Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partenerul de dezvoltare

Estonia

Agenția de dezvoltare/implementare

Ministerul Afacerilor Externe este responsabil de planificarea strategică, implementarea şi coordonarea activităţilor diferitor participanţi în cooperarea pentru dezvoltare din Estonia.

Alte ministere sunt responsabile în special de planificarea, implementarea şi evaluarea proiectelor de cooperare pentru dezvoltare în domeniul lor de competenţă şi pentru crearea unei relaţii directe cu instituţiile corespunzătoare din ţările în curs de dezvoltare, ținând cont de obiectivele acestei Strategii.

Autorităţile locale şi sectorul privat, inclusiv asocierile de afaceri, sunt parteneri activi în determinarea politicii în domeniul cooperării pentru dezvoltare şi proiectelor de implementare.

Detalii de contact

Estonia  îndeplineşte responsabilităţile în ceea ce priveşte Republica Moldova prin intermediul Ambasadei Estoniei la Kiev.
Strada Puşkinskaia 43B
Kiev 01901, Ucraina
Tel.  +380 44 590 0780
Fax. +380 44 590 0781
Email: Embassy.Kyiv@mfa.ee
Pagina web: http://www.vm.ee/?q=en/node/74 şi www.estemb.kiev.u

Cadrul juridic de cooperare

Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Estone şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (în vigoare din 3 aprilie 1996).

Hotărârea Guvernului Republicii Estone cu privire la “condiţiile şi procedurile de acordare a asistenţei pentru dezvoltare şi umanitare” (în vigoare din 15 februarie 2010).

Documente strategice de programare

Strategia Estoniei privind acordarea asistenţei de cooperare pentru dezvoltare şi umanitare pentru perioada 2011–2015.

Obiectivul general al cooperării pentru dezvoltare acordată de Estonia este de a contribui la eradicarea sărăciei globale şi atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Începând cu 2006 Republica Moldova este una din ţările partenere prioritare pentru Estonia.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

Alocările financiare:
An        euro
2012 – 487,000 (debursate)
2013 – 500,000 (planificate)
2014 – 700,000 (estimate)
2015 – 900,000 (estimate)
Domeniile prioritare:
• Sănătatea
• Educaţia/ ştiinţa
• Buna guvernare/ justiţie
• Dezvoltarea economică
• Altele

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

• Asistenţă tehnică/Instruiri
• Granturi/Burse

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Proiectele sunt identificate de Estonia.

Începând cu anul 2000 contribuţia Estoniei în diferite proiecte s-a majorat de zece ori. Pe lângă cooperare cu Ministerul de Externe, o cooperare reuşită cu Moldova a avut loc şi prin alte ministere şi instituţii din Estonia (Ministerul Afacerilor Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Oficiul Naţional de Audit, Academia de Ştiinţe de Securitate şi  Serviciul Grăniceri).

Sectorul neguvernamental, de asemenea, arată un interes sporit în activitatea sa cu Moldova.

Reprezentanţii ministerelor şi asociaţiilor civile participă în comitetul de evaluare a proiectelor de cooperare pentru dezvoltare care aprobă proiectele bilaterale de cooperare pentru dezvoltare şi supraveghează implementarea acestora.

 

Alte informaţii

Centrul de Instruire al Parteneriatului Estic (PE)

Centrul de Instruire al Parteneriatului Estic al UE şi-a lansat activitatea în Tallinn la începutul anului 2011. În baza experienţei Şcolii de Diplomaţie din Estonia, centrul de instruire realizează programe de instruire şi seminare în diferite aspecte ale reformei administraţiei publice pentru ţările PE, inclusiv Republica Moldova. Centrul este finanţat din bugetul de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe.