===== ERROR =====
Wings 4 Youth-Angajare, Pace și Securitate în rândul tinerilor defavorizați de pe ambele maluri ale Nistrului
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
385 064 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
385 064 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Anatol Donu
Creat în spațiul de lucru:
Austria - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
16/07/2021
Proiect modificat la data de:
20/07/2021
Coordonatorul echipei de introducere date:
Irina Oriol irina.oriol@ada.gv.at
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Wings 4 Youth-Angajare, Pace și Securitate în rândul tinerilor defavorizați de pe ambele maluri ale Nistrului
ID PGA: 
8721188816480

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Obiectivul de bază al prezentului proiect este de a contribui la incluziunea socială și reducerea sărăciei printre tinerii care se pregătesc să părăsească sistemul de protecție din Republica Moldova și reconcilierea printre semenii de pe ambele maluri ale Nistrului prin promovarea unui mediu de încredere și respect reciproc.


Descriere: 

Proiectul Wings 4 Youth- Angajare, Pace și Securitate în rândul tinerilor defavorizați de pe ambele maluri ale Nistrului este implementat de către CONCORDIA Moldova în 4 zone geografice: Chișinău, Congaz, Nisporeni și Cosăuți. Proiectul își propune să asigure o desfășurare a proceselor care au fost implementate în cadrul proiectului YES finanțat de către ADA. Și anume: (1) Îmbunătățirea abilităților tinerilor cu background în sistemul de îngrijire și capacității lor de a duce un mod de viață independent; (2) Îmbunătățirea instrumentelor/materialelor pentru training-uri utilizate de către profesioniști în dezvoltarea abilităților tinerilor; (3) Declanșarea a diferite schimbări în domeniul angajării tinerilor ce părăsesc sistemul de protecție prin acțiuni de advocacy; (4) Intensificarea relațiilor cu sectorul privat.


Componente de Acţiuni: 

1.1. Workshop-uri și training-uri pe tematica dezvoltării personale și a deprinderilor de viață; 1.2. Training pentru dezvoltarea capacităților de angajare; 1.3. Activități de job coaching și de ghidare în carieră; 1.4. Orientare profesională/vocațională; 1.5. Participarea tinerilor în cadrul târgurilor de angajare; 1.6. Suport oferit tinerilor în primele 3 luni ale angajării; 1.7. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale; 1.8. Concursul celor mai bune 5 idei de afaceri; 1.9. Mentoring pentru 5 tineri în dezvoltarea propriei afaceri; 1.10. Semnarea acordurilor de cooperarea cu potențialii angajatori; 1.11. Mentoring pentru tineri în parteneriat cu angajatorii; 1.12. Oferirea ajutorului material temporar pe o perioadă determinată; 1.13. Oferirea suportului legal; 1.14. Servicii temporare de cazare; 1.15. Suport psihologic și terapie pentru tineri;

2.1. Training pentru profesioniștii din domeniul social; 2.2. Supervizare pentru profesioniști;2.3. Activități de advocacy prin intermediul Rețelei Tinerilor ieșiți din sistemul de protecție; 2.4. Training drepturile omului pentru tineri; 2.5. Semnarea acordurilor de colaborare cu ANOFM și subdiviziunile teritoriale; 2.6. Workshop-uri adresate tinerilor pentru a se încadra în câmpul muncii; 2.7. Elaborarea cadrului legal și Standardelor Minime de Calitate pentru serviciile sociale destinate tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul de protecție; 2.8. Întruniri și schimb de bune practici în cadrul rețelei SVIS; 2.9. Organizare întrevederi cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru a finaliza aprobarea regulamentului privind Locuința Socială Asistată; 2.10. Vizită de studiu în Viena pentru 5 profesioniști; 2.11. Tabere de vară naționale pentru tineri; 2.12. Vizită studiu în Viena destinată tinerilor; 2.13. Schimb de experiență și suport din partea Consiliului Tinerilor Instituționalizați (România); 2.14. Participarea tinerilor la conferințe internaționale și diverse evenimente; 2.15. Asigurarea vizibilității proiectului prin intermediul materialelor promoționale.


Rezumat activitate: 

Capacitarea personalului specializat din Chișinău, Congaz, Cosăuți și Nisporeni în îngrijirea copiilor/tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul de protecție: formarea continua, orientare profesională;

Activități de lobby și advocacy prin intermediul Rețelei Tinerilor ieșiți din sistemul de protecție;

Activități de lobby și advocacy;

Dezvoltarea personalității, competențelor sociale ale tinerilor;

Cooperare antreprenorială.


Memo: 
Scop:

Rezultate: 

R.1. Tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul de protecție li se oferă servicii eficiente de suport care facilitează tranziția către o viață independentă. R.2. Tinerii au capacitate sporită pentru a se integra pe piața muncii și devin independenți financiar, cu un focus aparte pe tinerele femei; R.3. Profesioniștii din domeniu au capacități sporite în suportul de tranziție către o viață independentă și angajarea în câmpul muncii a tinerilor; R.4. Standarde și prevederi favorabile în cadrul Serviciilor de Integrare Socio-Vocaționale (SVIS) pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție; R.5. Creșterea nivelului de înțelegere și toleranță între tinerii care se pregătesc să părăsească sistemul de protecție de pe ambele maluri ale Nistrului. R.6. Îmbunătățirea rețelei SVIS pe ambele maluri ale Nistrului.Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [A.O. Concordia ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/07/2021
Data efectivă de începere:  01/07/2021
Data originală de terminare:  30/06/2024
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] [Gen] 75.0%
[Sectoarele transversale] [Alții] 25.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 110 – EDUCATIE - 112 - Educatia de baza - 11230 - Competențe de bază de viață pentru tineri și adulți (25.0)%

DAC 5 Sector Code - 110 – EDUCATIE - 1123 – ÎNVAȚAMÂNT SECUNDAR - 11330 – Pregătire vocațională (20.0)%

DAC 5 Sector Code - 160 – ALTE INFRASTRUCTURI SOCIALE SI SERVICII - 1609 - Alte infrastructuri și servicii sociale (subsector) - 16010 – Servicii de asistență sociala (45.0)%

DAC 5 Sector Code - 700 – AJUTOR UMANITAR - 720 – Răspunsul de urgență - 72050 – Serviciile de suport și asistență (10.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1000 - ASIGURAREA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 385 064   Euro
Data Semnătura 01/07/2021
Finanțare
Numele Organizației : A.O. Concordia
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente curente
Curentă 01/07/2021 142 364   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 142 364 Euro    
Rest de plată: 142 364 Euro    


Numele Organizației : Agenția de Dezvoltare a Austriei
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Fonduri guvernamentale
Angajamente curente
Curentă 01/07/2021 242 700   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 242 700 Euro    
Rest de plată: 242 700 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 385 064 Euro  
Rest de plată: 385 064 Euro  
Documente asociate
 Contract de finanțare al proiectului 8108-06/2020 în limba română -     Contract de finanțare tradus.pdf
  Data Semnătura:  7/19/2021
 Contract de finanțare al proiectului 8108-06/2020 + aplicație -     Contract de finanțare al proiectului 8108-062020 aplicație.pdf
  Data Semnătura:  7/16/2021
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • A.O. Concordia 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • A.O. Concordia

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Lina Acalugaritei - Lina.Acalugaritei@ada.gv.at ; chisinau@ada.gv.at ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Mariana Rotaru - mariana.rotaru@mf.gov.md;

Tipologie