Activități

caută termeni în activități
filtrează proiecte după agenția donatoare
filtrează proiecte după agenția beneficiară
filtrează proiecte după sectorul primar
filtrează proiecte după locație
Se afișează activitățile 61-70 din totalul de 2261
Titlu Agenții Beneficiare Agenții Donatoare Sectoare Primare Locaţia Data efectivă de începere Data efectivă de terminare Angajamente curente (EUR) Debursări curente (EUR)sort descending
detalii Sprijin la răspunsul național SIDA, perioada 2014-2015 Ministerul Sănătății Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA 120 – SĂNĂTATE Moldova 01/01/2014 31/12/2015 18,364.8 0
detalii Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populaţiei şi demografiei în Moldova Biroul Național de Statistică Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 160 – ALTE INFRASTRUCTURI SOCIALE SI SERVICII Moldova 01/11/2013 31/12/2015 51,679.59 0
detalii Consolidarea Capacităţii organelor de drept, a coordonării inter-instituţionale şi a organizaţiilor societăţii civile de a ţinti discriminarea şi maltratarea copiilor în cadrul sistemului de justiţie în Republica Moldova Ministerul Afacerilor Interne Delegația Uniunii Europene în Moldova 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA Moldova 01/01/2014 31/12/2015 107,766 0
detalii Acord Bianual de Colaborare (ABC) între Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova din partea Guvernului său pentru bieniumul 2014–2015 Ministerul Sănătății Organizația Mondială a Sănătății 120 – SĂNĂTATE Moldova 01/01/2014 31/12/2015 3,634,777.55 0
detalii Strategia de îmbunătăţire continuă a performanţei staţiilor de epurare a apelor reziduale în statele riverane Mării Negre Universitatea de Stat din Moldova Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 140 – APĂ ȘI CANALIZARE Armenia, Bulgaria, Georgia, Greece, Moldova, Romania 02/01/2014 31/12/2015 20,900 0
detalii ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢILOR DE ELIMINARE A PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE DIN FOSTUL SPAŢIU SOVIETIC, CA MODEL DE ABORDARE ŞI PREVENIRE A POLUĂRII DE LA UTILIZAREA PESTICIDELOR Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Uniunea Europeană 400 - MULTISECTOARE Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 01/01/2012 31/12/2015 455,116 0
detalii Convenție pentru managementul deșeurilor pentru navigația interioară pe Dunăre (CO-WANDA) Ministerul Mediului Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 400 - MULTISECTOARE Moldova 01/11/2013 31/12/2015 100,016 0
detalii Elaborarea Planulul de Management pentru suprimarea eşalonată a hidroclorfluorocarburilor (HCFC) - HPMP, faza II Ministerul Mediului Fondul Multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal 400 - MULTISECTOARE Moldova 03/11/2014 31/12/2015 15,969.34 0
detalii Consolidarea Parteneriatului Public-Privat de sistem (PPP) în Republica Moldova Agenția Proprietății Publice Delegația Uniunii Europene în Moldova 400 - MULTISECTOARE Moldova 06/01/2014 05/01/2016 500,000 0
detalii Turn de Observatie, Poligonul Multifunctional la Centru de Instruire al Armatei Nationale, Bulboaca Ministerul Apărării Departamentul Apărării al Statelor Unite 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA Bulboaca 17/04/2015 12/01/2016 11,327.91 0

Pagini

Angajamente curente (EUR)Debursări curente (EUR)
Totaluri5,437,352,020.443,801,102,357.08