===== ERROR =====
Trandafirul bulgar ca simbol al frumusetii si cunostintelor
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
14 000 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
14 000 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Karadag Liudmila
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
12/03/2021
Proiect modificat la data de:
08/04/2021
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Trandafirul bulgar ca simbol al frumusetii si cunostintelor
ID PGA: 
8721186515764

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 

1) Motivul statului

Astăzi la data de 15.12.2020,în baza art.Hotărîrii Nr. 234 al Consiliului de Miniștri din 2011 privind politica Republicii Bulgaria privind participarea la cooperarea internațională penru dezvoltare (DV, br. 61 din 2011.) a fost încheiat acest Acord de Grant între:

1. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, prin Ambasadorul Extraordinar și Plenipotentiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, Evgheni Stoichev, pe de o parte, 

și 

2. Asociația obștească”Vreau să Cred” cu numărul de identificare de Stat (IDNO): 1020620005152, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova pe data de 14.07.2020. cu adresa departamentului: Republica Moldova, UTA Găgăuzia, Ferapontievka sat, Strada Lenin nr. 51, reprezentată de Ludmila Karadag ca șef,  cu numărul de pașaport B39024374 numărul de identificare 09823 07391460, cu o anumită persoană de contact: Ludmila Karadag, de asemenea, numit


Obiective: 

Interesul pentru trandafir ca simbol al Bulgariei creează condiții prealabile bune și oferă oportunități pentru îmbunătățirea calității educației în școlile în care se studiază limba bulgară și unde există reprezentanți ai comunității bulgare în Moldova.

Proiectul prezentat „Trandafirul bulgar ca simbol al frumuseții și cunoașterii” are ca scop familiarizarea studenților liceului „M. Guboglo” cu tradițiile, caracteristicile, metodele, tehnologiile și experiența avansată asociată creșterii trandafirilor.

 

 

 


Descriere: 

 

Implementarea sarcinilor stabilite în proiect poate deveni o bază bună pentru dezvoltarea acestuia în viitor:

     - După implementarea cu succes a proiectului în această instituție, alte școli vor putea, de asemenea, să își extindă pregătirea practică în clasa de biologie.

Proiectul poate servi ca exemplu de amenajare a teritoriului altor școli și grădinițe, precum și al parcurilor.

 Următorul pas ar putea fi stabilirea unei cooperări directe cu organizații și companii pentru a introduce tehnologia plantelor de distilare pentru prelucrarea florilor roz în școala rosearium.

- Implementarea proiectului va crea oportunități pentru stabilirea contactelor directe ale liceului cu instituții de învățământ similare din Bulgaria, pentru a face schimb de experiență și programe.

 

     Credem că proiectul propus este în concordanță cu obiectivele și liniile directoare pentru publicitate și vizibilitatea sprijinului bulgar și creșterea prestigiului Bulgariei în Republica Moldova.

 


Componente de Acţiuni: 

 

Achiziționarea unui microscop și echipament pentru computer, mobilier școlar, pentru o sală de biologie specializată, care va fi, de asemenea, utilizată pentru studiul extins al limbii bulgare mai-iunie 2021;

- Achiziționarea și plantarea materialului săditor în grădina de trandafiri - aprilie 2021;

- Consultare și instruire privind cultivarea trandafirilor, condusă de o echipă de specialiști bulgari de la Centrul de Dezvoltare a Mării Negre - martie - aprilie 2021;

- Desfășurarea olimpiadei în liceu și vizitarea grupului de câștigători în Grădina Botanică a orașului Chișinău - mai 2021;

- Grupuri de studenți și profesori ai Liceului vor vizita Grădina Botanică a Sf. George - în Bulgaria, orașul Balcic ”și o creșă în Dobrich - iulie 2021;

- Discutarea rezultatelor proiectului și a posibilităților de dezvoltare a acestuia - octombrie 2021


Rezumat activitate: 

Publicul moldovenesc va fi informat despre proiect prin intermediul mass-media și instituțiilor locale, și anume - Teleradio Gagauzia, ziarul Znamenie, site-ul web al Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, pagina Direcției Generale Educație, site-ul web al liceului teoretic „Guboglo”. etc.

Comunitatea va fi informată despre participarea Bulgariei la proiect prin intermediul mass-media locale, și anume ziarul Novaya Dobrudzha Tribune, Radio Dobrudzha, Pro News - Dobrich și alții.

 


Memo: 
Scop:

Pentru a-i familiariza pe elevi ai LT „M. Guboglo”, în care se studiază limba bulgară, cu tradițiile, caracteristicile, metodele, tehnologiile și experiența avansată asociate cu cultivarea trandafirului - simbolul Bulgariei.


Rezultate: 

1. Cu ajutorul unui birou specializat, se va oferi un nivel superior de pregătire teoretică și va crește calitatea predării studenților la științele naturii.

2. Cu ajutorul rozariului, se va asigura o legătură directă între pregătirea teoretică și dobândirea de cunoștințe și abilități practice de către studenți și se vor crea condiții pentru a le spori cultura ecologică.

3. Creșterea nivelului de cunoștințe al elevilor despre flora din Moldova și Bulgaria.

4. Studenții și profesorii liceului vor avea o experiență pozitivă a cultivării trandafirilor ca unul dintre simbolurile Bulgariei și vor atinge tradițiile bulgare.

5. Cunoașterea altor atracții culturale și naturale din Bulgaria, pentru a stimula interesul copiilor din comunitatea bulgară pentru istoria și realizările țării noastre.

 Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Ministerul Afacerilor Externe (Republica Bulgaria) ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/03/2021
Data efectivă de începere:  01/04/2021
Data originală de terminare:  01/10/2021
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Educație] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] [Alții] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 110 – EDUCATIE (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0600 - ÎNVĂŢĂMÎNTUL - 0603 - Învăţămînt secundar (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 14 000   Euro
Data Semnătura 01/12/2020
Finanțare
Numele Organizației : Ministerul Afacerilor Externe (Republica Bulgaria)
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente curente
Curentă 13/05/2021 14 000   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 14 000 Euro    
Rest de plată: 14 000 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 14 000 Euro  
Rest de plată: 14 000 Euro  
Documente asociate
 acord bulgaria -     img1251.pdf
  Data Semnătura:  3/15/2021
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • A.O. Vreau sa Cred 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Liceul Teoretic Raional "Mihail Guboglo"

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Liudmila Karadag - mdm7788@mail.ru ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie