Cancelaria de Stat a publicat Raportul cu privire la asistenţa oficială pentru dezvoltare, acordată Republicii Moldova în 2015

Raportul AOD 2015

Raportul anual 2015 privind asistenţa externă acordată Republicii Moldova a fost elaborat în contextul angajamentelor bilaterale de eficientizare a cooperării pentru dezvoltare şi a responsabilităţii reciproce faţă de atingerea obiectivelor de dezvoltare naționale.

Obiectivul prezentului Raport constă în creșterea eficienței, eficacității, impactului și durabilității asistenței externe acordate Republicii Moldova, precum și sporirea transparenței, relevanței și volumului de informații cu privire la programarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea asistenței, disponibile autorităților de stat, partenerilor de dezvoltare și publicului larg.

Raportul pe asistența oficială pentru dezvoltare (în continuare – AOD) acordată de către partenerii externi a fost elaborat de către Direcţia generală coordonarea politicilor, a asistenţei externe şi reforma administraţiei publice centrale din cadrul Cancelariei de Stat. Datele statistice și informația din raport au fost primite de la partenerii de dezvoltare, de la autorităţile publice. De asemenea, majoritatea informației despre asistența externă este prezentă în Platforma pentru gestionarea asistenței externe (www.amp.gov.md), accesibilă on-line din anul 2014.

În anul 2015 partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au raportat debursări de aproximativ 331,6 mil EUR sub formă de AOD, dintre care doar 247,4 mil EUR au fost racordați ca fiind pentru sectorul guvernamental. Pe parcursul perioadei de raportare s-au inițiat peste 100 de proiecte noi. Menţionăm că, în atragerea asistenţei externe Guvernul a acordat preferinţă asistenţei tehnice şi financiare nerambursabile.

Valoarea AOD în 2015 a scăzut cu 26,7% faţă de 2014, cauza de bază fiind suspendarea finanţării programelor de suport bugetar din partea UE şi Băncii Mondiale.

În anul 2015 cel mai mare partener de dezvoltare a Republicii Moldova a fost Statele Unite ale Americii, acesta fiind ultimul an de implementare al Acordului Compact pentru perioada 2010-2015. Alți parteneri de dezvoltare semnificativi sunt Uniunea Europeană  și Banca Mondială.

În calitatea sa de autoritate naţională de coordonare a asistenţei externe, Cancelaria de Stat recunoaşte importanţa consultărilor şi dialogului cu comunitatea donatorilor şi doreşte să exprime gratitudinea sa faţă de partenerii de dezvoltare, bilaterali şi multilaterali, precum şi faţă de autorităţile publice centrale, pentru oferirea informaţiilor necesare şi suportul acordat la elaborarea prezentului Raport.