===== ERROR =====
Îmbunătățirea Practicilor Electorale în Republica Moldova (IEPRM), Faza II
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
400 000 Euro
Total debursări curente:
70 000 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
-70 000 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Sergiu Tatarov
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
01/03/2021
Proiect modificat la data de:
14/05/2021
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Îmbunătățirea Practicilor Electorale în Republica Moldova (IEPRM), Faza II
ID PGA: 
8721174315701

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Credibilitatea sporită a publicului în procesul electoral, transparență și integritatea lucrului organelor electorale 

 


Descriere: 

Acest proiect va continua eforturile anterioare 2018-2020 întru sprijinirea partenerilor electorali pentru a îmbunătăți în continuare practicile electorale din Republica Moldova, în conformitate cu standardele internaționale și angajamentul guvernului de a organiza alegeri libere și corecte. De asemenea, proiectul intenționează să se concentreze pe sprijinirea organelor electorale, asistându-le în implementarea planurilor strategice, pe îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor organelor electorale, care vor avea ca rezultat alinierea cadrului legal electoral cu standardele electorale ale Consiliului Europei și, ori de câte ori este necesar, în cooperare cu Comisia de la Veneția.


Componente de Acţiuni: 

1. Consolidarea capacităților CEC, CCET și CEC al UTA Găgăuzia;
2. Îmbunătățirea participării femeilor și a tinerilor la procesele electorale;
3. Combaterea utilizării abuzive a resurselor administrative în timpul alegerilor și consolidarea legislației electorale și a jurisprudenței;
4. Dezvoltarea unei metodologii privind monitorizarea cetățenilor a proceselor electorale de către observatorii interni;
5. Creșterea accesului la procesul electoral prin intermediul noilor tehnologii de vot, utilizând digitalizarea acolo unde este cazul.


Rezumat activitate: 

Drept resumat al activitățor va fi totalitatea acțiunilor sub formă de traininguri, webinare, campanii sociale de promovare a valorilor democratice, asistenței de expertiză etc. Toate acestea întru consolidarea capacităților actorilor electorali, promovarea celor mai bune practici ale țărilor-membre ale Consiliului Europei, schimbul de experiență cu omologii din alte țări în demeniul electoral. Ideea este de a continuarea asistenței în domeniul electoral țintită pe îmbunătățirea serviciilor electorale pentru cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot. Proiectul va beneficia, de asemenea, de liniile directoare solide, bazate pe metodologia inovatoare a Consiliului Europei URSO (utilă, relevantă, durabilă, asumată) pentru planificarea strategică și cooperarea electorală, precum și sprijinul din partea structurilor Consiliului Europei și continuînd logica realizărilor proiectului anterior 2018-2020.


Memo: 

Proiectul a fost lansat din 1 martie 2021


Scop:

Proiectul își propune să crească încrederea publicului față de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, Centrul de Instruire Electorală Continuă și procesul electoral în ansamblu, prin implicarea publică sporită în procesele politice și de luare a deciziilor publice. O revizuire focusată a cadrului legal electoral pentru a elimina neconcordanțele și ambiguitățile fiind o recomandare de ceva timp a misiunilor internaționale de observare a alegerilor și a recomandărilor Comisiei de la Veneția.


Rezultate: 

1.Capacitățile organelor electorale la toate nivelurile de a asigura a durabilitatea în dezvoltarea abilităților profesionale și tehnice ale acestora sunt consolidate.

2. Procesele electorale sunt mai incluzive și participative.

3. Standarde bune în legislația și practica electorală sunt promovate Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Consiliul Europei ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/03/2021
Data efectivă de începere:  01/03/2021
Data originală de terminare:  28/02/2023
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA - 151 – Guvernul și societatea civila, general - 15151 – Alegerile (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0100 - SERVICIILE DE STAT CU DESTINAŢIE GENERALĂ - 0110 - Organe administrative (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 400 000   Euro
Data Semnătura 26/02/2021
Finanțare
Numele Organizației : Consiliul Europei
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență :


Numele Organizației : Consiliul Europei
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - servicii de consultanță
Angajamente planificate
Planificată 01/03/2021 400 000   Euro
Subtotal angajamente planificate: 400 000 Euro    
Debursări curente:
Curentă 04/03/2021 70 000   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 70 000 Euro    
Rest de plată: -70 000 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 400 000 Euro  
Total debursări curente: 70 000 Euro  
Rest de plată: -70 000 Euro  
Documente asociate
 project summary -     project summary.pdf
  Data Semnătura:  5/14/2021
 Planul de Acțiuni Consiliul Europei - Republica Moldova 2021-2024 -     Action Plan_2020-2024_CM(2020)161E_approved.docx
  Descriere:  Articolul 2.3.1 Consolidarea guvernanței democratice și încurajarea inovării. Alegeri
  Data Semnătura:  3/4/2021
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • Consiliul Europei 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Comisia Electorală Centrală

Organzație beneficară secundară
  • Comisia Electorala Centrala a UTA Gagauzia
  • Centrul de Instruire Continua in Domeniul Electoral

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Sergiu Tatarov - sergiu.tatarov@coe.int ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Rodica Sirbu - rodica.sirbu@cec.md;

Tipologie 
întreg teritoriul țării
Titlu întreg teritoriul țării
Descriere
Latitudine
Longitudine