===== ERROR =====
Workspace where activity is displayed
Workspace Type
TEAM - Members can create new activities for the workspace but can also pull activities from other workpaces (computed).
MANAGEMENT - Members can view all of the Activities of the Team Workspaces that have been assigned as Child Workspaces.
COMPUTED - Members can view all activities assigned to a particular organisation denoted in the Funding or Related Organisations portion of the Activity Form.
How the activity is linked to the workspace
„SPRIJIN PENTRU DIALOGUL POLITIC STRUCTURAT, COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ACORDULUI DE ASOCIERE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DE APROXIMARE LEGALĂ”
Export To PDF Export to Word
Informații de finanțare  (EUR)
Total Angajamente Actuale:
4 940 000 EUR
Total Actual Disbursements:
1 872 742,5 EUR
Delivery rate:
37,91 %
Additional info
Activitate creată de:
AMP Member
Activitate creată la:
25/07/2022
Activitate actualizată ultima dată de:
Vlada Gordienco
Activity updated on:
05/09/2022
Created in workspace:
Data entry WS - Team

Computation:
Yes
 
Identificare
Denumirea proiectului: 
„SPRIJIN PENTRU DIALOGUL POLITIC STRUCTURAT, COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ACORDULUI DE ASOCIERE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DE APROXIMARE LEGALĂ”
AMP ID: 
8721174013475

Status:  În desfășurare
Objectives: 

Obiectivul mai larg al proiectului este de a crește capacitățile Guvernului Republicii Moldova și ale altor instituții naționale cheie în implementarea Agendei de asociere UE-Republica Moldova.


Descrierea proiectului: 

Acest proiect are în vedere sprijinul instituțiilor publice cheie din Moldova (consolidarea capacităților instituțiilor de bază ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor și Parlamentului), societății civile, afacerilor și comunității de experți în comună continuă reflecție asupra priorităților, conceptualizării, formulării și punerii în aplicare a politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune pentru a asigura buna guvernare, precum și eficiența proceselor de luare a deciziilor instituțiilor publice - în special în domeniile focale ale sprijinului UE. Asistența va oferi expertiză tehnică în toate domeniile care nu sunt acoperite de UE sau de alți parteneri de dezvoltare, precum și sprijin pentru procesul de aproximare legală îmbunătățit prin consolidarea capacităților serviciului public din Moldova (inclusiv Centrul de Aproximare Juridică ca instituție focală). Dimensiunea politicii de dezvoltare a procesului va fi acoperită în cadrul acestei activități, în special pentru bugetarea adecvată a cadrelor strategice, precum și a planurilor operaționale pentru a asigura fezabilitatea acestora.


Rezultatele proiectului: 

- Sunt îmbunătățite mecanisme de consultare cu întreprinderile, societatea civilă, comunitatea de experți, precum și cetățenii în general cu privire la implementarea AA / DCFTA;

- Informații calitative în timp util cu privire la punerea în aplicare a AA / DCFTA sunt disponibile, inclusiv în ceea ce privește rezultatele și impactul, precum și beneficiile pentru cetățeni;

- Structurilor de coordonare UE-Republica Moldova sunt furnizate cu informații calitative în timp util și cu privire la implementarea AA / DCFTA;

- Capacitățile MAEIE și SC, precum și ale altor instituții relevante de a ghida campaniile de informare și comunicare ale administrației externe și interne cu privire la reformele legate de implementarea AA / DCFTA sunt consolidate;

- Sistemul de planificare, monitorizare și raportare aferent reformelor legate de implementarea AA / DCFTA este îmbunătățit;

- Cerințele AA / DCFTA sunt încorporate în planurile naționale și sectoriale de dezvoltare, cu o estimare a costurilor și a surselor de finanțare, precum și a indicatorilor de progres / de ieșire / rezultat / rezultat / impact;

- Capacitățile MAEE, SC, MF, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Parlamentului și ale altor instituții publice relevante pentru identificarea, planificarea și implementarea priorităților pentru punerea în aplicare a AA / DCFTA sunt îmbunătățite;

- Bugetul multianual și anual se bazează pe evaluarea finanțării necesare pentru implementarea AA / DCFTA

- Capacitățile personalului relevant din cadrul MAEF, SC (în special CLA), MF, Parlament și alte instituții publice legate de aproximarea legală sunt îmbunătățite;

- se asigură calitatea, actualitatea și respectarea cerințelor acquis-ului UE ale actelor legislative, vizate de aproximarea legală;

- Sunt consolidate capacitățile personalului relevant al CLA, precum și al departamentului juridic al Parlamentului pentru asigurarea respectării acquis-ului UE;

- O infrastructură IT de calitate necesară pentru planificarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea cu privire la punerea în aplicare a AA, precum și a planurilor de implementare naționale relevante sunt disponibile și utilizate;

- Informații calitative în timp util sunt disponibile pentru punerea în aplicare a AA / DCFTA și a planurilor de implementare naționale relevante.Identificatorul CRIS: 

Identificatorul IATI: 

Buget
Activity is Off Budget


Planificare

Data efectivă de începere: 
01/06/2020

Data planificată de finalizare: 
01/06/2025

Data efectivă de finalizare: 
References
Localizare
[Moldova] 100 %

Nivelul de implementare : Național

Locația implementării: Țară

Programe
Stratega naţională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”
[NDS “Moldova 2030”] %

Sectoare
Primary Sector
DAC 5 Sector Code - 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY - 151 - Government and civil society, general - 15110 - Public sector policy and administrative management (100) %

M&E
Activity Performance:
No data present for Activity-Performance chart

Costul proiectului
Cost 4 940 000   EUR
Data semnării 20/03/2020
Finanțare
Organization Name : Delegația Uniunii Europene în Moldova
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Asistență tehnică
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 01/06/2025 4 940 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 4 940 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 12/05/2020 988 000 EUR  
Actual 31/05/2021 500 520,5 EUR  
Actual 23/09/2021 384 222 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 1 872 742,5 EUR    
Undisbursed Balance: 3 067 257,5 EUR    


 
Total Angajamente Actuale: 4 940 000 EUR    
Total Actual Disbursements: 1 872 742,5 EUR    
Undisbursed Balance: 3 067 257,5 EUR    
Delivery rate: 37,91 %   
Documente asociate
 Termeni de referinta  -   ToR.pdf
  Data semnării:  7/25/2022

 Contract  -   Service Contract and Special conditions_signed all.pdf
  Data semnării:  7/25/2022

Organizații implicate
Organizația finanțatoare
  • Delegația Uniunii Europene în Moldova

Organizația executoare
  • Delegația Uniunii Europene în Moldova

Organizația implementatoare
  • Hulla & Co Human Dynamics KG, Republica Federală Germania

Organizația beneficiară
  • Ministerul Finanțelor
  • Parlamentul Republicii Moldova
  • Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
  • Cancelaria de Stat

Informații de contact
Donor funding contact information: 
Ana Puscasu - - 22 505 210 ;

Informații de contact ale Ministerului de ramură: 
Vladimir Cuc - vladimir.cuc@mfa.gov.md - +373-22-578-200 ;

GPI