===== ERROR =====
Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat in Moldova.
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
303 850 Euro
Total angajamente planificate:
74 947,02 Euro
Total debursări curente:
221 530 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
82 320 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
17  Luni
Rata de livrare:
73%
Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:

Creat în spațiul de lucru:
Cancelaria de Stat - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
23/10/2013
Proiect modificat la data de:
23/08/2016
Coordonatorul echipei de introducere date:
Oxana Gluscenco oxana.gluscenco@gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat in Moldova.
ID PGA: 
87211312746

Stadiu:  Aprobat
Motivul statutului: 
Obiective: 

Îmbunătățirea calității vieții populației din RM care suferă de Diabet zaharat și reducea ratei mortalității cauzate de complicațiile diabetului zaharat


Descriere: 

Implementînd numeroase proiecte în domeniul îngrijiri la domiciliu, Asociația Obștească Homecare a depistat un număr foarte mare de beneficiari care suferă de diabet zaharat. Pentru îmbunătățirea stării lor de sănătate și reducerea complicațiilor tardive cauzate de această boală AO. Homecare a solicitat finanțarea proiectului ”Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat în Moldova”. Proiectul prevede multiple instruiri atît pentru medicii de familie, nursele lor, staff medical din institutii educationale din Moldova, cît și pentru un număr mare de pacienți și membrii familiilor acestora. La fel, unul din scopurile majore ale proiectului este elaborarea unui curs de instruire bazat pe diagnosticarea, tratamentul și prevenirea complicațiilor tardive a dibetului zaharat. Acest ghid va fi printat si multiplicat in limba Romana si limba Rusa. Scopul major al proiectului: îmbunătățirea calității vieții pacienților din Moldova și reducerea ratei mortalității cauzate de complicațiile tardive ale diabetului. Unul dintre biectivele majore în desfășurarea acestui proiect este consolidarea capacității profesionale a personalului medical din instituții medicale si educationale prin diagnosticarea modernă, tratamentul și depistare precoce a diabetului zaharat în rîndrile populației cu risc ridicat. Un alt obiectiv important este sporirea accesului populației din tara la îmbunătățirea serviciilor de sănătate în prevenirea și tratamentul diabetului zaharat secundar


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 

Activitatea 1.1. Actualizarea si tiparirea materialelor de instruire. Activitatea 1.2 Instruiri pentru educatori. Activitatea 1.3 Instruiri pentru medici, asistente medicale si studenti ai colegiilor medicale. Activitatea 2.1 Instruiri pentru pacienți. Activitatea 3.1 Campanie de informare publică. Activitatea 3.2 Conferința de închidere.


Memo: 
Scop:

Obiectivul 1: Consolidarea capacitatii profesionale a personalului medical din 22 institutii medicale in ceea ce priveste diagnosticarea moderna, tratamentul si depistare precoce a diabetului zaharat in randul populatiei cu risc ridicat. Obiectivul 2: Sporirea accesului populatiei din Moldova la servicii imbunatatite de sanatate in prevenirea si tratamentul DZ secundar


Rezultate: 

Rezulatul 1. Consolidarea capacității profesionale a personalului medical din instituțiile medicale și educaționale.
Rezulatul 2. Pacienții dobândesc cunoștințe și abilități in prevenirea complicatiilor si astfel ei transforma boala lor intr-un stil aparte de viață
Rezulatul 3. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la efectele pozitive ale depistarii precoce a diabetului zaharat, prevenirea complicațiilor și despre oportunitățile medicale existente în ChișinăuBuget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Agenția de Dezvoltare a Cehiei ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/07/2016
Data efectivă de începere:  04/07/2016
Data originală de terminare:  31/12/2017
Data efectivă de terminare:  31/12/2017
Durata proiectului:  17 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Altele] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] [Alții] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 120 – SĂNĂTATE (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0900 - OCROTIREA SĂNĂTĂŢII (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 153 670   Euro
Data Semnătura 09/08/2016
Finanțare
Numele Organizației : Agenția de Dezvoltare a Cehiei
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente planificate
Planificată 19/08/2016 33 334   Euro
Planificată 20/09/2016 46 540   Dolar American
Subtotal angajamente planificate: 74 947,02 Euro    
Angajamente curente
Curentă 01/08/2013 80 000   Euro
Curentă 01/08/2014 128 000   Euro
Curentă 17/02/2015 79 000   Euro
Curentă 14/09/2015 16 850   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 303 850 Euro    
Debursări curente:
Curentă 01/08/2013 80 000   Euro
Curentă 01/08/2014 128 000   Euro
Curentă 17/02/2015 13 530   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 221 530 Euro    
Rest de plată: 82 320 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 74 947,02 Euro  
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 303 850 Euro  
Total debursări curente: 221 530 Euro  
Rest de plată: 82 320 Euro  
Rata de livrare: 73%
Documente asociate
 Amendamentul num 2 -     Amendament II.pdf
  Descriere:  Revizuirea contractului de cooperare semnat la 3 Ianuarie 2014.
  Data Semnătura:  2/6/2015
 Amendament num 1 -     Amendament I.pdf
  Descriere:  Revizuirea contractului de cooperare semnat la 3 Ianuarie 2014.
  Data Semnătura:  2/6/2015
 Contract 2013 -     contract 2013.pdf
  Descriere:  Obiectul contractului este ca AOHC isi asuma responsabilitatea pentru implementarea proiectului. Caritas Republica Cehia isi asuma responsabilitatea de a oferi AOHC suma specificată de bani pentru a acoperi costurile serviciilor relevante pentru perioada 01.08.2013 și 31.12.2013
  Data Semnătura:  3/19/2015
 Contratc de Cooperare intre Caritas Republica Ceha si Asociatia Obsteasca Homecare -     20160804_MD13_2016_Contract on Cooperation_signed.pdf
  Descriere:  Obiectul prezentului Contract este angajamentul partenerului de a coopera,în condițiile specificate mai jos, pentru impelentarea proiectului "Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat in Moldova", pentru perioada 1 iulie 2016 - 31 decembrie 2017.
  Data Semnătura:  8/15/2016
 Contract de cooperare 2015 -     contract 2015.pdf
  Descriere:  Contract de cooperare semnat intre Caritas Republica Ceha si Asociatia Obsteasca Homecare
  Data Semnătura:  3/17/2015
 Amendament I la contractul de Cooperare semnat la 17 Februarie 2015 -     Amendament_nr.I_02.09.2015.pdf
  Descriere:  Subiectul Amendamentului num. I este revizuirea Contractului de cooperare a proiectului "Prevenirea si tratamentul diabetului zaharat in Chisinau" semnat la 17 Februarie 2015.
  Data Semnătura:  10/9/2015
 Contract on cooperation 2014 -     Contract 2014.pdf
  Descriere:  Obiectul contractului este ca AOHC isi asuma responsabilitatea pentru implementarea proiectului. Caritas Republica Cehia isi asuma responsabilitatea de a oferi AOHC suma specificată de bani pentru a acoperi costurile serviciilor relevante pentru perioada 01.01.2014 și 31.12.2014
  Data Semnătura:  2/6/2015
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • Agenția de Dezvoltare a Cehiei 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Ministerul Sănătății

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Daniela Dragalin - daniela.dragalin@seznam.cz ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie