===== ERROR =====
Consolidarea reformelor din sistemele penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
1 200 000 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
1 200 000 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
1 200 000 Euro
Total cheltuieli planificate:
1 200 000 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Ala Condrova
Creat în spațiul de lucru:
Consiliul Europei - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
10/03/2021
Proiect modificat la data de:
02/04/2021
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Consolidarea reformelor din sistemele penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova
ID PGA: 
8721153215746

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Proiectul își propune să consolideze în continuare siguranța, securitatea, serviciile de îngrijire a sănătății (inclusiv sănătatea mentală) și protecția persoanelor private de libertate, în conformitate cu standardele europene, de la admitere, în procesul reabilitării și până la reintegrare după eliberare.

În conformitate cu ultimele recomandări ale Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT), Proiectul va integra, pentru prima dată, o componentă privind tratamentul pacienților din instituțiile psihiatrice, inclusiv pacienții aflați la tratament prin constrângere și pacienții aflați la expertiza psihiatrică medico-legală.


Descriere: 

Proiectul își propune să consolideze în continuare siguranța, securitatea, serviciile de îngrijire a sănătății (inclusiv sănătatea mentală) și protecția persoanelor private de libertate, în conformitate cu standardele europene, de la admitere, în procesul reabilitării și până la reintegrare după eliberare.

În conformitate cu ultimele recomandări ale Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT), Proiectul va integra, pentru prima dată, o componentă privind tratamentul pacienților din instituțiile psihiatrice, inclusiv pacienții aflați la tratament prin constrângere și pacienții aflați la expertiza psihiatrică medico-legală.

Proiectul își propune să îmbunătățească managementul penitenciarelor, prin aplicarea  tehnicilor moderne de gestionare a penitenciarelor, inclusiv a celor pentru minori. Competențele și abilitățile personalului penitenciar cu privire la prevenirea violenței între deținuți, precum și capacitatea Centrului de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor, vor fi consolidate. Capacitatea și cunoștințelor echipelor multidisciplinare pentru  resocializarea deținuților, inclusiv a celor din grupurile vulnerabile, vor fi îmbunătățite prin instrumente specializate.

În plus, Proiectul va promova calitatea serviciilor de îngrijire medicală oferite deținuților (inclusiv sănătatea mentală) prin implementarea programelor specializate și condiții materiale îmbunătățite.

Inspectoratul Național de Probațiune va fi sprijinit pentru a-și ameliora profilului său, a promova valoarea CSM printre toți actorii din sistemul de justiție penală și pentru a-și ajusta cooperarea interinstituțională în vederea reintegrări mai bune a infractorilor. Capacitățile probațiunii de a trata infractorii cu risc mediu și ridicat, inclusiv utilizarea monitorizării electronice, vor fi consolidate.

Mai mult, Proiectul vizează consolidarea programelor și protocoalelor de tratament pentru pacienții din instituțiile psihiatrice (inclusiv pacienții aflați la tratament prin constrângere și cei aflați la expertiza psihiatrică medico-legală) și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului în aplicarea acestora în cadrul echipelor multidisciplinare.

Proiectul va continua să susțină autoritățile în implementarea strategiilor și planurilor de acțiune dezvoltate anterior, cu privire la prevenirea și combaterea violenței între deținuți, dezvoltarea resurselor umane în sistemul penitenciar, îngrijirea sănătății, inclusiv a sănătății mentale în penitenciare, precum și în îmbunătățirea instrumentelor și metodologiilor de evaluare a riscurilor și necesităților persoanelor aflate în detenție. Cunoștințele și competențele personalului penitenciar și de probațiune în aplicarea acestor instrumente vor fi îmbunătățite prin activități de consolidare a capacităților, inclusiv prin  testarea în penitenciarele și birourile de probațiune selectate. Acest lucru va reduce efectele negative ale detenției asupra fiecărei persoane private de libertate și asupra infractorilor aflați în supravegherea serviciului de probațiune. Acest fapt va presupune activități care sporesc competența personalului pentru a sprijini reabilitarea, resocializarea și reintegrarea persoanelor private de libertate, indiferent de natura și durata detenției lor.

De asemenea, Proiectul va promova cooperarea inter-instituțională pentru a oferi sprijin continuu persoanelor aflate în detenție, infractorilor plasați în probațiune și pacienților din spitalele psihiatrice pentru reintegrarea lor în comunitate. Activitățile proiectului vizează implicarea cuprinzătoare și sistematică a angajaților din sistemele penitenciar, de probațiune, instituțiile psihiatrice și ale experților medico-legali, în scopul consolidării si validării competențelor acestor actori în  sistemul de justiție penală.

Proiectul este în conformitate cu prioritățile strategice de cooperare, așa cum sunt formulate în Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și în Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru 2020-2023. Odată adoptate, alte două strategii vor avea un impact asupra sistemului penitenciar și cel de probațiune, și anume: proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova-2030” și proiectul Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024.


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:

Proiectul își propune să consolideze în continuare siguranța, securitatea, serviciile de îngrijire a sănătății (inclusiv sănătatea mentală) și protecția persoanelor private de libertate, în conformitate cu standardele europene, de la admitere, în procesul reabilitării și până la reintegrare după eliberare.

Proiectul va integra, pentru prima dată, o componentă privind tratamentul pacienților din instituțiile psihiatrice, inclusiv pacienții aflați la tratament prin constrângere și pacienții aflați la expertiza psihiatrică medico-legală.


Rezultate: 
 1. Managementul penitenciarelor este îmbunătățit în continuare pentru o mai bună reabilitare a deținuților ;
 2. Calitatea serviciilor de îngrijire a sănătății (inclusiv sănătatea mentală) pentru deținuți este îmbunătățită în continuare în conformitate cu standardele europene ;
 3. Capacitatea instituțională a serviciului de probațiune este consolidată și implementarea sancțiunilor și măsurilor comunitare mai eficientă în cooperarea multidisciplinară cu alți actori,  în sprijinul reintegrării sociale a infractorilor ;
 4. Tratamentul consolidat al pacienților (inclusiv pacienții aflați la tratament prin constrângere și pacienții aflați la expertiza psihiatrică medico-legală) în instituțiile psihiatrice, în conformitate cu standardele europene.


Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
 • [Consiliul Europei ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/03/2021
Data efectivă de începere:  01/03/2021
Data originală de terminare:  29/02/2024
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA - 151 – Guvernul și societatea civila, general - 15130 – Dezvoltarea sistemelor juridice si judiciare (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0500 - MENŢINEREA ORDINII PUBLICE ŞI SECURITATEA NAŢIONALĂ - 0503 - Penitenciare (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 1 200 000   Euro
Data Semnătura 01/03/2021
Finanțare
Numele Organizației : Consiliul Europei
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente curente
Curentă 01/03/2021 1 200 000   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 1 200 000 Euro    
Planned Disbursement
Planificată 01/03/2021 1 200 000   Euro
Subtotal Debursări Curente: 1 200 000 Euro    
Cheltuieli planificate
Planificată 01/03/2021 1 200 000   Euro
Subtotal cheltuielile planificate: 1 200 000 Euro    
Rest de plată: 1 200 000 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 1 200 000 Euro  
Total debursări planificate: 1 200 000 Euro  
Total cheltuieli planificate: 1 200 000 Euro  
Rest de plată: 1 200 000 Euro  
Documente asociate
 Consolidarea reformelor din sistemele penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova -     VC-2840-Project proposal_description of activities.pdf
  Data Semnătura:  4/2/2021
 Consolidarea reformelor din sistemele penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova -     CoE-VC-2840-ProDoc_Prisons_probation_healthcare_SC version.docx
  Data Semnătura:  3/24/2021
 Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 -     https://search.coe.int...
  Data Semnătura:  3/24/2021
 Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 -     https://www.legis.md/c...
  Data Semnătura:  3/24/2021
Organizații implicate
Organizații executoare
 • Consiliul Europei 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
 • Consiliul Europei 100.0 %

Organizație beneficiară primară
 • Centrul de Medicină Legală
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor
 • Ministerul Justiției
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
 • Inspectoratul Naţional de Probatiune

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Anastasiia Saliuk - Anastasiia.Saliuk@coe.int ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie