Cancelaria de Stat a publicat Raportul cu privire la asistenţa oficială pentru dezvoltare, acordată Republicii Moldova în 2014

Raportul ODA 2014

Raportul a fost elaborat de către Direcţia generală coordonarea politicilor, a asistenţei externe şi reforma administraţiei publice centrale din cadrul Cancelariei de Stat, în baza informaţiilor primite de la partenerii de dezvoltare, de la autorităţile publice, precum şi a informației prezente în Platforma pentru gestionarea asistenței externe (www.amp.gov.md).

Autorităţile publice centrale au prezentat informaţiile privind gestionarea asistenţei în sectoarele prioritare stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020” și Programul de Activitate a Guvernului sub aspectul realizărilor obţinute în anul 2014.

Au fost remise 31 de chestionare şi partenerilor de dezvoltare, la care doar 17 dintre aceştia au răspuns. Este de menționat că în dinamica ultimilor 5 ani volumul asistenţei oficiale pentru dezvoltare contractate are tendința de creștere. Pentru perioada de raportare 2014 acesta constituie 731,5 mln Euro, în creștere cu circa 17 % faţă de nivelul anului 2013 (623,9 mln euro şi 193 proiecte).

Uniunea Europeană rămâne în topul partenerilor de dezvoltare după volumul asistenţei contractate și demarate sub formă de granturi – circa 220 mln euro. Urmată de BEI și Guvernul Poloniei prin semnarea a două acorduri financiare cu un buget de 120 mln euro și respectiv 100 mln euro, fonduri integral alocate pentru dezvoltarea sectorului agricol.

Volumul asistenţei externe valorificate/debursate pentru anul de raportare este de circa 452 mln euro, cu 33% mai mare faţă de anul 2013. Domeniile de valorificare a asistenței externe sunt în mare parte cele determinate de Strategia Națională de Dezvoltare și de angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana.