===== ERROR =====
Workspace where activity is displayed
Workspace Type
TEAM - Members can create new activities for the workspace but can also pull activities from other workpaces (computed).
MANAGEMENT - Members can view all of the Activities of the Team Workspaces that have been assigned as Child Workspaces.
COMPUTED - Members can view all activities assigned to a particular organisation denoted in the Funding or Related Organisations portion of the Activity Form.
How the activity is linked to the workspace
„NATO/PpP privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în Republica Moldova”
Export To PDF Export to Word
Informații de finanțare  (EUR)
Total Angajamente Actuale:
1 008 000 EUR
Total Actual Disbursements:
1 008 000 EUR
Delivery rate:
100 %
Additional info
Activitate creată de:
AMP Member
Activitate creată la:
19/10/2022
Activitate actualizată ultima dată de:
Aurel Jucov
Activity updated on:
15/11/2022
Created in workspace:
Data entry WS - Team

Computation:
Yes
 
Identificare
Denumirea proiectului: 
„NATO/PpP privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în Republica Moldova”
AMP ID: 
87211525102

Status:  Finalizat
Objectives: 

The overall objective is to strengthen the security environment and public health in Moldova through safe management of ecologically and destruction of stockpiles of obsolete pesticides in agriculture.


Descrierea proiectului: 

       Managementul defectuos al stocurilor de pesticide în perioada sovietică ne-a lăsat o moştenire, amprentele căreia vor fi resimţite de-a lungul multor ani practic în toate sectoarele de dezvoltare. Siguranţa alimentară, securitatea demografică, securitatea ecologică şi  economică, asigurarea drepturilor fundamentale ale omului de a trăi într-un mediu curat fără deşeuri de pesticide – au devenit pe parcursul ultimilor ani preocupări naţionale care şi-au găsit relevanţă practic în toate planurile, programele şi strategiile naţionale. Performanţele la consolidarea securităţii statului asociate cu disiparea deşeurilor de pesticide în mediu pot fi înregistrate doar în cazul eliminării prioritare a tuturor focarelor şi ameninţărilor relevante acestor deşeuri.

   În acest scop, la etapa I al proiectului, Armata Naţională a excavat, reambalat, centralizat si depozitat sigur pentru mediu 3245 tone de deşeuri de pesticide din 424 locuri/depozite în 37 depozite centrale raionale amplasate pe teritoriul Republicii Moldova cu suportul esenţial al Guvernului Republicii Moldova şi ulterior susţinut de către Fondul de Încredere NATO/PpP şi Fondul de Încredere OSCE/ENVSEC. Ulterior, la etapa a II-a a proiectului, au fost create şi consolidate capacităţile naţionale la identificarea deşeurilor de pesticide, în cadrul Programei Ştiinţa pentru Pace şi Securitate NATO. Totodată, pe lîngă obiectivul de bază al proiectului, laboratoarele create cu suportul NATO continuă să susţină obiectivele Guvernului la capitolul siguranţa alimentară, şi în special la reluarea exporturilor de vinuri pe piaţa externă, ceia ce a fost resimţit pe parcursul a mai multor ani la capitolul economic.

Realizarea măsurilor propuse în proiect reprezintă o continuitate la etapele anterioare şi sunt parte componentă de bază a Planului de Activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2011 – 2014 pe segmentul apărării (Capitolul I. Edificarea statului de drept, lit.C „Ordinea publică, securitate şi apărare”, pct.282 Consolidarea relaţiilor de parteneriat cu NATO, Promovarea dialogului politic RM-NATO, Implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului RM-NATO (IPAP RM-NATO) şi capitolul XII. Protecţia mediului, lit.A. Schimbări climaterice şi valorificarea resurselor naturale, pct.450, Acţiunea „Consolidarea potenţialului instituţional în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale, ajustarea politicii managementului deşeurilor la standarde europene”, Sub-acţiunea „Distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în Republica Moldova”), IPAP RM-NATO Obiectivul de Parteneriat G0021 „Fondul Special de Afectare NATO/PpP privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în Republica Moldova” şi reprezintă o consecutivitate al activităţilor de reambalare şi centralizare a 3245 tone de pesticide din 424 locuri/depozite în 37 depozite centrale raionale, conform Acordului de Implementare între Guvernul Republicii Moldova şi NAMSO privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase, semnat la Bruxelles la 12 mai 2006, precum şi în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1543 din 29 noiembrie 2002 „Cu privire la măsurile suplimentare de depozitare centralizată şi neutralizare a pesticidelor inutilizabile şi interzise” cu modificările ulterioare, Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţi organici persistenţi, şi altele.

În această ordine de idei, NATO a lansat Fondul Special de Afectare NATO/PfP privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase pentru acumularea contribuţiilor benevole din partea statelor membre şi partenere NATO.

România este desemnată în calitate de Naţiune Lider pentru realizarea proiectului NATO/PpP, iar Agenţia NATO pentru Suport – agenţia executivă a proiectului NATO/PpP din partea NATO.

Ministerul Apărării în calitate de instituţie responsabilă de implementarea proiectului acţionează în calitate  de Notificator şi Exportator de jure, precum şi este implicat la pregătirea deşeurilor de pesticide către transportarea transfrontalieră al acestora prin antrenarea efectivului din subordine. Toate activităţile efective din teritoriu sunt realizate în cooperare cu Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raioanelor.

Achiziţiile de bunuri şi servicii, inclusiv de import a bunurilor materiale necesare pentru realizarea activităţilor anterior menţionate şi exportul deşeurilor sunt scutite integral de taxe,  impozite şi alte încasări, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 08 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Compania E.S. Field Services VEOLIA (Marea Britanie) a fost selectată de către Agenţia NATO pentru Suport întru asigurarea activităţilor de pregătire pentru export al deşeurilor de pesticide în cooperare cu echipa specializată din cadrul Armatei Naţionale a Republicii Moldova.

Compania SARPI Dabrowa Gornicza (Polonia) este responsabilă pentru realizarea transporturilor transfrontaliere al deşeurilor din Republica Moldova în Polonia prin tranzitarea teritoriului Ucrainei în conformitate cu standardele internaţionale de transport rutier al mărfurilor periculoase, inclusiv şi de distrugerea termică a stocurilor. 

 


Rezultatele proiectului: 

      Proiectul este orientat spre eliminarea şi/sau reducerea la minimum sursele principale de risc pentru sănătatea umană şi mediu lăsate ca moştenire de către spaţiul sovietic. De aceia beneficiile pe care le aduce cu sine proiectul ţin în special de reducerea riscului, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi consolidarea capacităţilor. Proiectul va reduce ameninţările în raport cu biodiversitatea atîta timp cît eliminarea stocurilor şi gestionarea lor durabilă vor reduce efectele negative asupra vieţii sălbatice, animalelor domestice şi a oamenilor.

Astfel, realizarea practică a lucrărilor de reambalare, transportare transfrontalieră (exportul din Republica Moldova, tranzitul pe teritoriul Ucrainei şi importul în Polonia) şi distrugerea prin incinerare în Polonia (de către SARPI, Dabrowa Gornicza Sp.z.o.o., nr. de înregistrare 766 OS/2013, adresa: Koksownicza 16, 42-523) a 1269 tone pesticide solide din 15 depozite centrale raionale va contribui la:

-         reducerea riscului poluării componentelor de mediu cu deşeuri de pesticide, inclusiv va contribui la ameliorarea calităţii apelor transfrontaliere şi menţinerea regimului hidrologic global;

-         prevenirea degradării solului prin excluderea pe viitor a poluării lui cu diverse deşeuri de pesticide;

-         ecologizarea mediului şi asigurarea cu suportul necesar a capacităţilor Republicii Moldova privind protejarea efectivă a sănătăţii populaţiei şi mediului de pesticidele inutilizabile şi interzise;

-         asigurarea dreptului constituţional şi fundamental al omului de a trăi într-un mediu sănătos de viaţă;

-         promovarea cunoaşterii şi atingerii unui grad înalt de conştientizare de către organele de resort, manageri, agenţi economici şi publici a problemelor ce ţin de pesticidele inutilizabile şi interzise;

-         pledarea la realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul tratatelor internaţionale la care este parte.

În afara beneficiilor sale ecologice, proiectul va purcede la crearea condiţiilor optime de viaţă în localităţi. Totodată, rezultatele proiectului îşi vor lăsa amprenta pozitivă şi asupra bugetului statului. După eliminarea pesticidelor, cele 4,2 milioane lei cheltuite anul din bugetul statului pentru asigurarea pazei a 20 de depozite centrale raionale nu vor mai fi necesare.

O contribuţie esenţială a Ministerului Apărării în valoare de 2,8 milioane lei la proiect este asigurarea gratuită a pazei depozitelor centrale raionale din Dănceni, r. Ialoveni şi or. Ungheni, încă din anul 2006.

În această ordine de idei, NATO a lansat Fondul Special de Afectare NATO/PfP privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase pentru acumularea contribuţiilor benevole din partea statelor membre şi partenere NATO.

România este desemnată în calitate de Naţiune Lider pentru realizarea proiectului NATO/PpP, iar Agenţia NATO pentru Suport – agenţia executivă a proiectului NATO/PpP din partea NATO.

Ministerul Apărării în calitate de instituţie responsabilă de implementarea proiectului acţionează în calitate  de Notificator şi Exportator de jure, precum şi este implicat la pregătirea deşeurilor de pesticide către transportarea transfrontalieră al acestora prin antrenarea efectivului din subordine. Toate activităţile efective din teritoriu sunt realizate în cooperare cu Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raioanelor.

