Regatul Danemarcei

Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partenerul de dezvoltare

Regatul Danemarcei 

Agenția de dezvoltare/implementare

Asistenţă daneză pentru dezvoltare internaţională (DANIDA).

Politica în domeniul asistenţei de dezvoltare şi politica externă sunt integrate în activitatea zilnică a Serviciului de Externe din Danemarca atât în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Copenhaga, cât şi în cadrul misiunilor daneze în ţările partenere ale Danemarcei. DANIDA nu este o organizaţie independentă.

Ministerul pentru Cooperare de Dezvoltare este responsabil de asistenţa pentru dezvoltare şi este susţinut de Ministerul Afacerilor şi Serviciilor Externe.

Detalii de contact

Ministerul Afacerilor Externe din Danemarca 
DANIDA
Departamentul pentru Vecinătatea Europeană
Asiatisk Plads 2 
DK-1448 Copenhaga K 
Tel. +45 33 92 00 00
Fax +45 32 54 05 33
E-mail: eun@um.dk
http://um.dk/en/danida-en/activities/countries-regions/eu-neighbours/

Cadrul juridic de cooperare

Memorandum de înţelegere privind asistenţa daneză acordată Republicii Moldova semnat pe 26 mai 1998 şi ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 202-XIV din 26 noiembrie 1998.

Asistenţa de dezvoltare acordată de Danemarca este prevăzută şi gestionată în baza Actului privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare  Actul consolidat nr. 555 din 18.06.2012.

Documente strategice de programare

Strategia pentru Programul danez de vecinătate pentru perioada 2013-2017 elaborat în ianuarie 2013. Obiectivul general al Programului de vecinătate este de a promova drepturile omului, democraţia şi dezvoltarea economică.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

1 miliard de DKK (133 milioane EUR) au fost prevăzute în cadrul Programului de vecinătate pentru perioada 2013-2017 pentru Europa de est şi sud-est, care vor fi debursate în tranşe în valoare de aproximativ 200 milioane DKK pe an.

Sectoarele de prioritate: 
1) Drepturile omului şi democraţia, inclusiv buna guvernare, reglementarea conflictelor şi menţinerea păcii, egalitatea de gen, drepturile minorităților, drepturile popoarelor indigene, precum şi consolidarea societăţii civile şi mass-mediei independente;
2) Dezvoltare economică sustenabilă şi inclusivă, inclusiv dezvoltarea sectorului privat cu scopul de a promova creşterea economică sustenabilă, dezvoltarea abilităţilor, crearea locurilor de muncă, asigurarea eficienţei energetice şi tehnologiei bio.

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

• Cooperare tehnică
• Granturi
• Credite fără dobândă sau cu dobândă minimă

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Organizaţiile din Republica Moldova prezintă propunerile de proiecte DANIDA pentru examinare şi aprobare.

Nu există nici un termen limită de prezentare a propunerilor de proiecte.

Programul de vecinătate este implementat de partenerii publici şi privaţi şi organizaţiile societăţii civile atât cele daneze, cât şi cele regionale şi internaţionale. Ministerul Afacerilor Externe va coopera direct cu organizaţiile multilaterale în domeniile în care acestea dispun de capacităţile necesare.

Condiţiile speciale de prezentare a propunerilor de proiect şi criteriile de acceptabilitate a proiectelor 

Principalele criterii de selectare a propunerilor de proiecte sunt: 
- asistenţă sau legislaţia care prevede conformarea cu cerinţele UE
- asistenţa solicitată trebuie să fie în domeniul de cooperare al programului, 
- transferul tehnologiei şi cunoştinţelor daneze.

Alte informaţii

Alte programe de suport ale DANIDA disponibile pentru organizaţiile din Republica Moldova:
• DANIDA Business FINANCE
DB Finance este menit pentru proiectele industriale mici cu potenţial direct de creare a locurilor de muncă, care nu pot fi finanţate în condiţii normale de piaţă.

DB Finance ţinteşte principalele sectoare de infrastructură unde investiţiile pot îmbunătăţi climatul pentru dezvoltarea economică, în special în sectorul privat. Principalele domenii sînt transporturile, energia, aprovizionarea cu apă şi canalizarea. În toate domeniile prioritate au tehnologiile ecologice.

E-mail: dbfinance@um.dk
Internet: http://dbfinance.um.dk

• DANIDA Business PARTNERSHIPS
DANIDA Business Partnerships susţine transferul cunoştinţelor şi tehnologiei de la partenerii danezi la nivel local. Acest program include inițiative de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de trai ale oamenilor săraci, precum şi a competitivităţii întreprinderilor locale. Aşadar, DANIDA Business Partnerships susţine crearea parteneriatelor care aduc valoare atât companiilor, cât şi societăţii.

E-mail: dbpartnerships@um.dk
Internet: http://dbpartnerships.um.dk