Republica Cehă

Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partenerul de dezvoltare

Ambasada Republicii Cehe 

Agenția de dezvoltare/implementare

Agenţia cehă pentru dezvoltare (CzDA) a Ministerului Afacerilor Externe este responsabilă de identificarea, elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de cooperare în domeniul dezvoltării, în conformitate cu programul de dezvoltare aprobat în conlucrare strânsă cu ţara parteneră.

Detalii de contact

or. Chişinău, str. Moara Roșie 23, MD 2005
Tel.:  (+373 22) 20 99 42
Fax:(+373 22) 29 64 37

Cadrul juridic de cooperare

Acordul între Republica Cehă şi Republica Moldova cu privire la cooperarea în domeniul dezvoltării.

Memorandumul de înţelegere între Agenţia Cehă pentru Dezvoltare şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind dezvoltarea agriculturii ecologice.

Memorandumul de înţelegere între Agenţia Cehă pentru Dezvoltare şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul dezvoltării regionale și al construcțiilor.

Documente strategice de programare

Strategia de cooperare în domeniul dezvoltării a Republicii Cehe pentru perioada 2010-2017 (Strategie) aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.336 a Republicii Cehe din 24 mai 2010.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

În perioada 2011-2017 cooperarea în domeniul dezvoltării a Republicii Cehe vizează următoarele domenii:
1. Guvern şi societatea civilă (suport în domeniul democraţiei şi drepturilor omului)
2. Infrastructura socială şi servicii, inclusiv educaţia
3. Aprovizionare cu apă şi canalizare (inclusiv managementul deşeurilor)
4. Agricultură, silvicultură şi pescuit
5. Protecţia mediului înconjurător (lichidarea şi reducerea riscurilor de mediu

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

Asistenţă bilaterală sub formă de granturi şi asistenţă tehnică.
Perioada                       mil.euro
2006-2010                 8
2011-2014               10.25

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Agenţia cehă pentru dezvoltare (CzDA) este responsabilă de identificarea, elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de cooperare în domeniul dezvoltării în conformitate cu programul de dezvoltare aprobat în conlucrare strânsă cu ţara parteneră.

De regulă, CzDA încheie un Memorandum de Înţelegere cu partenerii instituţionali pentru fiecare proiect în parte care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor. În cazul mai multor donatori implicaţi într-un proiect, pot fi create comitete de coordonare sau management. La aceste organe de coordonare şi management participă reprezentanţii CzDA sau ai Ambasadei.

Atât Republica Cehă, cât şi Republica Moldova vor contribui la implementarea proiectului şi realizarea programului prin acordarea suportului tehnic şi resurselor umane necesare.

 

Alte informaţii

Republica Cehă a implementat proiecte de cooperare în domeniul dezvoltării în Republica Moldova din 2001. Proiectele sunt în deplină conformitate cu priorităţile Republicii Moldova în domeniul social (îmbunătăţirea calităţii vieţii, asistenţa socială direcţionată etc.), în domeniul alimentării cu apă şi canalizării (exploatarea resurselor de apă şi introducerea managementului deşeurilor), agricultură (îmbunătăţirea competitivităţii şi eficacităţii), precum şi în domeniul mediului (decontaminare şi reducerea riscurilor de mediu).

În anul 2017 sunt în derulare 7  proiecte, majoritatea fiind finanțate de către Agenţia cehă pentru dezvoltare (CzDA), cu un buget de cca 5,5 mil euro:

1) Elaborarea și punerea în aplicare a Registrului Viei și Vinului în Republica Moldova (perioada 2014-2017, bugetul – 990,0 mii euro);
2) Parteneriate pentru incluziune (perioada 2015-2017, bugetul – 178,2 mii euro);
3) Susținerea procesului de transformare a sistemului de îngrijire pentru persoanele cu dereglări mintale și persoanele cu dificultăți de învățare în Republica Moldova (perioada 2015-2017, bugetul – 181,7 mii euro);
4) Perfecţionarea programelor de studii în domeniul viticulturii şi vinificaţiei în cadrul colegiilor agricole din Republica Moldova (perioada 2015-2017, bugetul – 17,1 mii euro);
5) Suport pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova, partea de Sud (perioada 2015-2017, bugetul – 3900,0 mii euro);
6) Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat în Moldova (perioada 2016-2017, bugetul – 153,7 mii euro);
7) „NATO/PpP privind distrugerea pesticidelor şi  produselor chimice periculoase în Republica Moldova” (perioada 2013-2017, bugetul – 61,0 mii euro).

Cadrul normativ 

PDF icon 23.11.2012 Acord dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind Cooperarea pentru Dezvoltare