Autoritățile publice își perfecționează activitatea de monitorizare și raportare

Autoritățile publice își perfecționează activitatea de monitorizare și raportare
Șefii Direcțiilor de monitorizare din cadrul autorităților publice centrale s-au întrunit astăzi, 10 iulie, la o masă rotundă organizată de Cancelaria de Stat, cu tematica Rapoartele de monitorizare anuale.


În cadrul evenimentului, Direcția monitorizare și evaluare a Cancelariei de Stat a prezentat sumarele rapoartelor  de monitorizare pe marginea Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2013-2014”, a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020”, precum și Raportul privind asistența externă acordată Republicii Moldova de către partenerii externi de dezvoltare în anul 2014.
Participanții la întrunire au mai discutat subiecte ce țin de modalitățile de monitorizare și raportare privind indicatorii de performanță și au împărtășit viziunile și propunerile de îmbunătățire a procesului de raportare pe programele și documentele strategice ale Guvernului.


Prezentările detaliate la aceste subiecte pot fi vizualizate cu linkurile de mai jos, iar textele rapoartelor vor fi făcute publice în cel mai scurt timp.

Dinamici și tendințe din Raportul pe Asistența Oficială pentru Dezvoltare – 2014

Dinamici și tendințe ale indicatorilor de performanță din Programului de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2013-2014”

Dinamici și tendințe din Raportul de Monitorizare a Strategiei Naționale de Dezvoltare "Moldova 2020"