Toate documentele

Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
Informația privind datoria de stat interna la 31.05.2021
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea transmiterii de către SFS către IP „ASP” a informației aferente persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi care sunt pasibili radierii din oficiu, a contribuabililor
Sintezele la proiectele Regulamentelor
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat în trimestrul I al anului 2021
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 aprilie 2021
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Aprilie 2021)
Proiectul HG ”Pentru pentru completarea anexei nr. 3 la HG nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice”
Raport privind garanțiile de stat (Aprilie 2021)
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Oficiului de Gestiune a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), Unităţii de Implementare a Proicelor FIDA la situatia din 31 martie 2021
Proiectul Ordinul MF cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectele Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control, Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificate a echipamentelor de casă și de control, Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă
Proiectul HG pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” și a Regulamentului privind modul de utilizare a Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară”
Informație privind datoria de stat internă la 30.04.2021
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010
Informația privind acordarea surselor externe (împrumuturi/granturi) pentru susținerea bugetului pentru trimestrul I, anul 2021
Raport de realizare 2020 pina la 1 iulie 2021

Pagini

Căutare documente

E.g., 12.06.2021
E.g., 12.06.2021