===== ERROR =====
În suportul celor greu accesibili: creșterea accesului și absorbția vaccinării în rândul populației penitenciare din Europa - RISE-Vac
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
48 772,31 Euro
Total angajamente planificate:
73 158 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
48 772,31 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Vlad Busmachiu
Creat în spațiul de lucru:
Ministerul Justiției - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
11/03/2021
Proiect modificat la data de:
08/04/2021
Coordonatorul echipei de introducere date:
 
Identificare
Titlul proiectului: 
În suportul celor greu accesibili: creșterea accesului și absorbția vaccinării în rândul populației penitenciare din Europa - RISE-Vac
ID PGA: 
8721147415762

Stadiu:  Aprobat
Motivul statutului: 
Obiective: 

Obiectivul strategic (OS) 1 - Furnizarea unei evaluări cuprinzătoare a strategiilor de vaccinare și a absorbției vaccinurilor în mediul penitenciar european

OS 2 - Creșterea nivelului de vaccinare în rândul populației penitenciare și a personalul penitenciar.

OS 3 - Sporirea accesului la serviciile de vaccinare și absorbția vaccinului în mediul penitenciar.

OS 4 - Promovarea medicinii preventive de calitate în penitenicare.


Descriere: 

Abordarea acoperirii scăzute a vaccinului (VC) este un domeniu cheie pentru acțiune. În ciuda eforturilor, buzunarele de persoane nevaccinate persistă în Europa. Persoanele aflate în închisoare constituie o fracțiune considerabilă din populație, în număr absolut și pentru rotirea sa rapidă. Persoanele încarcerate aparțin în mare parte comunităților social-defavorizate cu statut socio-economic scăzut și nivel de educație, sarcină mare a bolii și prevalența comportamentelor de risc; și adesea, acces sub-optim la îngrijire. Închisorile pot fi o poartă de acces pentru a oferi servicii de îngrijire medicală și de vaccinare adecvate și de înaltă calitate persoanelor aflate în detenție.
Pentru a răspunde acestei priorități de sănătate publică, consorțiul RISE-Vac reunește abilități multisectoriale, experiență solidă și rețele bine stabilite în domeniul sănătății penitenciare, reflectând diversitățile epidemiologice și structurale ale contextului european.
RISE-Vac își propune să îmbunătățească starea de sănătate a populației penitenciare din Europa prin promovarea alfabetizării vaccinului (VL), îmbunătățirea ofertei de vaccinuri și creșterea absorbției vaccinului (VU). Folosind metodologii de ultimă generație, RISE-Vac va aduna dovezi existente cu privire la strategiile și serviciile de vaccinare care vizează persoanele aflate în închisoare și le va combina cu date colectate prospectiv despre (i) atitudinea și VL în rândul populației și personalului penitenciar; (ii) starea de vaccinare și UV în timpul încarcerării. RISE-Vac va folosi o abordare de co-creare pentru a dezvolta informații și materiale de instruire adaptate persoanelor din închisoare și personalului pentru a-și crește VL. Modele de administrare a vaccinării vor fi concepute și pilotate pentru a răspunde nevoilor populației penitenciare, caracteristicilor locului de detenție și priorităților naționale. Beneficiile rezultate din activitățile RISE-Vac se vor acumula și în rândul populației generale, crescând VC global. Prin susținerea principiului conform căruia sănătatea închisorii este sănătatea publică, proiectul RISE-Vac va furniza instrumente și opțiuni bazate pe date, bazate pe dovezi, pentru a ghida țările europene în îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor din închisoare și a populației europene în general.


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 

RISE-Vac, Project ID: 101018353. Proiectul este finanțat de către Comisia Europeană în cadrul Horizon 2020 - Programul pentru Cercetare și Inovare, Programul pentru granturi în Sănătate (HP-PJ) agenția responsabilă de implementare Agenția Executivă pentru Consumatori , Sănătate, Agricultură și Alimente ( CHAFEA).


Scop:

Promovarea sănătății din penitenicare în agenda de sănătate publică, oferind dovezi convingătoare cu privire la impactul serviciului de vaccinare adaptate la pennitenciare pentru a combate inegalitățile în materie de sănătate în populația europeană în general.


