===== ERROR =====
Workspace where activity is displayed
Workspace Type
TEAM - Members can create new activities for the workspace but can also pull activities from other workpaces (computed).
MANAGEMENT - Members can view all of the Activities of the Team Workspaces that have been assigned as Child Workspaces.
COMPUTED - Members can view all activities assigned to a particular organisation denoted in the Funding or Related Organisations portion of the Activity Form.
How the activity is linked to the workspace
„Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”) - Faza 2”
Export To PDF Export to Word
Informații de finanțare  (EUR)
Total Angajamente Actuale:
17 810 000 EUR
Total Actual Disbursements:
0 EUR
Delivery rate:

Additional info
Activitate creată de:
AMP Unitatea de implementare a proeictului SACET
Activitate creată la:
08/09/2023
Activitate actualizată ultima dată de:
Aurel Jucov
Activity updated on:
22/11/2023
Created in workspace:
Data entry WS - Team

Computation:
Yes
 
Identificare
Denumirea proiectului: 
„Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”) - Faza 2”
AMP ID: 
872111422954

Status:  În desfășurare
Objectives: 

Proiectul are drept scop creșterea calității serviciilor prestate locuitorilor din municipiu prin înlocuirea sistemelor învechite de distribuire pe verticală cu sisteme noi de distribuție pe orizontală a energiei termice cu contorizare individuală a apartamentelor, care va asigura confortul termic prin gestionarea individuală a consumului de energie termică și restabilirea serviciului de încălzire a apei calde menajere.

Proiectul investițional conține 2 obiective de bază:

O1: Restructurarea bilanțului întreprinderii prin soluționarea problematicii aferente datoriei istorice față de furnizorul de gaze naturale S.A. „Moldovagaz”.

O2: Implementarea Programului de Investiții Prioritare (PIP).


Descrierea proiectului: 

Bugetul total al Proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”)” - Faza 2, este 17 milioane Euro, oferite din partea instituțiilor finanțatoare internaționale:

- BERD (împrumut de stat) - 14,0 mil. Euro;

- BERD-GFC (împrumut de stat) - 1,0 mil. Euro;

- E5P (grant) - 2,0 mil. Euro.

Resursele financiare sunt distribuite pe obiective în felul următor:

O1: Restructurarea bilanțului întreprinderii presupune rambursarea datoriei istorice față de furnizorul de gaze naturale S.A. „Moldovagaz” (5,5 mil. Euro).

O2: Implementarea Programului de Investiții Prioritare (PIP) (11,5 mil. Euro) include 6 componente:

2.1. Furnizarea și instalarea punctelor termice individuale (PTI) în 166 blocuri locative (2,9 mil. Euro);

2.2. Implementarea sistemului de distribuție pe orizontală a agentului termic și apei calde în 296 blocuri locative (7,255 mil. Euro);

2.3. Construcția unui rezervor de acumulare a energiei termice (la nivel de SACET) (0,588 mil. Euro);

2.4. Modernizarea instalațiilor de tratare a apei (0,42 mil. Euro);

2.5. Implementarea sistemului SCADA (0,25 mil. Euro);

2.6. Furnizarea softului de modelare termohidraulică (GIS) (0,087 mil. Euro).

Pentru implementarea Proiectului sunt semnate 3 acorduri:

1) Acord de grant, nr. 52019, în valoare de 2,0 mil. Euro, semnat la 05 octombrie 2022, între Republica Moldova (Suveran), S.A. „CET-Nord” (Entitatea de Proiect) și BERD;

2) Acord de împrumut, nr. 52019, în valoare de 15,0 mil. Euro, semnat la 05 octombrie 2022, între Republica Moldova (Suveran), S.A. „CET-Nord” (Entitatea de Proiect) și BERD;

2) Acord de grant (asistență tehnică), nr. 13410-112723-52019, în valoare de 810,0 mii Euro, semnat la 04 aprilie 2023, între S.A. „CET-Nord” și BERD.


Rezultatele proiectului: 

În rezultatul implementării Proiectului urmează să fie obținute următoarele beneficii economice și de mediu:

✓ aproximativ 22 281 apartamente vor fi conectate la sistemul de distribuție pe orizontală a energiei termice și la serviciul de alimentare cu apă caldă;

✓ economii de energie - 14 826 Gcal/an, datorită instalării PTI și a sistemului de distribuție pe orizontală a energiei termice;

✓ producerea energiei termice va crește cu 17% - 33 942 Gcal, datorită serviciilor de apă caldă oferite pe tot parcursul anului;

✓ producerea energiei electrice va crește cu 36 791 MWh/an, datorită serviciilor de apă caldă oferite pe tot parcursul anului;

✓ reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 23 681 tone/an.Identificatorul CRIS: 

Identificatorul IATI: 

Buget
Activity is Off Budget


Planificare

Data efectivă de începere: 
24/12/2021

Data planificată de finalizare: 
31/12/2024

Data efectivă de finalizare: 
References
Localizare
[Moldova] [Bălţi] [Bălţi] 100 %

Nivelul de implementare : Local (raion, localitate)

Locația implementării: Localitate

Programe
Sectoare
Primary Sector
DAC 5 Sector Code - 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY (100) %

M&E
Activity Performance:
No data present for Activity-Performance chart

Costul proiectului
Cost 17 810 000   EUR
Data semnării 24/12/2021
Finanțare
Organization Name : Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Împrumut
Angajamente Actuale
Actual 24/12/2021 15 000 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 15 000 000 EUR    
Undisbursed Balance: 15 000 000 EUR    


Organization Name : Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Asistență tehnică
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 04/04/2023 810 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 810 000 EUR    
Undisbursed Balance: 810 000 EUR    


Organization Name : Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD)
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 05/10/2023 2 000 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 2 000 000 EUR    
Undisbursed Balance: 2 000 000 EUR    


 
Total Angajamente Actuale: 17 810 000 EUR    
Undisbursed Balance: 17 810 000 EUR    
Documente asociate
 Acord de Proiect  -   GrCF2 W1-Balti District Heating Phase 2 (52019)_Project Agreement (24.12.2021)_eng.pdf
  Descrierea proiectului:  Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”) - Faza 2
  Data semnării:  9/8/2023

 Notificare BERD privind Acordul de grant  -   EBRD_Grant Agreement notification.pdf
  Data semnării:  10/11/2023

 Acord de grant, nr. 52019, în valoare de 2,0 mil. Euro, semnat la 05 octombrie 2022, între Republica Moldova (Suveran), S.A. „CET-Nord” (Entitatea de Proiect) și BERD  -   2022.10.05 Balti DH Phase 2 Grant Agreement_semnat.pdf
  Descrierea proiectului:  Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”) - Faza 2
  Data semnării:  9/8/2023

 Acord de împrumut  -   GrCF2 W1-Balti District Heating Phase 2 (52019)_Loan Agreement (24.12.2021).pdf
  Descrierea proiectului:  Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”) - Faza 2
  Data semnării:  9/8/2023

 Acord de grant (asistență tehnică), nr. 13410-112723-52019, în valoare de 810,0 mii Euro, semnat la 04 aprilie 2023, între S.A. „CET-Nord” și BERD  -   2023.04.04 Grant Agreement - Moldova - GRCF2 W1 Balti District Heating Phase II PIU Support.pdf
  Descrierea proiectului:  Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”) - Faza 2
  Data semnării:  9/8/2023

Organizații implicate
Organizația finanțatoare
  • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
  • Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD)

Organizația implementatoare
  • SA „CET-Nord”

Organizația beneficiară
  • SA „CET-Nord”

Informații de contact
GPI