Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare

Confederația Elvetiana 

Agenția de dezvoltare/implementare

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) este o agenţie de cooperare internațională a Elveţiei în cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe (DFAE), oficiul din Chişinău fiind deschis în anul 2000.

Detalii de contact

Biroul de cooperare al Elveţiei
Reprezentanţa Ambasadei Elveţiei în Republica Moldova
str. Mateevici 23, Blocul B,
or. Chişinău, MD-2009, Republica Moldova
Tel: +373-22-796938/44
Fax: +373-22-796935
Email: chisinau@sdc.net
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova/

Cadrul juridic de cooperare

Acordul semnat de Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene cu privire la cooperarea tehnică umanitară pe 20 septembrie 2001 şi ratificat de Parlament pe 28 decembrie 2001.  

Documente strategice de programare

Strategia de cooperare a Elveţiei pentru perioada 2010-2013 a avut scopul de a susţine “Republica Moldova în atingerea obiectivului de a garanta tuturor cetăţenilor acesteia acces egal la infrastructură şi servicii de calitate în domeniul sănătăţii şi gestionării apei”.

Strategia de cooperare cu Republica Moldova pentru anii 2014 – 2017, care prevede acordarea asistenței în valoare de 55 milioane CHF (cca 52,8 milioane EURO), în următoarele domenii prioritare:

- Sănătate (40% din bugetul total);
- Apă și canalizare (36% din bugetul total);
- Migrația și dezvoltare (18 % din bugetul total).

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

     Intervenţiile SDC se focusează pe următoarele domenii de prioritate:

  • Sănătate;

  • Apă şi canalizare.                                                                                     

     Domenii de interes pentru următoarea Strategie Elveţiană de Cooperare cu Moldova (2018-2021):

  • Reforma administrativ-teritorială (se planifică pentru 2018);

  • Diaspora, Migraţie şi Dezvoltare (ca și continuare a Programului “Valorificarea potențialului migrației în Moldova”);

  • Aprovizionarea cu apă potabilă şi sanitaţie în regiunea de Sud a RM;

  • Dezvoltarea economică şi angajarea în piaţa muncii;

  • Învăţămîntul vocaţional. 

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

Bugetul strategiei de cooperare a Elveţiei pentru perioada 2010-2013 este de aproximativ 7 milioane CHF pe an.
Asistenţă tehnică, asistență în domeniul infrastructurii, procurarea echipamentului.
Burse.

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Programarea asistenţei se efectuează anual de către Biroul de cooperare din Chişinău şi în rezultatul consultărilor cu beneficiarii potenţiali de asistență şi factorii interesaţi naţionali. În rezultatul elaborării documentului de proiect, Biroul din Moldova îl prezintă Biroului central din Berna, unde se ia decizia cu privire la propunerea de proiect. După adoptarea unei decizii cu privire la finanţarea proiectului începe elaborarea contractului/acordului de implementare cu administraţia beneficiară. Modalitatea de implementare a proiectului este prevăzută în documentul de proiect sau în contract. În cazul unor contracte mai complexe, de regulă, se angajează o agenţie specială în calitate de partener de implementare. Controlul asupra implementării şi evaluarea, în astfel de cazuri, revine pe seama Biroului de cooperare din Chişinău. Pentru proiecte mai mici, agenţia de implementare este, de regulă, Biroul de cooperare în ţara şi/sau administraţia beneficiară, necesitatea monitorizării/raportării regulate rămânând aplicabilă.

SDC în consultare cu ONG-uri, autorităţile administraţiei publice şi centrale elaborează propunerile de proiecte. Termenele limită sunt stabilite doar pentru proiectele de asistenţă a ONG-urilor. Anunţurile sunt publicate în presa locală.

Condiţii speciale pentru prezentarea propunerilor de proiecte şi criterii de acceptabilitate a proiectelor

Toate proiectele trebuie implementate strict în conformitate cu priorităţile stabilite în Strategia de cooperare pentru Republica Moldova. Ele trebuie să susţină sectoarele prioritare prevăzute în Strategia de cooperare şi să susţină planul strategic al Guvernului Republicii Moldova în domeniile vizate.

Alte informaţii

Strategia de cooperare este monitorizată anual în baza indicatorilor prestabiliţi pentru fiecare sector de intervenţie. Monitorizarea are un obiectiv dublu: eficientizarea mecanismelor pentru a spori eficacitatea şi răspunderea.

Cadrul normativ 

PDF icon 29.10.2013 Acord dintre GRM și GCE privind asistența umanitară și cooperare tehnică