===== ERROR =====
Reechiparea Blocului de reabilitare clinică la IMSP Institutul de Cercetari Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
250 000 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
250 000 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Roman Calac
Creat în spațiul de lucru:
Turcia - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
05/12/2016
Proiect modificat la data de:
22/06/2017
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Reechiparea Blocului de reabilitare clinică la IMSP Institutul de Cercetari Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
ID PGA: 
872113019256

Stadiu:  Aprobat
Motivul statutului: 
Obiective: 

Crearea condiţii mai favorabile pentru pacienţi. 


Descriere: 

TİKA va asigura procurarea mobilei şi echipamentului necesar


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:

Rezultate: 


Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Agenţia Turcească pentru Colaborare şi Coordonare (TIKA) ]

Planificare

Data propusă de începere:  20/12/2016
Data efectivă de începere: 
Data originală de terminare:  20/02/2017
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] [Chişinău] [Chişinău] 100%

Nivel de implementare: Local

Localizarea implementării: Localitate

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Altele] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 120 – SĂNĂTATE - 122 – SĂNĂTATE DE BAZĂ (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0900 - OCROTIREA SĂNĂTĂŢII - 0901 - Spitale (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 250 000   Euro
Data Semnătura 05/12/2016
Finanțare
Numele Organizației : Agenţia Turcească pentru Colaborare şi Coordonare (TIKA)
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Angajamente curente
Curentă 05/12/2016 250 000   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 250 000 Euro    
Rest de plată: 250 000 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 250 000 Euro  
Rest de plată: 250 000 Euro  
Documente asociate
 Contract -     288 - 05.12.2016.PDF
  Data Semnătura:  12/5/2016
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Agenţia Turcească pentru Colaborare şi Coordonare (TIKA) 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Agenţia Turcească pentru Colaborare şi Coordonare (TIKA) 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • IMSP Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului din Chișinău

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Roman Calac - kisinev@tika.gov.tr ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie