Fondul Monetar Internațional

Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare 

Fondul Monetar Internațional 

Agenția de dezvoltare/implementare

Fondul Monetar Internaţional

Detalii de contact

Oficiul FMI în Moldova
Casa Guvernului
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 123,
or. Chişinău, MD-2033, Republica Moldova
Tel.:   +373-22-233232
Fax: +373-22-232767
E-mail: mail@imf.md
Pagina web locală: http://www.imf.md
Pagina web oficială: http://www.imf.org
E-mail: mdacontact@imf.org

Cadrul juridic de cooperare

Republica Moldova a aderat la FMI pe 12 august 1992. Republica Moldova a acceptat obligaţiunile stabilite în Articolul VIII din Statutul FMI la 30 iunie 1995.

Documente strategice de programare

Scrisoarea de intenţie; Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice şi financiare şi Memorandumul tehnic de înţelegere, 31 august 2012;
Raportul de progres cu privire la Strategia de reducere a sărăciei în Republica Moldova pentru 2011.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

  • Reducerea sărăciei

  • ODM

  • Asigurarea stabilităţii macroeconomice

  • Dezvoltarea capacităţilor administraţiei publice

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

Credit (Facilitatea de creditare extinsă, Facilitatea de finanţare extinsă)
Asistenţă tehnică

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Programele sunt elaborate de misiunile FMI în consultare cu Guvernul Republicii Moldova.

Condiţii speciale pentru prezentarea propunerilor de proiecte şi criterii de acceptabilitate a proiectelor

Scrisoarea de intenţie; Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice şi financiare şi Memorandumul tehnic de înţelegere.

Alte informaţii

Cota RM în FMI constituie 123.2 milioane DST (în jur de 191 mil. dolari SUA) sau 0.05% din cota totală. Puterea de vot a Republicii Moldova în FMI este 1,973 de voturi sau 0.08% din total.

Programul FMI de trei ani pentru Republica Moldova aprobat pe 29 ianuarie 2010 este susţinut de un împrumut de 369.6 mil. DST, 320 milioane dintre care (în jur de 490 mil. dolari SUA) au fost deja debursate. Jumătate din suma împrumutului este acordată în cadrul Facilităţii extinse de creditare care prevede o rată a dobânzii zero până în 2013, o perioadă de graţie de 5 ani şi jumătate, şi o perioadă de scadenţă de 10 ani. Cealaltă parte a împrumutului este acordată în cadrul Facilităţii extinse de finanţare, care prevede o rată a dobânzii anuale egală cu rata de bază a DST (în prezent 1.15%) și urmează a fi rambursată într-o perioadă de 10 ani cu o perioadă de graţie de 4 ani şi jumătate.