Rezultate: 

OS 1

- Răspunsuri la sondaje colectate (răspunsuri din cel puțin 15 țări europene.
- Raport de revizuire sistematică pregătit (Raport disponibil pe site-ul web al proiectului).
OS 2
- chestionar privind atitudinea față de vaccinare și dezvoltarea VL
- Evaluarea atitudinii față de vaccinare și UV în țările europene implementată
- Dezvoltarea instrumentului de colectare a datelor pentru a colecta informații despre starea vaccinării
- Evaluarea stării de vaccinare a persoanelor din închisoare efectuate
- Material educativ și informativ elaborat (Materiale disponibile pe site-ul web al proiectului, curs de învățare electronică despre FutureLearn despre vaccinarea în închisori care vizează personalul penitenciarului).
OS 3
- Implementarea instrumentului de înregistrare a vaccinării (aprobare etică obținută din toate țările participante la RISE-Vac)
- S-au dezvoltat modele personalizate de servicii de vaccinare (protocoale de modele de servicii de vaccinare disponibile pentru partenerii RISE-Vac)
- Creșterea acoperirii vaccinării împotriva VHB în mediul penitenciar (2000 de deținuți)
- Vaccinarea prin recuperare (difterie, tetanos,
Pertussis) pentru persoanele nou admise (500 de deținuți)
OS 4
- Conferința finală organizată (Știri care raportează lucrările conferinței pe site-ul web al proiectului)
- Activități de diseminare efectuate (cel puțin cinci buletine informative către toate părțile interesate / cel puțin 100 de postări pe rețelele sociale / cel puțin 1000 de acces la site-ul web al proiectului / cel puțin 3 manuscrise științifice trimise către jurnale evaluate de colegi / cel puțin un seminar / atelier organizat în fiecare
Raport de progres al țării / proiectului pus la dispoziție prin intermediul site-ului web al proiectului
- Sustenabilitatea rezultatelor și rezultatelor proiectului Disponibilitatea resurselor dezvoltate de proiect dincolo de durata proiectului prin intermediul site-ului web al proiectului și al platformei WEPHREN

 Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Administratia Nationala a Penitenciarelor ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/05/2021
Data efectivă de începere:  01/05/2021
Data originală de terminare:  30/04/2024
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Cyprus]

[France]

[Germany]

[Italy]

[Moldova] 100%

[United Kingdom]

Nivel de implementare: Internațional

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Justiție] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 120 – SĂNĂTATE - 121 -Sănătate, general (40.0)%

DAC 5 Sector Code - 120 – SĂNĂTATE - 122 – SĂNĂTATE DE BAZĂ - 12250 - Controlul bolilor infecțioase (40.0)%

DAC 5 Sector Code - 120 – SĂNĂTATE - 122 – SĂNĂTATE DE BAZĂ - 12281 - Dezvoltarea personalului medical (20.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0500 - MENŢINEREA ORDINII PUBLICE ŞI SECURITATEA NAŢIONALĂ - 0503 - Penitenciare (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 121 930,78   Euro
Data Semnătura 11/03/2021
Finanțare
Numele Organizației : Administratia Nationala a Penitenciarelor
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente curente
Curentă 01/07/2021 48 772,31   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 48 772,31 Euro    
Rest de plată: 48 772,31 Euro    


Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente planificate
Planificată 12/05/2021 73 158   Euro
Subtotal angajamente planificate: 73 158 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 73 158 Euro  
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 48 772,31 Euro  
Rest de plată: 48 772,31 Euro  
Documente asociate
 GA Declaration -     GA Declaration - GAP-101018353 - 944702595 (3).pdf
  Data Semnătura:  3/25/2021
 Invitation letter -     Invitation Letter including the information out of ranking (1).pdf
  Data Semnătura:  3/25/2021
 Proposal Evaluation -     101018353_RISE-Vac_ESR.pdf
  Data Semnătura:  3/25/2021
 Acord de grant -     Grant Agreement-101018353-RISE-Vac (1).pdf
  Data Semnătura:  3/11/2021
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Administratia Nationala a Penitenciarelor 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Administratia Nationala a Penitenciarelor 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Administratia Nationala a Penitenciarelor

Organzație beneficară secundară
  • Penitenciarul nr.16-Pruncul

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Vlad Bușmachiu - v.busmachiu@anp.gov.md ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Vlad Bușmachiu - v.busmachiu@anp.gov.md;

Tipologie