===== ERROR =====
Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova pe directia Iasi-Ungheni-Chisinau, faza II (proiectare)
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
550 000 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
550 000 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
550 000 Euro
Debursări nealocate:
0 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:
100%
Rata de consumare:
100%
Informații adiționale
Proiect creat de:
Viviana Aluna
Creat în spațiul de lucru:
Ministerul Economiei şi Infrastructurii - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
15/12/2016
Proiect modificat la data de:
21/06/2017
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova pe directia Iasi-Ungheni-Chisinau, faza II (proiectare)
ID PGA: 
872113689326

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 

- serviciile de proiectare a gazoductului, inclusiv infrastructura necesară;

- procesul de negociere a acordurilor de finanțare BERD, BEI).


Obiective: 

Construcția gazoductului de interconectare a sistemelor de transport al gazelor naturale din România și Republica Moldova are ca scop implementarea proiectului de conectare a sistemului de transport gaze naturale din RM la rețeaua statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu Strategia energetică până în anul 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 102 din  05.02.2013.

Proiectul va asigura realizarea următoarelor obiective:

- dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale;

- schimbarea semnificativă a pieței gazelor naturale din Republica Moldova;

- accesarea unei noi surse de gaze naturale  

 (România sau alte țări din Europa);

- securizarea energetică a țării;

- dezvoltarea pieței competitive a  gazelor naturale;

- integrarea sistemului de furnizare a gazelor naturale din RM în piața regională și europeană.


Descriere: 

Gazoductul Ungheni-Chișinău reprezintă o extensie a gazoductului de interconectare Iași-Ungheni între România și Republica Moldova. Noul gazoduct va fi racordat interconectorului existent și va asigura transportul gazelor naturale spre mun. Chișinău.

-  Punctul inițial: punctul de conectare cu Nodul de robinete (platforma C) din preajma localității Todirești  (Ungheni);

-  Punctele finale:  rețelele de distribuție orășenești din preajma SDG1 Togatin, PRMG Petricani (Chișinău);

-  Lungime aproximativă a traseului conductei:  117-130 km;

-  Diametrul conductei: 600 mm;

-  Presiunea de proiectare: 5,5 MPa;

-  Debit maxim: 250 000 m3/oră.


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 

Perioada de implementare trim. IV 2016 – trim. II 2020;

  • Etapa I-Executarea lucrărilor de proiectare;
  • Etapa II – Executarea lucrărilor de construcție a gazoductului;
  • Etapa III – Punerea în funcțiune și perioada de garanție a gazoductului.

Memo: 

Octavian CALMÎC - Viceprim-ministru, ministru al Economiei Ministerul Economiei al Republicii Moldova – în calitatea de PLĂTITOR,

 

Iurie Dolghier – administrator al

ÎS ”VESTMOLDTRANSGAZ”, – în calitatea de BENEFICIAR,

 

Petru Ion Văduva - Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. - în calitate de PRESTATOR,

 

22 noiembrie 2016


Scop:

Rezultate: 

Instalarea și punerea în funcțiune a liniei conexe de transport gaze naturale în RM prin extiderea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău.Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
Planificare

Data propusă de începere:  22/11/2016
Data efectivă de începere: 
Data originală de terminare:  22/06/2017
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Energetică] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 230 – GENERAREA SI FURNIZAREA DE ENERGIE - 2309 - Producerea si furnizarea de energie (subsector) - 23050 – Transportul de gaze (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1600 - COMPLEXUL PENTRU COMBUSTIBIL ŞI ENERGIE - 1604 - Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 93 000 000   Euro
Data Semnătura 19/12/2016
Finanțare
Numele Organizației : România
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - servicii de consultanță
Angajamente curente
Curentă 19/12/2016 550 000   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 550 000 Euro    
Debursări curente:
Curentă 21/11/2016 550 000   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 550 000 Euro    
Cheltuieli curente:
Curentă 21/11/2016 550 000   Euro
SUBTOTAL CHELTUIELI CURENTE: 550 000 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 550 000 Euro  
Total debursări curente: 550 000 Euro  
TOTAL CHELTUIELI CURENTE: 550 000 Euro  
Rata de consumare: 100% Euro  
Rata de livrare: 100%
Documente asociate
 Contract servicii de proiectare UCh -     CONTRACT SERVICII de PROIECTARE_UCh.pdf
  Data Semnătura:  1/25/2017
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • Ministerul Economiei și Infrastructurii 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Ministerul Economiei și Infrastructurii

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie