===== ERROR =====
SUPORT AGENTIEI DE PROTECTIE A CONSUMATORULUI (TWINNING)
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
1 000 000 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
1 000 000 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
22  Luni
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
IDEA Importer
Creat în spațiul de lucru:
IDEA Import - Team
Calculat:
Nu
Proiect creat la data de:
04/06/2013
Proiect modificat la data de:
05/05/2014
Coordonatorul echipei de introducere date:
Administrator Administrator Administrator@gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
SUPORT AGENTIEI DE PROTECTIE A CONSUMATORULUI (TWINNING)
ID PGA: 
idea_2942

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 
A contribui la implementarea cerinţelor de supraveghere a pieței în conformitate cu instrumentele de reglementare ale UE. A implementa legislaţia naţională cu privire la supravegherea pieţei în conformitate cu standardele şi cele mai bune practici ale UE
Descriere: 
Îmbunătăţirea cadrului juridic pentru a permite APC să-şi îndeplinească rolul în ce priveşte siguranţa generală a produselor şi siguranţa produselor de larg consum în conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului UE 765/2008/CE. Urmează să fie identificat şi specificat echipamentul necesar pentru desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei “pe teren”. Colaboratorii APC vor avea deprinderi şi cunoştinţe corespunzătoare pentru realizarea sarcinilor lor referitoare la siguranţa produselor pentru protecţia consumatorilor în conformitate cu cele mai bune practici UE
Componente de Acţiuni:  Activitatea 0.1: Organizarea şi desfăşurarea şedinţei de iniţiereActivitatea 0.2: Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei de lansare a proiectului şi informare a personaluluiActivitatea 0.3: Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei de închidere a proiectuluiActivitatea 1.1: Acordarea suportului în perfecţionarea cadrului juridicActivitatea 1.2:Analiza şi revizuirea structurii organizaţionaleActivitatea 1.3: Vizite de studiu pentru persoanele de conducere Activitatea 1.4: Dezvoltarea sistemului de gestionare a reclamaţiilor din partea consumatorilor Activitatea 2.1: Specificaţiile echipamentului pentru inspecţiile “pe teren”Activitatea 2.2: Analiza facilităţilor de testare din exterior (inclusiv a personalului şi echipamentului) necesare pentru ca APC să poată îndeplini atribuţiile saleActivitatea 3.1.1: Analiza necesităţilor de instruire (ANI), elaborarea programului de instruire pentru manageri în domeniul supravegherii pieţei.Activitatea 3.1.2: Analiza necesităţilor de instruire (ANI), elaborarea programului de instruire pentru inspectori în supraveghere a pieţeiActivitatea 3.2.1 Seminare de dezvoltare a deprinderilor şi cunoştinţelor de bază (dezvoltarea managementului), inclusiv dezvoltarea capacităţilor de “instruire a formatorilor”Activitatea 3.2.2: Seminare de dezvoltare a deprinderilor şi cunoştinţelor de bază (cunoştinţe şi expertiză tehnică)Activitatea 3.3: Ateliere de lucru pentru desfăşurarea programului de instruire practicăActivitatea 3.4: Vizite de studiuActivitatea 3.5: Pregătirea ghidurilor practice privind Directivele ce reglementează supravegherea pieţii pentru siguranţa produselor de larg consum, standardele pentru produsele alimentare şi etichete, metrologie şi administrarea reclamaţiilor Activitatea 3.6: Monitorizarea şi evaluarea instruirii
Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:
Componenta 1: Analiza cadrului juridic pentru a permite Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor să-şi îndeplinească rolul în ce priveşte organizarea, gestionarea şi prestarea serviciilor de supraveghere a pieţeiComponenta 2: Definirea şi specificarea echipamentului necesar pentru desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei “pe teren” şi analiza suportului din partea specialiştilor, necesar pentru ca APC să poată exercita atribuţiile sale de supraveghere a pieţei asociate cu siguranţa produselor de larg consum.Componenta 3: Dezvoltarea deprinderilor şi cunoştinţelor colaboratorilor APC pentru exercitarea sarcinilor ce ţin de gestionarea activităţilor de supraveghere a pieţei, în particular cu referire la siguranţa produselor pentru protecţia consumatorilor, în conformitate cu practicile UE.
Rezultate: 
1. Tergiversări reduse în plasarea produselor pe piaţă2. Număr cuantificat de produse nesigure şi neconforme retrase de pe piaţă3. Recomandări propuse pe marginea neajunsurilor şi părţilor slabe în conformitate cu cerinţele specifice ale Regulamentului 765/2008/CE, în particular ale Directivei cu privire la siguranţa generală a produselor (DSGP), LVD şi Jucării, precum şi altor directive privind siguranţa produselor de larg consum4. Directivele importante cu privire la siguranţa produselor de consum transpuse în legislaţia Republicii Moldova 5. Raportul de fezabilitate cu privire la implementarea Legii privind supravegherea pieţei, care include proiectul legii cu privire la supravegherea pieţei şi documentele relevante, pregătit 6. Raportul cu detalierea recomandărilor pentru organizarea supravegherii pieţei produselor de larg consum elaborat în variantă de proiect 7. Strategia de supraveghere a pieţei elaborată şi aprobată8. Recomandări privind programul de stabilire a legăturilor efective dintre supravegherea pieţei şi Controlul la Frontieră prezentate9. Mecanismul de cooperare şi coordonare a activităţilor de supraveghere a pieţei elaborat şi aprobat 10. O vizită de studiu în UK desfăşurată, care permite beneficiarilor să mărturisească aplicarea practică şi desfăşurarea activităţii de supraveghere a pieţei11. Abilitarea colaboratorilor în administrarea reclamaţiilor consumatorilor 12. Raportul privind identificarea resurselor necesare pentru implementarea îmbunătăţirilor întru efectuarea schimbării în conformitate cu cea mai bună practică UE elaborat

Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  18/06/2012
Data efectivă de începere:  18/06/2012
Data originală de terminare:  17/03/2014
Data efectivă de terminare:  17/05/2014
Durata proiectului:  22 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Finanțe] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] [Alții] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 331 – POLITICA SI LEGILE COMERCIALE SI ADAPTAREA COMERCIALA - 3319 – Politica și legile comerciale și adaptarea comercială - 32210 – Politica și gestionarea administrativă in comerț (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1900 - ALTE SERVICII LEGATE DE ACTIVITATEA ECONOMICĂ (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 1 000 000   Euro
Data Semnătura 07/06/2012
Finanțare
Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Twinning
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - servicii de consultanță
Angajamente curente
Curentă 07/06/2012 1 000 000   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 1 000 000 Euro    
Rest de plată: 1 000 000 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 1 000 000 Euro  
Rest de plată: 1 000 000 Euro  
Documente asociate
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • Uniunea Europeană 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei

Organzație beneficară secundară
  • Ministerul Mediului

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Vitalie Rozovel - vitalie.rozovel@mec.gov.md;

Tipologie