Raportul de monitorizare a Parteneriatului Global pentru cooperarea eficientă pentru dezvoltare a fost făcut public

Making Development Co-operation More Effective: 2014” Raportul privind progresele înregistrate constată că există un angajament puternic de a îmbunătăți cooperarea pentru dezvoltare. Eforturile de a deschide o oportunitate pentru țările în curs de dezvoltare de a avea o voce mai mare în dezvoltare au început să facă o diferență tangibilă la modul în care cooperarea pentru dezvoltare se realizează. Turbulență economică globală, conflictele din diversele părți ale lumii, și presiunile bugetare din țări cu venituri mari nu au diminuat din angajamentele comunității internaționale de a face cooperarea pentru dezvoltare mai eficientă.

Raportul analizează progresele realizate la jumătate de drum între 2011, când noi angajamente au fost făcute la nivel global, precum și data-țintă 2015 pentru Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Bazându-se pe datele din 46 de țări beneficiare ale asistenței pentru dezvoltare și 77 de țări și organizații care oferă asistență, raportul acoperă aproximativ jumătate din asistența oficială pentru dezvoltare programată pentru țările în curs de dezvoltare.

Eforturile de lungă durată de a schimba modul de cooperare dau rezultate. Raportul constată că voința politică față de agenda de dezvoltare continuă să se întărească, și există o mai mare recunoaștere a rolului important a actorilor non-statali în dezvoltare. Alocarea ajutoarelor în favoarea cooperării devine mai transparentă. Cu toate acestea, mai mult trebuie de făcut pentru a îmbunătăți practicile de cooperare întru a răspunde pe deplin la prioritățile țărilor în curs de dezvoltare și să asigure beneficii cetățenilor. Raportul oferă un reper de dovezi pentru a răspunde la întrebarea dacă cooperarea pentru dezvoltare a devenit mai eficientă în ultimii doi ani . " Calitatea - nu doar cantitatea - de dezvoltare a cooperării primește o mare atenție peste tot în lume, și se îmbunătățește", au precizat miniștrii de stat din Indonezia , Nigeria și Regatul Unit care conduc Parteneriatul Global pentru cooperarea eficientă pentru dezvoltare. Ținem să menționăm că printre cele 46 de țări care au participat la exercițiul de evaluare a progresului atins în implementarea angajamentelor privind eficientizarea asistenței pentru dezvoltare se numără și Republica Moldova. Informația privind rezultatele pe Moldova le puteți vedea aici:

  • Indicatori de performanță pentru monitorizarea Parteneriatului Global pentru Cooperarea Eficienta de Dezvoltare, rezultatele primei evaluări (2013)
  • Date primare pentru exercițiul de Monitorizare a Parteneriatului Global Anul 2012

Mai multă informație la subiect puteți găsi la următoarele adrese: