===== ERROR =====
Workspace where activity is displayed
Workspace Type
TEAM - Members can create new activities for the workspace but can also pull activities from other workpaces (computed).
MANAGEMENT - Members can view all of the Activities of the Team Workspaces that have been assigned as Child Workspaces.
COMPUTED - Members can view all activities assigned to a particular organisation denoted in the Funding or Related Organisations portion of the Activity Form.
How the activity is linked to the workspace
„RÂURI FĂRĂ DEȘEURI PENTRU O MARE NEAGRĂ CURATĂ”
Export To PDF Export to Word
Informații de finanțare  (EUR)
Total Angajamente Actuale:
16 632 EUR
Total Actual Disbursements:
16 632 EUR
Delivery rate:
100 %
Additional info
Activitate creată de:
AMP Member
Activitate creată la:
05/10/2022
Activitate actualizată ultima dată de:
Daniel Pascal
Activity updated on:
03/04/2023
Created in workspace:
Data entry WS - Team

Computation:
Yes
 
Identificare
Denumirea proiectului: 
„RÂURI FĂRĂ DEȘEURI PENTRU O MARE NEAGRĂ CURATĂ”
AMP ID: 
8721158411118

Status:  Finalizat
Objectives: 

Obiectiv specific al proiectului 1: Creșterea capacităților comunităților de-a lungul râurilor bazinului Mării Negre din Rioni și Prut, prin introducerea celor mai bune practici de gestionare a deșeurilor bazate pe abordările și experiența UE 

Obiectiv specific al proiectului 2: Consolidarea cooperării transfrontaliere și a parteneriatelor transsectoriale în Georgia, Moldova și România pentru creșterea gradului de conștientizare privind provocările de mediu și protecția râurilor și a Mării Negre.


Descrierea proiectului: 

Proiectul „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” are drept scop facilitarea îmbunătățirii calității mediului și reducerea deșeurilor riverane și marine din țările bazinului Marii Negre prin promovarea cooperării transfrontaliere dintre Georgia, Republica Moldova și România în vederea introducerii practicilor moderne de gestionare a deșeurilor și creșterea gradului de conștientizare privind protecția mediului.

Domeniul principal al activităților de proiect implică bazinele hidrografice: râul Rioni în Georgia și râul Prut în Moldova), ca principalii poluanți ai Mării Negre din zonele interioare.

În bazinele râurilor sus-menționate proiectul prevede adaptarea și introducerea celor mai bune practici ale UE de management al deșeurilor, și anume:

  • în cadrul acestui proiect, pentru prima dată va fi pusă în aplicare procedura de compostare a deșeurilor municipale verzi în Georgia, fiind construit un Centru de Compostare a deșeurilor în orașul Kutaisi;  
  • colectarea selectivă a deșeurilor din plastic va fi introdusă în orașul Poti care se află pe coasta Mării Negre și pe malul râului Rioni;
  • în continuare va fi dezvoltat procesul de colectare selectivă a deșeurilor în orașul Kutaisi, fiind introdusă colectarea separată a 3 tipuri de deșeuri;
  • în municipiul și raionul Ungheni va fi implementată colectarea selectiva a DEEE.

În mod special se va pune accent pe colectarea deșeurilor periculoase.

În vederea introducerii cu succes a principiului 3R de management al deșeurilor (Reduce, Reuse and Recycle) va fi utilizată experiența statelor UE, așa ca România, în mod particular, practicile de separare și reciclare/compostare existente în orașul Galați.

În cadrul proiectului, se va acorda o atenție deosebită activităților de sensibilizare și conștientizare. Vor fi implementate programe educaționale despre protecția mediului, poluarea râurilor și a Mării Negre și abordări moderne a managmentului deșeurilor pentru diferite grupuri țintă. În acest sens, vor fi desfășurate instruiri, vor fi realizate publicări, vor fi utilizate instrumente digitale. Proiectul presupune organizarea evenimentelor de salubrizare a râurilor și coastei Mării Negre.

Proiectul va fi implementat de către Autoritatea publică a orașului Kutaisi, Partener lider (aplicant) și partenerii: Primăria municipiului Ungheni (Moldova), Asociatia Tehnopol Galati (Romania), Uniunea oamenilor de știință “Spectri” (Georgia). Este important de subliniat faptul că, Kutaisi și Ungheni sunt orașe înfrățite, care au o experiență de cooperare transfrontalieră și de stabilire a parteneriatelor în vederea soluționării problemelor comune. Aici amintim cooperarea în cadrul Programului Mării Negre 2007 – 2013: a fost cu succes implementat un proiect a cărui rezultate și realizări vor fi utilizate pentru atingerea obiectivelor acestui proiect.

În implementarea proiectului vor fi implicați reprezentanți a 6 grupuri țintă, care vor beneficia de rezultatele acestui proiect și își vor spori capacitățile.

Proiectul dat se referă la prioritatea 2.2 a programului “Bazinul Mării Negre 2014-2020”.


Rezultatele proiectului: 

Rezultatele principale ale proiectului:

1. Capacitate îmbunătățită în gestionarea deșeurilor în comunitățile din Georgia și Moldova, situate de-a lungul râurilor (Rioni și Prut) din bazinul Mării Negre, prin introducerea celor mai bune practici și tehnologii bazate pe abordările și experiența Uniunii Europene.

2. Cooperare transfrontalieră dezvoltată, inclusiv a parteneriatelor locale și regionale între autoritățile locale, ONG-urile și sectoarele private din Georgia, Moldova și România privind: protecția râurilor și a mării de gunoi, creșterea gradului de conștientizare și creșterea nivelului de educație ecologică.

Rezultatele preconizate ale proiectului si rezultatele programului:

 - Introducerea compostării deșeurilor municipale verzi în Kutaisi (Georgia) și demonstrarea compostării în comunitățile de-a lungul râurilor Rioni (Georgia) și Prut (Moldova)

- Introducerea separării materialelor plastice în Poti (portul din Marea Neagră, Georgia), separarea hârtiei și a sticlei în Kutaisi (Georgia), colectarea DEEE în Ungheni (Moldova).

- Implementarea programelor de instruire și educative privind protecția râurilor și a mării și a practicilor moderne de management al deșeurilor pentru grupurile țintă, desfășurarea campaniilor de informare, de curățenie și a evenimentelor ecologice în Georgia, Moldova și România.

 - Dezvoltarea capacităților și parteneriatelor internaționale și naționale între autoritățile locale, ONG-uri, sectorul privat și alte părți interesate pentru protecția râurilor și a Mării Negre și introducerea practicilor 3R în Georgia, Moldova și România.

Contribuție la indicatorul de rezultate al programului:

  • Mai mult de 3375 reprezentanți ai 6 grupuri țintă vor fi implicați în acțiuni de protecție a mediului și în cadrul activităților de conștientizare și sensibilizare

   - 15 autorități locale, 10 servicii municipale, 15 ONG –uri, 48 școli (pilot), 2 universități, 10 grupuri mass-media, 15 IMM-uri vor utiliza mecanismele de sprijin ale programului pentru dezvoltarea și îmbunătățirea instrumentelor și facilităților de gestionare a deșeurilor în comunitățile situate de-a lungul râurilor Rioni, Prut și Dunăre.

Rezultatele obiectivelor specifice:

- Introducerea tehnicii de gestionare a deșeurilor bazată pe principiul 3R în orașele și satele situate de-a lungul râurilor Rioni și Prut va contribui la reducerea poluării cu deșeuri a acestor râuri și, în cele din urmă, a Mării Negre. Se presupune că politicile și strategiile existente de gestionare a deșeurilor în Georgia și Moldova vor fi susținute și vor continua.

- Eforturile comune ale autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și sectoarele private deopotrivă cu alte părți interesate și o cooperare transfrontalieră puternică vor contribui la consolidarea cunoștințelor grupurilor țintă și la creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor cu privire la provocările de mediu care vizează râurile bazinului Mării Negre și a celor mai bune practici bazate pe principiul 3R de gestionare a deșeurilor.Identificatorul CRIS: 

Identificatorul IATI: 

Buget
Activity is On Budget


Planificare

Data efectivă de începere: 
30/08/2018

Data planificată de finalizare: 
29/03/2021

Data efectivă de finalizare: 
29/03/2021
References
Localizare
[Moldova] [Ungheni] [Ungheni] 100 %

Nivelul de implementare : Local (raion, localitate)

Locația implementării: Localitate

Programe
Stratega naţională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”
[NDS “Moldova 2030”] %

Documentul de programare al donatorului
[External assistance programmes] [Joint Operational Program Black Sea Basin 2014-2020] %

Sectoare
Primary Sector
DAC 5 Sector Code - 400 - MULTISECTOR/CROSS-CUTTING - 410 - General environmental protection (100) %

M&E
Activity Performance:
No data present for Activity-Performance chart

Costul proiectului
Cost 221 620   EUR
Data semnării 29/08/2018
Finanțare
Organization Name : Primăria Ungheni
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Garanții
Angajamente Actuale
Actual 18/12/2019 16 632 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 16 632 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 18/12/2019 16 632 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 16 632 EUR    


Organization Name : Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance :


 
Total Angajamente Actuale: 16 632 EUR    
Total Actual Disbursements: 16 632 EUR    
Delivery rate: 100 %   
Documente asociate
 ADDENDUM No 1 GRANT CONTRACT FROM ENI No 88.978/02.08.2018 eMS BSB457  -   1. ADD1_eMS BSB457_EX Lead Beneficiary_Kutaisi GE FC.pdf
  Data semnării:  10/5/2022

 Contract de Grant Ungheni Prim  -   Grant contract BSB457.pdf
  Data semnării:  10/5/2022

 Acord de parteneriat Ungheni Prim  -   Partnership Agreement BSB 457.pdf
  Data semnării:  10/5/2022

Organizații implicate
Organizația finanțatoare
  • Primăria Ungheni
  • Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre

Organizația executoare
  • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, România (Autoritatea de Management BSB)

Organizația implementatoare
  • Primăria Ungheni

Organizația beneficiară
  • Primăria Ungheni

Informații de contact
GPI