehnice sau organizaţionale, (iii) suport în crearea sau păstrarea locurilor de muncă, (iv) schimbul de experienţă cu structurile de management, (v) suport în restructurarea organizaţiilor, (vi) asistenţă în domeniul managementului calităţii, (vii) asistenţă în îmbunătățirea calităţii producţiei, serviciilor etc.

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Procedura de solicitare a experţilor:
1.    Clienţii (de ex. o companie din Republica Moldova, ONG, administraţia) completează o “solicitare a experţilor” prin pagina web a SES http://www.ses-bonn.de/en/clients/how-to-request-an-assignment.html  şi o prezintă SES în Bonn
2.    SES va verifica corespunderea solicitării cu cerinţele SES 
3.    SES va identifica un Expert senior 
4.    SES va propune un Expert senior clientului din Republica Moldova 
5.    Dacă calificarea profesională a Expertului senior german corespunde cerinţelor clientului din Republica Moldova părţile convin asupra scopului şi perioadei expertizei.
6.    Pe parcursul misiunii Expertului senior german în Republica Moldova, clientul din Republica Moldova va acoperi costurile locale pentru cazare, alimentare, o îndemnizaţie zilnică mică, serviciile de spălătorie, transport local şi va asigura condiţii de lucru adecvate.
7.    Clientul din Republica Moldova este responsabil de implementarea recomandărilor Expertului senior.