Cancelaria de Stat a publicat Raportul cu privire la asistenţa oficială pentru dezvoltare, acordată Republicii Moldova în 2013

Raportul ODA 2013

Cancelaria de Stat a finalizat elaborarea Raportului cu privire la asistenţa oficială pentru dezvoltare, acordată Republicii Moldova în anul 2013. Potrivit acestuia, în anul de raportare au demarat 193 de proiecte, cu un buget total în valoare de 623,9 milioane de euro. Cei mai mari parteneri de dezvoltare ai ţării noastre rămân, în continuare, Uniunea Europeană şi instituţiile financiare europene (BERD şi BEI), cu o asistenţă direcţionată preponderent în domeniile dezvoltării infrastructurii drumurilor şi consolidării capacităţilor instituţionale ale structurilor administrative.

În 2013, volumul asistentei externe, raportat la PIB şi la veniturile bugetului public naţional (BPN), denotă o tendinţă de diminuare comparativ cu anul precedent (2012) şi constituie, respectiv, 5% din PIB şi circa 13,3% din veniturile curente ale BPN. Această tendinţă este o dovadă a faptului că Republica Moldova devine mai puţin dependenta de resursele externe de dezvoltare şi că rolul utilizării eficiente a resurselor interne, destinat pentru dezvoltarea economică şi socială, e în creştere.

Menţionăm că, pentru anul de raportare, ponderea creditelor în totalul resurselor externe a atins cota de 70% din totalul angajamentelor. Totodată, în portofoliul de asistenţă externă în derulare, 56% le revine fondurilor nerambursabile - granturi.

Prezentul raport a fost elaborat de echipa Direcţiei monitorizare şi evaluare din cadrul Direcţiei generale coordonarea politicilor, a asistenţei externe şi reforma administraţiei publice centrale al Cancelariei de Stat, ca parte componentă a setului de acţiuni întreprinse pentru consolidarea capacităţii Guvernului de coordonare a asistenţei externe şi de sporire a eficienţei utilizării acesteia. Drept bază a servit informaţia oferită de partenerii de dezvoltare, de autorităţile publice centrale şi cea de pe Platforma pentru gestionarea asistentei externe amp.gov.md.