Lansarea noii platforme informaţionale de gestionare a asistenței externe AMP

Cancelaria de Stat, cu suportul PNUD şi al companiei Development Gateway, lansează o nouă platformă informaţională de gestionare a asistenței externe pentru dezvoltarea Republicii Moldova

Noul sistem informaţional are scopul de a spori transparenţa utilizării asistenței externe, responsabilitatea în gestionarea şi valorificarea resurselor financiare de care beneficiază Republica Moldova, precum şi de a asigura o mai bună informare a societății vizavi de modul în care sunt cheltuite acestea.

Evenimentul va avea loc luni, 27 ianuarie 2014, ora 10.00, în sala de şedinţe de la et.I, din str. Mitr.Bănulescu-Bodoni.

Este invitată presa.