Banca Europenă pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partenere de dezvoltare 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

Agenția de dezvoltare/implementare

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

BERD, deţinută de 64 de ţări şi două instituţii interguvernamentale, susţine dezvoltarea economiilor de piaţă şi a democraţiei.

Detalii de contact

Oficiul BERD în Republica Moldova 
Str. Vlaicu Pîrcălab 63,
Etajul 10, 
Sky Tower 
Chişinău MD 2012, 
Republica Moldova 
Tel: +373 (22) 21 00 00 
Fax: +373 (22) 21 00 11
http://www.ebrd.com/pages/country/moldova.shtml

Cadrul juridic de cooperare

Din anul 2007, BERD a început colaborarea sa în RM cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) prin co-finanţarea proiectelor investiţionale în proporţie de 50% fiecare, care, de obicei, sunt însoţite de granturile acordate de către UE, prin intermediul Facilităţii de Investiţii pentru Vecinătate (NIF).

Documente strategice de programare

Strategia Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru Republica Moldova  pentru anii 2014-2017.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

Strategia BERD pentru RM (2014-2017) are drept scop suportul procesului de tranziţie la economia de piaţă, avînd la bază următoarele priorităţi strategice:

  • Crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea sectorului privat;

  • Crearea standardelor europene și integrarea regională;

  • Consolidarea sustenabilității întreprinderilor municipale.

Pe parcursul strategiei actuale BERD pentru Moldova (2014-2017) debursările din partea băncii au fost de aproximativ 100 mil EUR anual.

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

  • Credite

  •  Cooperare tehnică: Programe de tipul Turnaround Management (TAM) (management de redresare) şi Servicii de consultanţă de afaceri (BAS)

  • Granturi

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Propunerile de proiect vor fi prezentate la adresa:
EBRD Headquarters, 
One Exchange Square, 
London EC2A 2JN, 
United Kingdom 
Tel: +44 20 7338 7168 
Fax: +44 20 7338 7380 
Email: newbusiness@ebrd.com

Condiţii speciale pentru prezentarea propunerilor de proiecte şi criterii de acceptabilitate a proiectelor

Ghidul privind finanţarea BERD este publicat pehttp://www.ebrd.com/pages/research/publications/guides/financing.shtml.

Alte informaţii

Republica Moldova a devenit membru BERD în aprilie 1992.

De la începutul activității sale în Republica Moldova, din 2005, BERD a finanțat 110 proiecte, fiind investite în economia moldovenească peste un miliard de euro.

Pe parcursul strategiei actuale BERD pentru Moldova (2014-2017) debursările din partea băncii au fost de aproximativ 100 mil EUR anual. În primii doi ani de implementare a strategiei (2014-2015) au fost demarate 8 și, respectiv, 11 proiecte noi. Iar portofoliul cumulativ de proiecte în curs de desfășurare are o valoare totală de 438 mil EUR, din care 75% sunt alocate pentru infrastructură, 11% pentru industrie, comerț și agro-business, 9% pentru instituțiile financiare și  5% pentru sectorul energetic.

Strategia BERD pentru Republica Moldova (2014-2017) are drept scop suportul procesului de tranziţie la economia de piaţă, avînd la bază următoarele priorităţi strategice:

  • Crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea sectorului privat;

  • Crearea standardelor europene și integrarea regională;

  • Consolidarea sustenabilității întreprinderilor municipale.