===== ERROR =====
Suport de bază pentru activitatea AO "Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic" (AJMTEM) 2020-2023
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
19 487,61 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
-19 487,61 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Angela Rusu
Creat în spațiul de lucru:
Suedia - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
21/12/2020
Proiect modificat la data de:
09/02/2021
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Suport de bază pentru activitatea AO "Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic" (AJMTEM) 2020-2023
ID PGA: 
8721184715363

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 

Acord de grant


Obiective: 

De a contribui la profesionalizarea și consolidarea jurnalismului de mediu; a contribui la crearea unei conștiințe ecologice în  cadrul societății și de a dezvolta capacitățile AJMTEM în mod profesional și durabil, integrând în circuitele paneuropene profesioniste jurnaliștii de mediu și turism ecologic.


Descriere: 

Proiectul este orientat spre sprijinirea activităților de bază ale Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic și dezvoltarea instituțională a organizației.


Componente de Acţiuni: 

Obiectivul 1: Jurnalism de mediu consolidat

Activitatea 1.1.1: Crearea unui Centru de instruire si consultanta ecojurnalistică (CICE)

Activitatea 1.1.2: Dotarea CICE cu echipament multi-media&soft

Activitatea 1.1.3: Elaborarea suporturilor de curs&ghiduri pentru jurnalisti

Activitatea 1.2.1 Stimularea jurnalismului de mediu

Activitatea 1.2.2 Organizarea concursului „Premii pentru jurnalismul de mediu”

Activitatea 1.2.3 Organizarea de cluburi de presă, tururi de presă pe subiecte de mediu și ecoturism etc.

Activitatea 1.3 Asocierea redacțiilor într-un holding „Eco-Media”

Activitatea 1.4 Campanii media pe subiecte de protecţia mediului, patrimoniu natural, turism ecologic

Obiectivul 2: Conștiință ecologică formată în cadrul societății

Activitatea 2.1.1 Continut de conținut media pentru pagina web www.ecopresa.md

Activitatea 2.1.2 elaborarea&promovarea de multimedia, podcast-uri, infografice,video privind metode alternative/benefice pentru mediu/eroii de protectie a mediului

Activitatea 2.1.3 training-uri/alte tipuri instruiri, întâlniri ONG-uri, lider locali, APL etc. privind bunele practici de mediu

Activitatea 2.1.4 organizarea și promovarea evenimentului Ziua Mediului

Activitatea 2.1.5 coorganizarea/promovarea altor evenimente de popularizare a mediului - Ziua Energiei, Ziua Biodiversitatii, Ora Planetei

Obiectiv 3: Întărirea capacităților organizaționale

Activitatea 3.1.1 Revizuirea / actualizarea politicilor interne

Activitatea 3.1.2 Asigurarea funcționalității structurilor de conducere 

Activitatea 3.1.3 Instruiri și coaching în domeniul comunicării, managementului, M&E etc.

Activitatea 3.1.4 Auditul activității AJMTEM și consultanță în probleme contabile / fiscale

Activitatea 3.1.5 Achiziția mijocului de transport al organizației

Activitatea 3.1.6 Achiziționarea de echipamente și software


Rezumat activitate: 

Prin implementarea proiectului, AJMTEM dorește să atingă următoarele rezultate strategice: 

Jurnalism de mediu profesionist și consolidat; 

Conștiință ecologică formată în  cadrul societății;

Organizație dezvoltată profesional și durabil, integrată în circuitele paneuropene profesioniste a jurnaliștilor de mediu și turism ecologic. 


Memo: 
Scop:

Scopul proiectului este de a contribui la profesionalizarea și consolidarea jurnalismului de mediu; a contribui la crearea unei conștiințe ecologice în  cadrul societății și de a dezvolta capacitățile AJMTEM în mod profesional și durabil, integrând în circuitele paneuropene profesioniste jurnaliștii de mediu și turism ecologic.


Rezultate: 

Rezultat 1.1: Jurnaliștii produc materiale de înaltă calitate pe probleme relevante de mediu 

Rezultat 1.1.1: Jurnaliștii au competență în probleme de mediu 

Rezultat 1.2: Jurnaliștii care lucrează pe probleme de mediu au sporit oportunitatea de conectare, rețea și acces la resurse 

Rezultat 1.2.1: Cadrul de cooperare și calitatea de membru pentru redacții și proiecte media specializate în jurnalism ecologic (Ecomedia Holding) 

Rezultat 2.1: Publicul larg interacționează pe baza informațiilor despre protecția mediului și practicile de dezvoltare durabilă 

Rezultat 2.1.1: Publicul larg informat și conștientizat de problemele de mediu 

Rezultat 2.1.2: Evenimente interactive ecologice și educaționale pentru publicul larg 

Rezultat 3.1: AJMTEM este o organizație profesională și durabilă 

Rezultat 3.1.1: Capacitatea și competența personalului au crescut pe subiecte cheie 

Rezultat 3.1.2: Echipamentele adecvate și funcționale și infrastructura IT sunt instalate, sprijinind programele și operațiunile AJMTEM 

Rezultat 3.1.3: Surse financiare diversificate 

Rezultat 3.1.4: Politici și reglementări dezvoltate în continuare 

Rezultat 3.1.5: Structura de guvernanță consolidată Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Agentia suedeza pentru dezvoltare si cooperare internationala 14346]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  02/11/2020
Data efectivă de începere:  02/11/2020
Data originală de terminare:  30/12/2023
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Altele] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] [Gen] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA - 151 – Guvernul și societatea civila, general - 15153 - Mass-media și accesul liber la informație (40.0)%

DAC 5 Sector Code - 400 - MULTISECTOARE - 410 – Protecție generala a mediului înconjurator (50.0)%

DAC 5 Sector Code - 998 – NEALOCAT / NESPECIFICAT - 9989 – Nealocat / Nespecificat (subsector) - 99820 - Promovarea conștientizării dezvoltarii (10.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1200 - PROTECŢIA MEDIULUI ŞI HIDROMETEOROLOGIA - 1201 - Protecţie a mediului (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 4 998 672   Coroană suedeză
Data Semnătura 16/11/2020
Finanțare
Numele Organizației : Agentia suedeza pentru dezvoltare si cooperare internationala
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență :


Numele Organizației : Agentia suedeza pentru dezvoltare si cooperare internationala
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Debursări curente:
Curentă 01/12/2020 19 487,61   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 19 487,61 Euro    
Rest de plată: -19 487,61 Euro    


 
Total debursări curente: 19 487,61 Euro  
Rest de plată: -19 487,61 Euro  
Documente asociate
 Acordul de Grant -     Contract de grant SIDA.PDF
  Descriere:  Acordul de grant între Agenția Suedeză de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, Sida și Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic (AJMTEM) în ceea ce privește contribuția fundamentală Sida Contribuția nr. 14346
  Data Semnătura:  12/21/2020
 Cadrul de evaluare a rezultatelor -     AJMTEM RAF.xlsx
  Descriere:  Documentul prezintă rezultatele cantitative care urmează a fi atinse în rezultatul proiectului
  Data Semnătura:  2/9/2021
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Asociatia jurnalistilor de mediu si turism ecologic din Republica moldova 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Asociatia jurnalistilor de mediu si turism ecologic din Republica moldova 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Asociatia jurnalistilor de mediu si turism ecologic din Republica moldova

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Virginia Bilici - virginia.bilici@gov.se ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie