Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare

Japonia

Agenția de dezvoltare/implementare

Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei (JICA) a fost creată drept o instituţie administrativă independentă în 2002 pentru a contribui la dezvoltarea economică şi socială a ţărilor în proces de dezvoltare şi la extinderea cooperării internaționale a Japoniei.

Detalii de contact

Ambasada Japoniei în Republica Moldova

Ambasador - Masanobu Yoshii
Chișinău, strada Ștefan cel Mare 73/1, et. 5, National Business Center
Telefon: +373 22 23 33 80
Fax: +373 22 23 33 90
E-mail: 
japan.chisinau@ci.mofa.go.jp
Programul de lucru: Luni - Vineri, 9:00-12:30 şi 13:45-18:00

Cadrul juridic de cooperare

- Acordul cu privire la cooperarea tehnică între Guvernul Japoniei şi Guvernul Republicii Moldova a fost semnat pe 14 mai 2008.
- Introducerea Programului de granturi în domeniul securităţii umanitare “Kusanone” (un program mic de asistenţă financiară pentru ONG-uri şi comunităţile locale). Documentul a fost semnat în ianuarie 2006.

La moment sunt semnate 37 acorduri (majoritatea vizează acordarea asistenţei financiare şi tehnice Republicii Moldova), iar în proces de examinare sunt 4 acorduri bilaterale cu Japonia.

Documente strategice de programare

Nu există nici o Strategie de asistenţă pentru Republica Moldova. Japonia examinează posibilitatea de elaborare a unei Strategii de asistenţă pentru Republica Moldova.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

Domeniile de cooperare ale RM cu Guvernul Japoniei sunt:

  • sănătate - dotarea cu echipamente medicale a mai multor spitale municipale şi raionale;

  • agricultura - grant 2KR asistenţă pentru fermieri neprivelegiaţi;

  • educaţie - dotarea grădinițelor raionale cu echipamente nipone;

  • cultura - dotarea cu echipamente audio a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, a Palatului Naţional „Nicolae Sulac” şi a Muzeului Naţional de Artă a Moldovei, dotarea Academiei de muzică şi teatru cu echipament multimedia;

  • economie - dotarea cu tehnică niponă a ÎMM-lor;

  • mediu - grant general pentru mediu şi schimbări climatice.

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

  • granturi

  • credite

  • cooperare tehnică, inclusiv AT (desemnarea experţilor/voluntarilor, instruirea specialiştilor în Republica Moldova şi în Japonia şi furnizarea echipamentului)

Suma totală a asistenţei acordată de Japonia Republicii Moldova în perioada 1992-2010:

Asistenţă nerambursabilă: 72.7 milioane dolari
Credite: 48.2 milioane dolari

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Proiectele şi programele sunt identificate în procesul elaborării Programului de cooperare de ţară (PCT). Guvernul Republicii Moldova este consultat în procesul de elaborare a PCT şi documentelor de proiecte.

Cerinţe speciale pentru prezentarea propunerilor de proiect şi criterii de acceptabilitate a proiectelor 

Ambasada Japoniei, de regulă, expediază o solicitare în iunie/iulie Guvernului pentru stabilirea conceptelor proiectelor de prioritate pentru fiecare tip de asistenţă. Propunerile de proiect sunt elaborate de către autorităţile administraţiei publice centrale din Republica Moldova şi sunt prezentate Guvernului Japoniei prin intermediul Ambasadei Japoniei în Republica Moldova. Propunerile sunt elaborate în conformitate cu formularele de aplicare ale autorităţilor japoneze.

În ceea ce priveşte seminarele organizate în Japonia, Ambasada Japoniei expediază lista tuturor seminarelor organizate în diferite domenii, cu solicitarea de a indica seminarele în care Guvernul este interesat.

Prin intermediul Ambasadei pot fi obţinute şi formulare de aplicare separate (de ex. proiecte de comunitate, solicitare de experţi, proiecte de asistenţă tehnică şi granturi). Termenul limită pentru prezentarea propunerilor de proiect este 15 august a fiecărui an.

Alte informaţii

Proiectele de asistență externă definitiv aprobate sunt inițiate prin semnarea unui schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei. Proiectele de granturi începe cu încheierea de contracte între guvernul beneficiar și consultanți și companii japoneze.

În prezent, în Republica Moldova derulează 3 proiecte de asistenţă tehnică cu suportul Guvernului Japoniei, cu bugetul total de cca 58,4 mil euro:

1. Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă (perioada 2013-2017, bugetul 9016,4 mii euro, scopul - reducerea costurilor de energie, dezvoltarea sistemelor de încălzire durabilă şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comunităţile rurale ale Republicii Moldova).

