===== ERROR =====
PROGRAMUL DE CONSOLIDARE A INSTITUTIILOR STATULUI DE DREPT (ROLISP)
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
5 178 463,49 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
3 769 160,53 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
1 409 302,96 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
47  Luni
Rata de livrare:
73%
Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
IDEA Importer
Creat în spațiul de lucru:
Statele Unite ale Americii - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
03/06/2013
Proiect modificat la data de:
20/04/2016
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
PROGRAMUL DE CONSOLIDARE A INSTITUTIILOR STATULUI DE DREPT (ROLISP)
ID PGA: 
idea_2914

Stadiu:  Finalizat
Motivul statutului: 
Obiective: 
Scopul Proiectul este de a consolida capacităţile instituţionale, transparenţa şi răspunderea instituţiilor-cheie din sectorul justiţiei, în vederea garantării independenţei şi creşterii eficacităţii şi profesionalismului sistemului judecătoresc.
Descriere: 
ROLISP va oferi asistenţă tehnicăşi training in baza Acordului de Asistenţă Nr. 117-0004-AAsemnat la data de 22/7/2011 întreGuvernul Republicii Moldova şiGuvernul Statelor Unite ale Americii care acţionează prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională.Programul se va concentra pe realizarea a trei obiective principale:Obiectivul 1: Creşterea eficienţei, transparenţei şi răspunderii sistemului judecătoresc din Moldova prin consolidarea capacităţilor instituţionale şi operaţionale ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Departamentului de Administrare Judecătorească.Obiectivul 2: Sprijinirea dezvoltării cadrelor profesioniste din sectorul justiţiei în Republica Moldova prin consolidarea capacităţilor Institutului Naţional al Justiţiei.Obiectivul 3: Susţinerea Guvernului RM şi organizaţiilor societăţii civile din Moldova în vederea unei monitorizări mai bune şi pledării pentru reforma justiţiei, precum şi sensibilizării opiniei publice vizând reforma justiţiei.
Componente de Acţiuni:  Obiectivul 1: În cadrul acestui Obiectiv, ROLISP va sprijini dezvoltarea unui sistem judecătoresc independent şi imparţial, prin creşterea capacităţilor instituţionale ale Consiliului Superior al Magistraturii (denumit în continuare CSM) şi Departamentului de Administrare Judecătorească (DAJ); auto-guvernarea instanţelor judecătoreşti, inclusiv managementul procesului administrativ şi bugetar, precum şi operaţiunile şi procedurile judiciare transparente ale instanţelor judecătoreşti.Obiectivul 2:Activitatile acestui Obiectiv vor sprijini accesul mai echitabil la justiţie prin lucrul în interiorul şi în afara sistemului de stat şi prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor de justiţie. Asistenţa în cadrul acestui Obiectiv va consolida activitatea Institutului Naţional de Justiţie şi capacitatea sa de a furniza formarea profesională de înaltă calitate pentru judecatori, procurori si a altor cadre din sectorul justiţiei.Asistenta tehnica pentru Institutului Naţional al Justiţiei va include imbunataţirea programului de formare continua pentru judecatori, dezvoltarea curiculei necesare inclusiv curicula privind combaterea şi pedepsirea traficului de fiinţe umane. Obiectivul 3:Activitatile in cadrul Obiectivului vor include susţinerea Guvernului RM şi organizaţiilor societăţii civile din Moldova în vederea unei monitorizări mai bune şi pledării pentru reforma justiţiei, precum şi sensibilizării opiniei publice vizând reforma justiţiei. Programul va contribui la fortificarea încrederii publice şi solicitării unui sistem judecătoresc independent prin informare, proceduri judecătoreşti echitabile şi responsabile şi monitorizare externă de către profesioniştii din domeniul juridic, societatea civilă, mediul academic, şi mass-media.
Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:
Obiectivul 1: Creşterea eficienţei, transparenţei şi răspunderii sistemului judecătoresc din Moldova prin consolidarea capacităţilor instituţionale şi operaţionale ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Departamentului de Administrare Judecătorească.Obiectivul 2: Sprijinirea dezvoltării cadrelor profesioniste din sectorul justiţiei în Republica Moldova prin consolidarea capacităţilor Institutului Naţional al Justiţiei.Obiectivul 3: Susţinerea Guvernului RM şi organizaţiilor societăţii civile din Moldova în vederea unei monitorizări mai bune şi pledării pentru reforma justiţiei, precum şi sensibilizării opiniei publice vizând reforma justiţiei.
Rezultate: 
Rezultatele preconizate -Obiectivul 1: Transparenţă, răspundere şi eficacitate sporită a sistemului judecătoresc ca rezultat a capacităţilor consolidate ale CSM şi DAJ.• Indicatori obiectivi de performanţă a instanţelor judecătoreşti elaboraţi si implementaţi (pentru a analiza sarcina totală a judecătorilor, sarcinile de lucru ale instanţelor de judecată, ratele de pronunţate pentru diferite tipuri de dosare, dosare în aşteptare şi restante) în vederea asigurării unei utilizări mai eficace a resurselor disponibile şi îmbunătăţirii calităţii actului de justiţie.• Raţionalizarea proceselor de administrare şi gestionare a instanţelor judecătoreşti şi optimizarea modului de organizare a lor.• O strategie de comunicare eficace elaborată pentru a informa publicul cu privire la eforturile de reformare a justiţiei, pentru a asigura accesul public la documente, ca şi la procedurile şi deciziile judecătoreşti; şi pentru a educa populaţia cu privire la diverse instrumente şi inovaţii disponibile în cadul instanţelor judecătoreşti care contribuie la responsabilitatea sporită a instanţelor faţă de public.• Creşterea eficienţei în gestionarea fondurilor.• Un sistem de tehnologie informaţională complet dezvoltat al sectorului judecătoresc, incluzând sistemul integrat de gestionare a dosarelor adaptat la procesele de judecată. Instituţiile relevante au capacitatea de a analiza datele statistice colectate de către sistemul integrat de gestionare a dosarelor.• Un sistem de tehnologie informaţională complet dezvoltat in cadrul oficiului Procuraturii Generale• Instituirea unui studiu anual de utilizatori a instanţelor de judecată şi publicarea rezultatelor.• Creşterea transparenţei prin programe juridice, profesionale şi de informare a publicului şi o mai mare utilizare a noilor capacităţi ale instanţelor de judecată.RezultateObiectivul 2:• Mecanisme participative eficace în cadrul reformei justiţiei, stabilite între guvern, cetăţeni şi organizaţiile societăţii civile.• Creşterea gradului de cunoaştere a publicului a drepturilor sale legale, instituţiilor relevante ale sistemului judiciar, inclusiv accesului la asistenţă juridică gratuită, precum şi a altor instrumente juridice existente.• Creşterea încrederii publicului în statul de drept şi descreşterea utilizării metodelor în afara sistemului juridic, măsurate prin sondaje, interviuri şi evaluări.

Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/03/2012
Data efectivă de începere:  01/03/2012
Data originală de terminare:  28/02/2016
Data efectivă de terminare:  28/02/2016
Durata proiectului:  47 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Justiție] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0400 - JUSTIȚIE (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 8 168 542   Dolar American
Data Semnătura 01/03/2012
Finanțare
Numele Organizației : Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - servicii de consultanță
Angajamente curente
Curentă 30/03/2012 2 538 320   Dolar American
Curentă 31/05/2013 2 170 000   Dolar American
Curentă 13/03/2014 2 147 000   Dolar American
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 5 178 463,49 Euro    
Debursări curente:
Curentă 31/12/2012 769 447   Dolar American
Curentă 12/12/2013 2 322 525   Dolar American
Curentă 31/12/2014 1 816 654   Dolar American
Subtotal Debursare Curentă: 3 769 160,53 Euro    
Rest de plată: 1 409 302,96 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 5 178 463,49 Euro  
Total debursări curente: 3 769 160,53 Euro  
Rest de plată: 1 409 302,96 Euro  
Rata de livrare: 73%
Documente asociate
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Compania Checchi & Co Consulting 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Ministerul Justiției

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie