===== ERROR =====
„Suport pentru elaborarea celui de-al Patrulea Raport Național privind Securitatea Biologică la Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea”
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
25 000 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
25 000 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
10  Luni
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Diana Lupan
Creat în spațiul de lucru:
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
07/06/2021
Proiect modificat la data de:
14/07/2021
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
„Suport pentru elaborarea celui de-al Patrulea Raport Național privind Securitatea Biologică la Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea”
ID PGA: 
8721169016301

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

 Obiectivul principal al proiectului este:

▪ Elaborarea rapoartelor naționale printr-un proces consultativ care implică toate părțile interesate relevante.

▪ Formularul online, elaborat în baza rapoartelor naționale va fi presentat Secretariatului CBD de către punctul focal național BCH, prin intermediul BCH.


Descriere: 

Proiectul va contribui la organizarea colectării informației privind măsurile pe care Republica Moldova le-a luat pentru a pune în aplicare a Protocolului de la Cartagena privind Biosecuritatea în conformitate cu articolul 33 al protocolului.

În baza informației colectate va fi  elaborat cel de-al patrulea raport Național de Securitate Biologică, care urmează să fie trimis pe pagina web al Mecanismului de schimb de informații privind biosecuritate (BCH) respectiv, de către punctul focal național BCH.


Componente de Acţiuni: 

Activitățile care urmează să fie desfășurate de UIPM, MADRM:

Activitatea 1: Colectarea datelor pentru pregătirea celui de-al patrulea  raport privind securitate biologică.

Activitatea 2: Consultări cu părțile interesate și verificarea datelor.

Activitatea 3: Completarea șablonului de raportare on-line.

Activitatea 4: Expertizarea tehnică  de către UNEP și plasarea raportului (pe pagina BCH) de către punctul focal național.

Activitatea 5: Prezentarea raportului financiar final 


Rezumat activitate: 

- Raportul patru elaborat și amplasat pe site-ul web BCH.

- Consultări cu părțile interesate și verificarea datelor, efectuate.

-  Depus raportul final de cheltuieli


Memo: 
Scop:

Organizarea elaborării celui de-al Patrulea Raport Național de Securitate Biologică a Republicii Moldova, semnatară a Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea, și amplasarea pe site-ul web BCH.


Rezultate: 

Rezultatul 1: Colectarea informației privind implementarea Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea în Republica Moldova.

Rezultatul 2: Completarea Raportului Patru  Național de Securitate Biologică.

Rezultatul 3:  Amplasarea pe pagina web BCH.

Rezultatul 4: Pregătirea raportului final de realizare a proiectului.Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  11/02/2021
Data efectivă de începere:  11/02/2021
Data originală de terminare:  31/12/2021
Data efectivă de terminare:  31/12/2021
Durata proiectului:  10 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Altele] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 400 - MULTISECTOARE - 410 – Protecție generala a mediului înconjurator (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1200 - PROTECŢIA MEDIULUI ŞI HIDROMETEOROLOGIA - 1201 - Protecţie a mediului (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 25 000   Dolar American
Data Semnătura 11/02/2021
Finanțare
Numele Organizației : Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - servicii de consultanță
Angajamente curente
Curentă 30/07/2021 25 000   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 25 000 Euro    
Rest de plată: 25 000 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 25 000 Euro  
Rest de plată: 25 000 Euro  
Documente asociate
 Acordul de bază RM-ONU -     Acord de bază RM-ONU.pdf
  Data Semnătura:  6/8/2021
 document de proiect -     SSFA_Republic of Moldova_CPB4NR_UNEP_signed.pdf
  Data Semnătura:  6/7/2021
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Instituția Publică ”Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Instituția Publică ”Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Mihail Beregoi - mihail.beregoi@uipm.gov.md ;
Angela Lozan - angelalozan@yahoo.com ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie