===== ERROR =====
ASISTENŢA TEHNICĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A POLITICILOR DE SECTOR ÎN DOMENIUL APELOR (PSPS)
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
2 771 010 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
2 771 010 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
17  Luni
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
IDEA Importer
Creat în spațiul de lucru:
IDEA Import - Team
Calculat:
Nu
Proiect creat la data de:
01/05/2013
Proiect modificat la data de:
02/04/2014
Coordonatorul echipei de introducere date:
Administrator Administrator Administrator@gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
ASISTENŢA TEHNICĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A POLITICILOR DE SECTOR ÎN DOMENIUL APELOR (PSPS)
ID PGA: 
idea_2857

Stadiu:  Anulat
Motivul statutului: 
Obiective: 
Obiectivul general al programului este de a susţine Moldova în implementarea reformelor în sectorul aprovizionării cu apă potabilă şi salubrizare prin intermediul asistenţei financiare, asistenţei tehnice, a dialogului politic pentru activităţile prioritare de relevanţă sporită pentru populaţia şi mediul înconjurător din RM.
Descriere: 
Asistenţa Tehnică va asista Guvernul pentru îmbunătăţirea aranjamentelor şi procedurilor curente în scopul creşterii eficienţei si eficacitaţii investiţiilor publice în domeniul apelor.
Componente de Acţiuni:  1. Politica sectorială şi cadrul juridic a sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare.2. Reforma instituţională la nivel central şi local.3. Planificarea şi coordonarea financiară.4. Actualizarea stategiei şi gestionarea efectivă a sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare.5. Acordarea de sprijin administrativ pentru Comitetul de Supraveghere a Programului de Susţinere în domeniul apelor.6. Activităţi de consolidare a capacităţilor.
Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:- Acordarea de sprijin pentru actualizarea politicii Republicii Moldova din sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare şi a cadrului juridic pentru punerea în aplicare a politicilor sectoriale.- Acordarea de sprijin pentru reforma insituţională a sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare la nivel local şi central.- Acordarea de sprijin pentru planificare şi coordonare financiară în sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare.- Acordarea de sprijin pentru actualizarea managmentului şi strategiei în sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare.- Acordarea de sprijin administrativ pentru Comitetul de Supraveghere a Programului de Susţinere în domeniul apelor.- Asigurarea activităţilor de consolidare a capacităţilor.
Rezultate: 
 Studii şi evaluări selective ale cadrului politic, normativ şi instituţional în sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare. Proiectul legislaţiei secundare în sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare. Ghiduri de bune practici, standarde şi criterii de referinţă pentru monitorizarea şi implementarea investiţiilor. Modele, planuri şi sisteme de suport decizional pentru implementarea investiţiilor în sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare. Sistem informaţional de managment la nivel naţional de gestionare, coordonare şi monitorizare a activităţilor în sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare. Instruirea la nivel naţional, regional şi local a angajaţilor din sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare.

Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  15/09/2011
Data efectivă de începere:  15/09/2011
Data originală de terminare:  14/03/2014
Data efectivă de terminare:  14/03/2013
Durata proiectului:  17 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Altele] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 140 – APĂ ȘI CANALIZARE - 1409 - Water supply and sanitation (Sub-sector) - 14020 – Alimentarea cu apă si canalizarea – sistemele mari (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1200 - PROTECŢIA MEDIULUI ŞI HIDROMETEOROLOGIA (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 2 771 010   Euro
Data Semnătura 15/09/2011
Finanțare
Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - servicii de consultanță
Angajamente curente
Curentă 15/09/2011 2 771 010   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 2 771 010 Euro    
Rest de plată: 2 771 010 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 2 771 010 Euro  
Rest de plată: 2 771 010 Euro  
Documente asociate
 Raport_2013_PSPS -     PSPS.doc
  Data Semnătura:  3/17/2014
 Scrisoare de anulare -     Scrisoare de anulare TA Apa.PDF
  Data Semnătura:  11/19/2013
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • Ministerul Mediului 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Ministerul Mediului

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie