===== ERROR =====
Acord de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Suport de urgență pentru agricultura Moldovei”
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
3 888 665,89 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
3 888 665,89 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
180  Luni
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Administrator Administrator
Creat în spațiul de lucru:
Cancelaria de Stat - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
08/10/2013
Proiect modificat la data de:
02/04/2014
Coordonatorul echipei de introducere date:
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Acord de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Suport de urgență pentru agricultura Moldovei”
ID PGA: 
87211272683

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Proiectul propus are drept obiectiv principal diminuarea efectelor negative ale secetei din anul 2012, prin acordarea suportului fermierilor pentru restabilirea producţiei de porumb şi grîu, precum şi prevenirea reducerii efectivului de animale în cele mai afectate regiuni. Astfel, vor fi susţinute eforturile Guvernului în abordarea situaţiei de urgenţă, prin reducerea riscurilor extinderii şi facilitarea procesului de recuperare urmare a secetei. Pentru a atinge aceste obiective, activităţile proiectului se vor orienta la oferirea asistenţei tehnice şi financiare fermierilor din cele mai afectate regiuni ale ţării, investiţiile fiind astfel direcţionate înspre însămînţarea porumbului şi a grîului. Porumbul constituie un element important în hrana animalelor, iar lipsa acestuia ar putea conduce la diminuarea efectivului de animale. Proiectul „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei” completează următoarele două proiecte ale Băncii Mondiale, care sunt în prezent în curs de implementare: (i) Proiectul de management al dezastrelor şi riscurilor climatice şi (ii) Proiectul Agricultura Competitivă. Astfel de practici sunt un element esenţial al ajutorului acordat agricultorilor în vederea adaptării la schimbările climatice şi susţinerii acestui sector astfel, încît acesta să devină mai rezistent la variaţiile climatice. Proiectul constă din următoarele trei componente: (i) transferuri de bani pentru agricultorii afectaţi, (ii) instruire şi sensibilizare şi (iii) management de proiect.


Descriere: 

Proiectul propus are drept obiectiv principal diminuarea efectelor negative ale secetei din anul 2012, prin acordarea suportului fermierilor pentru restabilirea producţiei de porumb şi grîu, precum şi prevenirea reducerii efectivului de animale în cele mai afectate regiuni. Astfel, vor fi susţinute eforturile Guvernului în abordarea situaţiei de urgenţă, prin reducerea riscurilor extinderii şi facilitarea procesului de recuperare urmare a secetei. Pentru a atinge aceste obiective, activităţile proiectului se vor orienta la oferirea asistenţei tehnice şi financiare fermierilor din cele mai afectate regiuni ale ţării, investiţiile fiind astfel direcţionate înspre însămînţarea porumbului şi a grîului. Porumbul constituie un element important în hrana animalelor, iar lipsa acestuia ar putea conduce la diminuarea efectivului de animale. Proiectul „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei” completează următoarele două proiecte ale Băncii Mondiale, care sunt în prezent în curs de implementare: (i) Proiectul de management al dezastrelor şi riscurilor climatice şi (ii) Proiectul Agricultura Competitivă. Astfel de practici sunt un element esenţial al ajutorului acordat agricultorilor în vederea adaptării la schimbările climatice şi susţinerii acestui sector astfel, încît acesta să devină mai rezistent la variaţiile climatice. Proiectul constă din următoarele trei componente: (i) transferuri de bani pentru agricultorii afectaţi, (ii) instruire şi sensibilizare şi (iii) management de proiect.


Componente de Acţiuni:  Componenta 1: Transferuri de bani pentru agricultorii afectaţi (9,0 mil. dolari SUA). Această componentă va avea următoarele două obiective: (i) compensarea unei părţi din pierderile suferite în sezonul agricol 2012 şi (ii) oferirea unui stimulent pentru plantarea grîului de toamnă şi porumbului în timpul campaniei din 2013, astfel încît să se prevină riscul reducerii stocului de animale. Întru realizarea obiectivelor, această componentă presupune distribuirea transferurilor fermierilor în baza următoarelor criterii: (i) agricultorii din raioanele cele mai afectate şi anume raioanele în care pierderile de culturi specifice au fost mai mari de 35%, vor primi plăţi în numerar în conformitate cu pierderea medie pe raion; (ii) agricultorii din aceste raioane vor fi compensaţi ex-post în baza suprafeţei plantate de facto în toamna anului 2012 pentru grîu, cît şi pentru zona plantată de facto în 2013 cu porumb; (iii) beneficiari eligibili ar trebui să planteze o suprafaţă minimă de 1,0 ha cu grîu şi 0,5 ha cu porumb, şi (iv) beneficiarii eligibili trebuie să fie agricultori înregistraţi cu acces formal la teren arabil, fie sub formă de proprietate, fie arendă oficială. Ca urmare a aplicării criteriilor de mai sus, 7,4 milioane dolari SUA vor fi utilizate pentru a compensa pierderile de porumb, iar 1,6 milioane USD vor fi folosite pentru a compensa pierderile de grîu. În total, 31 raioane vor beneficia de compensaţii pentru pierderile de porumb şi 15 raioane vor fi compensate pentru pierderile de grîu. Componenta 2: Instruire şi Sensibilizare (0,35 mil. dolari SUA). Această componentă are două obiective: (i) diseminarea publică a informaţiei în raioanele eligibile despre programul de transferuri băneşti şi (ii) îmbunătăţirea cunoştinţelor despre hrana pentru animale. Componenta 3: Management de Proiect (0,65 mil. dolari SUA). Această componentă va sprijini costurile asociate cu implementarea proiectului suportate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. Acordul de finanţare destinat realizării Proiectului “Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei” presupune acordarea unui împrumut specific investiţional în valoare 6,5 mil. DST (aproximativ 10,0 milioane dolari SUA) de către Asociaţia Internaţională de Dezvoltare.
Rezumat activitate: 
Memo: 

Credit No. 5219-MD


Scop:
Proiectul propus are drept obiectiv principal diminuarea efectelor negative ale secetei din anul 2012, prin acordarea suportului fermierilor pentru restabilirea producţiei de porumb şi grîu, precum şi prevenirea reducerii efectivului de animale în cele mai afectate regiuni. Astfel, vor fi susţinute eforturile Guvernului în abordarea situaţiei de urgenţă, prin reducerea riscurilor extinderii şi facilitarea procesului de recuperare urmare a secetei. Pentru a atinge aceste obiective, activităţile proiectului se vor orienta la oferirea asistenţei tehnice şi financiare fermierilor din cele mai afectate regiuni ale ţării, investiţiile fiind astfel direcţionate înspre însămînţarea porumbului şi a grîului. Porumbul constituie un element important în hrana animalelor, iar lipsa acestuia ar putea conduce la diminuarea efectivului de animale. Proiectul „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei” completează următoarele două proiecte ale Băncii Mondiale, care sunt în prezent în curs de implementare: (i) Proiectul de management al dezastrelor şi riscurilor climatice şi (ii) Proiectul Agricultura Competitivă. Astfel de practici sunt un element esenţial al ajutorului acordat agricultorilor în vederea adaptării la schimbările climatice şi susţinerii acestui sector astfel, încît acesta să devină mai rezistent la variaţiile climatice. Proiectul constă din următoarele trei componente: (i) transferuri de bani pentru agricultorii afectaţi, (ii) instruire şi sensibilizare şi (iii) management de proiect.
Rezultate: 


Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  29/05/2013
Data efectivă de începere:  29/05/2013
Data originală de terminare:  29/05/2028
Data efectivă de terminare:  29/05/2028
Durata proiectului:  180 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Agricultură] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 311 – AGRICULTURA (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1100 – AGRICULTURA, GOSPODĂRIA SILVICĂ, GOSPODĂRIA PISCICOLĂ ŞI GOSPODĂRIA APELOR (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 10 000 000   Dolar American
Data Semnătura 29/05/2013
Finanțare
Numele Organizației : Agenția Internațională pentru Dezvoltare
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Credit preferențial
Capitale / Curente : Capitale - generale
Angajamente curente
Curentă 29/05/2013 4 998 880   Dolar American
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 3 888 665,89 Euro    
Rest de plată: 3 888 665,89 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 3 888 665,89 Euro  
Rest de plată: 3 888 665,89 Euro  
Documente asociate
 Reallocation -     Ltr to MoF re EASP cncl realloc Mar-26-2014 eng (2).pdf
  Descriere:  In accordance with the provisions of Section 6.01 of the General Conditions for Credits and Grants applicable to the Financing Agreement, the World Bank hereby cancels, as of February 4, 2014, the amount of the Credit equal to SDR1,501,119.31 (US$2.3 million equivalent) from Category 1 of Schedule 2 to the Financing Agreement. The commitment charges on the total amount cancelled cease to accrue from February 4, 2014.
  Data Semnătura:  3/28/2014
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • Agenția Internațională pentru Dezvoltare 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie