===== ERROR =====
Workspace where activity is displayed
Workspace Type
TEAM - Members can create new activities for the workspace but can also pull activities from other workpaces (computed).
MANAGEMENT - Members can view all of the Activities of the Team Workspaces that have been assigned as Child Workspaces.
COMPUTED - Members can view all activities assigned to a particular organisation denoted in the Funding or Related Organisations portion of the Activity Form.
How the activity is linked to the workspace
„Dezvoltarea unui sistem funcțional și sustenabil de gestiune a deșeurilor în Criuleni"
Export To PDF Export to Word
Informații de finanțare  (EUR)
Total Angajamente Actuale:
200 000 EUR
Total Actual Disbursements:
200 000 EUR
Delivery rate:
100 %
Additional info
Activitate creată de:
AMP Member
Activitate creată la:
06/10/2022
Activitate actualizată ultima dată de:
Aurel Jucov
Activity updated on:
19/10/2022
Created in workspace:
Data entry WS - Team

Computation:
Yes
 
Identificare
Denumirea proiectului: 
„Dezvoltarea unui sistem funcțional și sustenabil de gestiune a deșeurilor în Criuleni"
AMP ID: 
8721127216719

Status:  Finalizat
Objectives: 

Obiectivul general este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții populației din Republica Moldova prin dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor și a unei abordări de protecție a mediului. Obiectivul specific este consolidarea eforturilor locale în construirea unei infrastructuri și culturii de gestionare a deșeurilor


Descrierea proiectului: 

Proiectul intenționează să se bazeze pe eforturile APL și ale societății civile locale de a furniza și implementa soluții pentru colectarea, reciclarea, refolosirea și eliminarea deșeurilor solide. Proiectul va contribui la stabilirea unor legături puternice între toate părțile interesate locale și la modernizarea practicilor și infrastructurii utilizate în gestionarea deșeurilor locale. Pe baza unui studiu de bază realizat, experții slovaci și moldoveni în gestionarea deșeurilor vor propune cele mai potrivite soluții și apoi vor ajuta părțile interesate locale, precum și populația generală să le pună în practică.


Rezultatele proiectului: 

Rezultatul scontat 1. Managementul local al deșeurilor, infrastructura și guvernanța sunt îmbunătățite și optimizate

Rezultatul scontat 2. Capacitățile părților interesate implicate în sistemul de gestionare a deșeurilor sunt mărite

Rezultate așteptate 3. Comunitatea locală este informată și implicată în utilizarea durabilă a resurselor și protecția mediuluiIdentificatorul CRIS: 

Identificatorul IATI: 

Buget
Activity is Off Budget


Planificare

Data efectivă de începere: 
01/09/2021

Data planificată de finalizare: 
31/08/2022

Data efectivă de finalizare: 
31/08/2022
References
Localizare
[Moldova] [Criuleni] [Criuleni] 50 %

[Moldova] [Criuleni] [Ohrincea] 25 %

[Moldova] [Criuleni] [Zolonceni] 25 %

Nivelul de implementare : Local (raion, localitate)

Locația implementării: Localitate

Programe
Sectoare
Primary Sector
DAC 5 Sector Code - 140 - WATER AND SANITATION - 14050 - Waste management / disposal (100) %

M&E
Activity Performance:
No data present for Activity-Performance chart

Costul proiectului
Cost 200 000   EUR
Data semnării 30/07/2021
Finanțare
Organization Name : Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, Republica Slovacă
Organization Role : Finanțator
Type Of Assistance : Suport pentru proiect
Instrumentul de finanțare : Grant
Angajamente Actuale
Actual 30/07/2021 200 000 EUR  
Subtotal Actual Commitments: 200 000 EUR    
Actual Disbursement:
Actual 30/07/2021 200 000 EUR  
Subtotal Actual Disbursement: 200 000 EUR    


 
Total Angajamente Actuale: 200 000 EUR    
Total Actual Disbursements: 200 000 EUR    
Delivery rate: 100 %   
Documente asociate
 Document de proiect  -   priloha_c._1_Formular_ziadosti.pdf
  Data semnării:  10/6/2022

 Extras din RSUD  -   c_registration in MD.jpg
  Data semnării:  10/6/2022

 Buget  -   BUDGET Criuleni Better waste management 2021-2021.xlsx
  Data semnării:  10/6/2022

 Acord de finanțare  -   Subkontrakt_Pro-Development_SKCH_SAMRS_ENG_1626416417.pdf
  Data semnării:  10/6/2022

 Contract  -   Zmluva SAMRS_compressed.pdf
  Data semnării:  10/6/2022

Organizații implicate
Organizația finanțatoare
  • Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, Republica Slovacă

Organizația executoare
  • Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, Republica Slovacă

Organizația implementatoare
  • AO „Pro Dezvoltare Hîrbovăț”

Organizația beneficiară
  • AO „Pro Dezvoltare Hîrbovăț”

Informații de contact
Donor funding contact information: 
Maroš Kramár - maros.kramar@mzv.sk - +37322200252 ;

GPI