Achiziţiile de bunuri şi servicii, inclusiv de import a bunurilor materiale necesare pentru realizarea activităţilor anterior menţionate şi exportul deşeurilor sunt scutite integral de taxe,  impozite şi alte încasări, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 08 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Compania E.S. Field Services VEOLIA (Marea Britanie) a fost selectată de către Agenţia NATO pentru Suport întru asigurarea activităţilor de pregătire pentru export al deşeurilor de pesticide în cooperare cu echipa specializată din cadrul Armatei Naţionale a Republicii Moldova.

Compania SARPI Dabrowa Gornicza (Polonia) este responsabilă pentru realizarea transporturilor transfrontaliere al deşeurilor din Republica Moldova în Polonia prin tranzitarea teritoriului Ucrainei în conformitate cu standardele internaţionale de transport rutier al mărfurilor periculoase, inclusiv şi de distrugerea termică a stocurilor. 

La 18 mai 2015, a fost desfăşurată Reuniunea de coordonare a donatorilor internaţionali cu participarea Prim-ministrului RM şi Corpului diplomatic acreditat în RM.

Au fost obţinute permisiuni pentru export al deşeurilor de pesticide cu numărul MD 131 şi pentru ambalaj contaminat cu nr.MD132 de la Ministerul Mediului al RM şi de import de la Inspectoratul de Protecţie a Mediului al Republicii Polone.

Au fost desfăşurate întrevederi de lucru comune cu CSE raionale, experţii NATO, VEOLIA, SARPI privind reevaluarea cheltuielilor entru evacuarea şi distrugerea pesticidelor din raioanele Comrat, Făleşti, Ciadîr-Lunga, Uncheni, Sîngerei, Drochia şi mun.Bălţi.

 Activităţile aferente proiectului au fost mediatizate în vederea sensibilizării populaţiei. Astfel au fost realizate peste 74 de iniţiative mediatizate prin emisiuni televizate, radio, publicaţii în presă şi internet, inclusiv ceremoniile de deschidere a proiectului şi de închidere în raioanele unde au fost executate definitiv lucrările.

http://youtu.be/En1SF9Emnuchttp://youtu.be/sSrNuuGpqjwIdentificatorul CRIS: 

Identificatorul IATI: 

Buget
Activity is On Budget


Planificare

Data efectivă de începere: 
15/10/2013

Data planificată de finalizare: 
15/10/2015

Data efectivă de finalizare: 
15/10/2017
References
Localizare
[Moldova] 100 %

Nivelul de implementare : Național

Locația implementării: Țară

Programe
Stratega naţională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”
[NDS “Moldova 2030”] %

Sectoare
Primary Sector
DAC 5 Sector Code - 152 - CONFLICT PREVENTION AND RESOLUTION, PEACE AND SECURITY (100) %

M&E
Activity Performance:
No data present for Activity-Performance chart

Costul proiectului
Cost 2 200 000   EUR
Data semnării 22/06/2011
Finanțare
Organization Name : Ambasada României în Republica Moldova
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 12/04/2011 200 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 200 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 15/10/2014 200 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 200 000 EUR    


Organization Name : Guvernul Japoniei
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 14/03/2014 45 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 45 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 15/10/2014 45 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 45 000 EUR    


Organization Name : Guvernul Republicii Moldova
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 04/09/2013 325 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 325 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 15/10/2014 325 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 325 000 EUR    


Organization Name : Regatul Belgiei (Belgia)
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 30/09/2010 17 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 17 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 15/10/2014 17 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 17 000 EUR    


Organization Name : Regatul Norvegiei
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 17/12/2012 153 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 153 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 15/10/2014 153 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 153 000 EUR    


Organization Name : Republica Cehă
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 19/11/2012 61 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 61 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 15/10/2014 61 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 61 000 EUR    


Organization Name : Republica Estonia
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 18/10/2010 30 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 30 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 15/10/2014 30 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 30 000 EUR    


Organization Name : Republica Finlanda
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 21/12/2012 30 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 30 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 15/10/2014 30 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 30 000 EUR    


Organization Name : Republica Irlanda
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 01/12/2011 77 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 77 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 15/10/2014 77 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 77 000 EUR    


Organization Name : Republica Italiană
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 23/12/2013 70 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 70 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 15/10/2014 70 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 70 000 EUR    


 
Total Angajamente Actuale: 1 008 000 EUR    
Total Actual Disbursements: 1 008 000 EUR    
Delivery rate: 100 %   
Documente asociate
Organizații implicate
Organizația finanțatoare
 • Ambasada României în Republica Moldova
 • Guvernul Japoniei
 • Guvernul Republicii Moldova
 • Regatul Belgiei (Belgia)
 • Regatul Norvegiei
 • Republica Cehă
 • Republica Estonia
 • Republica Finlanda
 • Republica Irlanda
 • Republica Italiană

Organizația executoare
 • Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

Organizația implementatoare
 • Republica Polona
 • Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
 • Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Marea Britanie)
 • Ministerul Apărării

Organizația beneficiară
 • Ministerul Apărării

Informații de contact
Donor funding contact information: 
Tudes BULENT ;

Informații de contact ale Ministerului de ramură: 
Mariana Grama - mariana.grama@gmail.com - 022252137 , +37378897055 ;

GPI