===== ERROR =====
EU4Energy Faza II Componenta 1: Consolidarea cadrului legislativ și de reglementare în domeniul energetic, precum și a capacităților de elaborare a politicii în domeniul energetic bazate pe dovezi.
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
631 578 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
631 578 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Nicolae Magdil
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
11/02/2021
Proiect modificat la data de:
26/03/2021
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
EU4Energy Faza II Componenta 1: Consolidarea cadrului legislativ și de reglementare în domeniul energetic, precum și a capacităților de elaborare a politicii în domeniul energetic bazate pe dovezi.
ID PGA: 
8721176215629

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Consolidarea cadrului legislativ și de reglementare în domeniul energetic, precum și a capacităților de elaborarea a politicii în domeniul energetic, bazate pe dovezi.


Descriere: 

Componenta 1 a fazei II EU4Energy: consolidarea cadrului  legislativ și de reglementare în domeniul energetic, precum și a capacităților de elaborare a politicii în domeniul energetic bazate pe dovezi  este  elaborat cu scopul de a încuraja tranziția către o dezvoltare cu emisii reduse de carbon și  utillizării energiei curate. Proiectul este, de asemenea, relevant pentru implementarea Agendei de dezvoltare 2030 pentru dezvoltare durabilă. Proiectul contribuie în special la realizarea progresivă a ODD 7 „Asigurarea accesului tuturor persoanelor la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă” ODD 16 „Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile” și ODD 9 „Industrie, inovație și infrastructură”.


Componente de Acţiuni: 
 • Sprijin în transpunerea și implementarea acquis-ului energetic;
 • Prezentare generală a implementării / măsurării legislației energetice;
 • Creșterea capacităților instituționale;

Rezumat activitate: 
 • Sprijin în transpunerea și implementarea acquis-ului energetic pentru Georgia, Moldova și Ucraina;
 • Prezentare generală a implementării / măsurării legislației energetice  pentru Georgia Moldova și Ucraina;
 • Creșterea capacităților instituționale pentru Georgia Moldova și Ucraina.

Memo: 

Tratatul de constituire a Comunității Energetice/ Acordul de Asociere RM-UE/ Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA)/ UE


Scop:

Rezultate: 

Rezultatul 1: Îmbunătățirea prcesului de transpunere și implementare a  a acquis-ului comunitar în domeniul energetic și dezvoltarea politicii coerente în conformitate cu Tratatul Comunității Energiei / Acordurile de asociere / ZLSAC (pentru Georgia, Moldova și Ucraina)

Rezultatul 2: Dezvoltarea în continuare a gândirii strategice, planificarea și adoptarea celor mai bune practici ale UE și sprijin pentru punerea în aplicare a CEPA

Rezultatul 3: creșterea capacității de gestionare a datelor energetice

Rezultatul 4: acces sporit la informații despre energie și sensibilizareBuget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
 • [Ministerul Economiei și Infrastructurii EU4Energy Faza II]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/01/2021
Data efectivă de începere:  01/01/2021
Data originală de terminare:  31/03/2025
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Georgia] 30%

[Moldova] 35%

[Ukraine] 35%

Nivel de implementare: International and Local

Localizarea implementării: Toate

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Energetică] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 230 – GENERAREA SI FURNIZAREA DE ENERGIE - 2309 - Producerea si furnizarea de energie (subsector) - 23010 – Politica si gestionarea administrativă a energiei (50.0)%

DAC 5 Sector Code - 230 – GENERAREA SI FURNIZAREA DE ENERGIE - 2309 - Producerea si furnizarea de energie (subsector) - 23081 – Educatie si formare in domeniul energetic (50.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1600 - COMPLEXUL PENTRU COMBUSTIBIL ŞI ENERGIE - 1610 - Organe administrative (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 631 578   Euro
Data Semnătura 31/12/2020
Finanțare
Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente curente
Curentă 31/12/2020 600 000   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 600 000 Euro    
Rest de plată: 600 000 Euro    


Numele Organizației : secretariatul comunitatii energetice
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente curente
Curentă 31/12/2020 31 578   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 31 578 Euro    
Rest de plată: 31 578 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 631 578 Euro  
Rest de plată: 631 578 Euro  
Documente asociate
 Energy Community Secretariat -     http://www.energy-comm...
  Data Semnătura:  3/26/2021
 Legea nr. 117/2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice. -     https://www.legis.md/c...
  Data Semnătura:  3/26/2021
 Action Document for Promoting the Clean Energy Transition in the Eastern Partnership countries: EU4Energy Phase II -     c_2019_8382_annex_1 (1).pdf
  Data Semnătura:  3/26/2021
  -     c_2019_8382_f1_commission_implementing_decision_en_v4_p1_1044881_0.pdf
  Data Semnătura:  3/26/2021
Organizații implicate
Organizații executoare
 • secretariatul comunitatii energetice 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
 • secretariatul comunitatii energetice 100.0 %

Organizație beneficiară primară
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
 • Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Svitlana Karpyshyna - Svitlana.Karpyshyna@energy-community.org ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Denis Tumuruc - denis.tumuruc@mec.gov.md;

Tipologie