Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare

Polonia

Agenția de dezvoltare/implementare

Asistenţă poloneză/Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe coordonează cooperarea pentru dezvoltare prin intermediul Coordonatorului Naţional de Cooperare pentru Dezvoltare reprezentat de secretarul sau subsecretarul de stat. Coordonatorul este asistat de Consiliul Politic pentru Cooperarea pentru Dezvoltare, sarcina principală a căruia este de a formula propuneri pentru priorităţile geografice şi tematice de cooperare pentru dezvoltare şi de a analiza proiectele documentelor guvernamentale în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Consiliul are 21 membri – reprezentanţi ai ministerelor, Seimului, Senatului, organizaţiilor non-guvernamentale, patronatelor şi cercurilor academic.

Detalii de contact

Ambasada Poloniei în Republica Moldova
str. Grenoble 126 A 
MD-2019 Chişinău
Tel.   (+373 22) 28 59 50; 28 59 60; 28 59 70
Fax (+373 22) 28 90 00
e-mail: kiszyniow.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.kiszyniow.polemb.net
http://polishaid.gov.pl

Cadrul juridic de cooperare

Actul privind Cooperarea pentru Dezvoltare a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2012 si are scopul de a asigura o coordonare şi gestionare eficientă a cooperării pentru dezvoltare şi, respectiv, de a eficientiza asistenţa polonez.

Documente strategice de programare

Programul multianual de cooperare pentru dezvoltare pentru perioada 2012-2015.

Obiectivul cooperării pentru dezvoltare acordate de Polonia este de a crea condiţii pentru dezvoltarea sustenabilă a ţărilor partenere, în special prin promovarea şi consolidarea democraţiei, acordarea asistenţei în crearea unor instituţii de stat moderne şi eficiente, realizarea acţiunilor care contribuie la reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate, precum şi creşterea nivelului de educaţie şi calificare profesională a cetăţenilor.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

Bugetul pentru 2013 pentru Republica Moldova este 3 mln PLN

Sectoarele de prioritate în perioada 2012-2015:

Securitatea publică şi gestionarea frontierelor.
Dezvoltarea regională, consolidarea administraţiei publice şi autorităţilor publice locale.
Agricultura şi dezvoltarea rurală.

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

Asistenţa tehnică/instruire.
Granturi mici cu scopul de a atinge ODM.
Sarcinile în domeniul cooperării pentru dezvoltare pot fi delegate Fundaţiei Poloneze pentru Cooperare pentru Dezvoltare Internaţională "Know-How".
Mai mult decât atât, fondurile pot fi transferate direct în bugetul ţării beneficiare.
Asistenţa poloneză vizează şi proiecte realizate de alte agenţii ale guvernului, inclusiv burse, asistenţă pentru refugiaţi, credite, reducerea şi restructurarea datoriilor.

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Sistemul granturilor mici

Misiunile diplomatice sunt responsabile de aspectele organizaţionale, financiare şi de raportare ale proiectului. Cu toate acestea, iniţiativa de proiect întotdeauna vine de la partenerii sau beneficiarii locali, care sînt   responsabili de distribuirea corespunzătoare a resurselor şi menţinerea rezultatelor proiectului după finalizarea implementării asistenţei poloneze. Iniţiatorii de proiecte îşi prezintă ideile misiunii diplomatice corespunzătoare, care selectează cele mai bune iniţiative. Ulterior, sub forma unei solicitări de proiect, acestea sunt prezentate oficiului central al MAE în Varșovia pentru aprobare finală.

Beneficiarii de proiect sunt, cu precădere, reprezentanţii grupurilor social defavorizate, în special femeile şi copiii. În funcţie de necesităţile şi caracteristicile regionale, beneficiarii sunt selectaţi întotdeauna cu respectarea principiului de tratament egal, în special din punctul de vedere al sexului, religiei sau etniei.

Invitaţiile pentru prezentarea propunerilor de proiect sunt anunţate în baza unui plan anual de cooperare pentru dezvoltare, care stabileşte domeniul proiectului tematic. Misiunile diplomatice ale Poloniei sunt invitate să prezinte cererile de proiecte în ultimul trimestru al anului care precede perioada de iniţiere a implementării proiectului.

Partenerii din ţările în curs de dezvoltare interesaţi de cooperarea cu o anumită misiune diplomatică pot depune solicitările în timpul anului la ambasadele teritoriale corespunzătoare. Acest lucru permite iniţierea cooperării la o etapă timpurie şi elaborarea solicitării în conformitate cu cerinţele MAE şi misiunii diplomatice.

 

 

Alte informaţii

Din 2004 Republica Moldova se află pe lista beneficiarilor prioritari de asistenţă pentru dezvoltare poloneză.

Cooperarea pentru dezvoltare a Poloniei este implementată sub forma asistenţei bilaterale acordate prin organizaţiile non-guvernamentale, instituţiile din sectorul public, Academia de Ştiinţe din Polonia şi unităţile organizaţionale ale acesteia, universităţi, şi sub forma asistenţei multilaterale acordate prin organizaţiile internaţionale.

Asistenţa multilaterală reprezintă aproximativ 75% din cooperarea pentru dezvoltare acordată de Polonia. Cea mai mare parte a acesteia reprezintă contribuţia la bugetul general al Uniunii Europene pentru cooperare pentru dezvoltare. Celelalte fonduri reprezintă cooperare bilaterală.

Cadrul normativ

PDF icon 03.10.2014 Acord dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență  

PDF icon 18.02.2010 Acord de Împrumut dintre Guvernul Republicii Polone şi Guvernul Republicii Moldova