===== ERROR =====
Workspace where activity is displayed
Workspace Type
TEAM - Members can create new activities for the workspace but can also pull activities from other workpaces (computed).
MANAGEMENT - Members can view all of the Activities of the Team Workspaces that have been assigned as Child Workspaces.
COMPUTED - Members can view all activities assigned to a particular organisation denoted in the Funding or Related Organisations portion of the Activity Form.
How the activity is linked to the workspace
”Sprijin pentru guvernanța diasporei, migrației și dezvoltării prin îmbunătățirea cadrelor politic și instituțional”, în cadrul Programului „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, faza a III-a
Export To PDF Export to Word
Informații de finanțare  (EUR)
Total Angajamente Actuale:
414 183,53 EUR
Total Actual Disbursements:
40 344,54 EUR
Delivery rate:
9,74 %
Additional info
Activitate creată de:
Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat AMP
Activitate creată la:
22/08/2023
Activitate actualizată ultima dată de:
Aurel Jucov
Activity updated on:
07/09/2023
Created in workspace:
Data entry WS - Team

Computation:
Yes
 
Identificare
Denumirea proiectului: 
”Sprijin pentru guvernanța diasporei, migrației și dezvoltării prin îmbunătățirea cadrelor politic și instituțional”, în cadrul Programului „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, faza a III-a
AMP ID: 
87211752909

Status:  În desfășurare
Objectives: 

Populația Republicii Moldova își va îmbunătăți nivelul de trai, beneficiind de o guvernare mai incluzivă, responsabilă, receptivă și bazată pe dovezi, cât și de o participare sporită a migranților / diasporei la dezvoltarea durabilă a țării lor de origine.


Descrierea proiectului: 

Proiectul pornește de la faptul că multe dintre modelele elvețiene-PNUD pilotate anterior necesită încă îndrumare și sprijin metodologic suplimentar. Astfel, BRD ar urma să beneficieze de consolidare a capacităților și de întărire instituțională pentru a pune în aplicare un program de îndrumare în vederea îmbunătățirii eficienței punctelor focale locale în ceea ce privește lucrul cu diaspora și cu persoanele repatriate. Se așteaptă ca intervențiile anterioare finanțate de Elveția, care au beneficiat de o bună cooperare cu BRD, asigurând și contribuind la o puternică sinergie atât la nivel local, cât și la nivel național, să continue și să se consolideze ca parte a programului actual, având în vedere mizele BRD în ceea ce privește Programul național de (re)integrare a migranților, în cadrul căruia joacă un rol central de implementare.

Proiectul se va baza pe ideea că eficiența instrumentelor de intercoordonare, precum și a coordonării returnării și reintegrării, constă în atenuarea constrângerilor și provocărilor Biroului Relații cu Diaspora de a colecta și analiza date, informații și dovezi pentru elaborarea politicilor, de a dezvolta abilități de învățare și instrumente metodologice pentru a evalua produsele, rezultatele și impactul politicilor, strategiilor, planurilor de acțiune, programelor etc., de a efectua evaluări de impact ale politicilor, strategiilor, planurilor de acțiune etc., de a implica efectiv diaspora și autoritățile publice locale în procesul de returnare și reintegrare.

Ideea este că, prin intervenția SDC, BRD trece de la consolidarea capacităților pentru colectarea și evaluarea datelor privind includerea DMD în politicile naționale, la construirea unui cadru de învățare care să conducă la capacitatea de a adapta și regândi programele și politicile în funcție de nevoile în schimbare ale diasporei și ale părților interesate la nivel național, precum și la capacitatea de a pilota, pe cont propriu, modele privind implicarea diasporei și a punctelor focale instituționale.