2. Proiectul de îmbunătățire a serviciilor medicale (perioada 2013-2023, bugetul 49,3 mil euro, scopul -  îmbunătăţirea serviciilor medicale prin furnizarea de echipamente medicale pentru mai multe spitale din Republica Moldova. Asistenţa Guvernului Japoniei va fi utilizată pentru furnizarea de echipamente medicale pentru 5 spitale din Republica Moldova (Spitalul Clinic Republican, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, Institutul Oncologic, Spitalul Clinic Municipal “Sfînta Treime”) şi 11 Centre pentru sănătate publică (Chişinău, Edineţ, Bălţi, Soroca, Ungheni, Orhei, Hînceşti, Căuşeni, Cahul, Găgăuzia).

3. NATO/PpP privind distrugerea pesticidelor şi  produselor chimice periculoase în Republica Moldova (perioada 2013-2017, bugetul 45,0 mii euro, scopul - consolidarea securităţii de mediu şi sănătăţii publice în Republica Moldova prin gestionarea sigură din punct de vedere ecologic şi distrugerea stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise din sectorul agricol).

De asemenea, expertiza japoneză este oferită prin cursurile de instruire prin intermediul Agenţiei Japoneze pentru Cooperare Internaţională (JICA) (actualmente 15 locuri anual).

Este necesar de menționat  introducerea Programului de granturi în domeniul securităţii umanitare “Kusanone” (un program mic de asistenţă financiară pentru ONG-uri şi comunităţile locale).

Asistenţa de către Guvernul nipon este acordată prin intermediul programelor de grant KUSANONE în următoarele domenii prioritare: asistenţă medicală primară, sistemul de învăţământ, protecţia păturilor vulnerabile a societăţii, sistemul ecologic şi al resurselor naturale etc. Menţionăm că, actualmente, 7 proiecte în valoare de circa 603 mil dolari SUA sunt în proces de realizare (dotarea a 5 spitale cu echipament medical, renovarea unei grădiniţe din mun. Bălţi, dotarea Academiei de muzică şi teatru cu echipament multimedia). În perioada 2008-2016, au fost realizate în total 38 de proiecte în valoare de circa  3,57 mil dolari SUA.

Subsidiar, recent, la 7 martie 2017, a fost semnat Acordul  de grant, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru implementarea Proiectului ,,Agricultura conservativă - dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”, prin care Guvernul Japoniei oferă un grant de 4,8 milioane de dolari Republicii Moldova pentru procurarea echipamentului agricol (Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 28 februarie 2017). Datorită grantului, agricultorii moldoveni vor avea acces la utilaj agricol modern, cu impact negativ minim asupra solului.                                             

Totodată, în context, este important a menționa că pentru dezvoltarea industriei și sectorului agroalimentar, în perioada anilor 2012-2015, Japonia a oferit Moldovei alte peste 20 milioane de dolari sub formă de grant pentru implementarea Proiectului creșterii producției alimentare 2KR.

Proiectele potențiale și domenii de interes pentru acordarea finanțării:

1. Examinarea oportunităţii deschiderii unui oficiu JICA la Chişinău sau, eventual, examinarea oportunităţii detaşării reprezentanţilor JICA în Ambasada Japoniei în Republica Moldova.

2. Proiectul de dezvoltare şi construcţie a staţiei de tratare a apelor uzate la Chişinău cu tehnologii şi echipamente japoneze.

3. Sporirea calităţii siguranţei produselor alimentare:

a) Crearea unei fabrici pentru arderea şi distrugerea resturilor de origine animală din instalațiile de prelucrare și activități veterinare.

b) Modernizarea producerii de ouă la fabricile de creştere a găinilor.

4. Prelungirea proiectului japonez 2KR şi aplicarea metodologiei nipone 2KR pentru a furniza prin intermediul Unităţii de implementare 2KR a echipamentului japonez modern pentru procesare (uscătoare de fructe, magazine frigorifice şi maşini mici storcătoare de fructe ş.a.).

5. Continuarea finanţării unor proiecte prioritare pentru Guvernul Republicii Moldova, în special în domeniul agroindustrial, educaţie şi sănătate.

Cadrul normativ 

PDF icon 29.10.2013 Acord de grant, încheiat prin schimb de note, între GRM și GJ în vederea realizării Proiectului ”Utilizarea Eficientă a Combustibilului solid din Biomasă” En