Rezultatele proiectului: 
 • 70 de reprezentanți instituționali (la nivel decizional și tehnic) capacitați în domeniul DMD pentru a crește participarea diasporei la dezvoltarea comunitară;
 • 3 mecanisme instituționale care permit implicarea diasporei pentru dezvoltarea comunitară și facilitează întoarcerea și reintegrarea migranților moldoveni, dezvoltate sau îmbunătățite:
 1. Cadrul de monitorizare, evaluare și învățare în domeniul DMD consolidat în ceea ce privește politicile de returnare și reintegrare;
 2. Foaie de parcurs pentru întoarcerea și reintegrarea migranților elaborată ca ghid detaliat pentru reprezentanții diasporei moldovenești (Foaia de parcurs va analiza oportunitățile de întoarcere și reintegrare la nivel național (central și local), precum și problemele/provocările cu care se confruntă migranții reîntorși, pe baza realităților actuale. Foaia de parcurs va propune soluții pentru o reintegrare eficientă);
 3. Un program la cerere pentru a permite implicarea diasporei pentru comunitate / facilitarea întoarcerii și reintegrării migranților moldoveni.
 • 9 evenimente publice (evenimente/ateliere de schimb de cunoștințe) care facilitează eforturile de advocacy/dialogul politic între Alianța AdB/OSC, asociațiile diasporei și instituțiile guvernamentale (APC, APL) sunt desfășurate pentru utilizarea mecanismelor instituționale disponibile (Cadrul de monitorizare, evaluare și învățare, Foaia de parcurs și altele);
 • 10 APL de nivel I sunt capacitate și îndrumate pentru a oferi asistență calificată, sigură și operațională pentru întoarcere/reintegrare (în baza Planurilor de acțiune locale aprobate) și primesc sprijin tehnic (materiale informative, materiale vizuale etc.) în implementarea activităților de informare și asistență în procesul de întoarcere/reintegrare la nivel local;
 • 60 de reprezentanți ai diasporei, APC-urilor, APL-urilor și AdB-urilor instruiți/capacitați pentru a oferi suport informațional și asistență tehnică în ceea ce privește întoarcerea și reintegrarea migranților moldoveni;
 • 3 asociații ale diasporei (pe criterii regionale: Uniunea Europeană, America de Nord, spațiul CSI) beneficiază de suport tehnic (materiale informative, materiale vizuale etc.) în acordarea asistenței informaționale pentru facilitarea întoarcerii și reintegrării cetățenilor moldoveni de peste hotare;
 • APL - puncte focale pentru DMD, abilitate să abordeze problemele de returnare și reintegrare în mod participativ, inclusiv în planurile de acțiuni locale;
 • 30 de migranți reveniți sunt implicați în campanii de informare pentru promovarea conștientizării și reîntoarcerea în Moldova.


Identificatorul CRIS: 

Identificatorul IATI: 

Buget
Activity is On Budget


Planificare

Data efectivă de începere: 
28/06/2023

Data planificată de finalizare: 
31/12/2026

Data efectivă de finalizare: 
References
Localizare
[Moldova] 100 %

Nivelul de implementare : Național

Locația implementării: Țară

Programe
Sectoare
Primary Sector
DAC 5 Sector Code - 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED - 99810 - Sectors not specified (100) %

M&E
Activity Performance:
No data present for Activity-Performance chart

Costul proiectului
Cost 414 183,53   EUR
Data semnării 28/06/2023
Finanțare
Organization Name : Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Asistență tehnică
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 28/06/2023 414 183,53 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 414 183,53 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 27/07/2023 40 344,54 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 40 344,54 EUR    
Undisbursed Balance: 373 838,99 EUR    


 
Total Angajamente Actuale: 414 183,53 EUR    
Total Actual Disbursements: 40 344,54 EUR    
Undisbursed Balance: 373 838,99 EUR    
Delivery rate: 9,74 %   
Documente asociate
 Acord  -   Acord.pdf
  Data semnării:  9/7/2023

 Memorandum  -   MoU_ENG.pdf
  Data semnării:  9/7/2023

 Memorandum  -   MoU_RO.pdf
  Data semnării:  9/7/2023

 Acord  -   Agreement.pdf
  Data semnării:  9/7/2023

Organizații implicate
Organizația finanțatoare
 • Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

Organizația implementatoare
 • Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

Organizația beneficiară
 • Cancelaria de Stat

Informații de contact
Informații de contact ale Organizației executoare/implementatoare: 
Violina Donu - violina.donu@gov.md ;
GPI