===== ERROR =====
Stabilirea de parteneriate de lungă durată pentru modernizarea ofertelor bazate pe patrimoniu și crearea de noi oportunități de investiții în turism și în industriile culturale și creative în zonele desemnate de UNESCO din bazinul Mării Negre - HERIPRENEURSHIP
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
58 165,71 Euro
Total angajamente planificate:
99 893,29 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
58 165,71 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Victoria Bucataru
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
04/01/2021
Proiect modificat la data de:
19/01/2021
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Stabilirea de parteneriate de lungă durată pentru modernizarea ofertelor bazate pe patrimoniu și crearea de noi oportunități de investiții în turism și în industriile culturale și creative în zonele desemnate de UNESCO din bazinul Mării Negre - HERIPRENEURSHIP
ID PGA: 
8721185315424

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

- Promovarea afacerilor și antreprenoriatului în sectorul turistic și cel cultural din bazinul Mării Negre

- Consolidarea productivității și competitivității patrimoniului transfrontalier prin investiții în capitalul uman

- Reforma cerere-ofertă cu inovarea produs-proces și standardele comune de servicii;

- Maximizarea cooperării pentru a asigura competitivitatea și extroversiunea afacerilor.


Descriere: 

HERIPRENEURSHIP stabilește parteneriate de lungă durată în EL51 / RO22 / BG33 / MD03 / GE03 / TR90 pentru a actualiza ofertele bazate pe patrimoniu pentru noi oportunități de investiții în turism și industriile culturale și creative (CCI) din bazinul Mării Negre (BSB). Favorizează antreprenoriatul turistic exploatând puterile crescânde ale CCI pentru a comunica pe piața consumatorilor conectați narațiunea turistică a patrimoniului Mării Negre. Provocările, cu care se confruntă sectorul turismului în BSB, cu serviciile existente, sunt asortate cu noi competențe pentru noi locuri de muncă, abordând noua ordine mondială a Directivei UE privind serviciile mass-media audiovizuale, 2018. Întreprinderile mici/ micro din domeniul turistic/ CCI sunt îndrumate să crească în context regional / național / internațional și să le sporească competitivitatea prin creșterea a 180 de lucrători calificați. Pentru a preveni exodul creierelor și a aborda în mod eficient deficiențele de competențe cu care se confruntă IMM-urile din turismul IMM-urilor, nevoile de competențe și tendințele cererii-ofertă sunt trasate transformând practica de predare / învățare pentru 180 de profesioniști, recrutând și păstrând talente la nivel local. O nouă mentalitate de abilități induce sofisticarea afacerii cu modele de afaceri construite din perspectiva clienților, experiențelor cheie și participării părților interesate, integrând competențele cheie transversale în inovația produs-proces din BSB. Parteneriatul percepe Marile Provocări Sociale ca o nouă forță de proiectare și livrare a noii experiențe turistice de înaltă calitate care sprijină extroversiunea IMM-urilor din turism / CCI. Acesta definește soluții bazate pe cultură pentru dezvoltarea condusă de comunitate, oportunități de piață și facilitează noi investiții în turismul patrimoniului, punând experiența patrimoniului în centrul reformei turismului în BSB.


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 

Programul Operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014 - 2020


Scop:

Promovarea antreprenoriatului turistic exploatând capacitățile Industriei Cultural-Creative în comunicarea locurilor de patrimoniu pieței de consum conectate digital, în special audiența tânără.


Rezultate: 

Inovații în sfera turismului, prin regenerarea patrimoniului și aplicarea competențelor din industria creativă și anume:

- Unicul CORIDOR al Patrimoniului Experențial UNESCO din bazinul Mării Negre (BSB) creat. O nouă cerere în beneficiul a 180 de întreprinderi din BSB creată datorită următoarelor: informatii coridor plasat pe iBOOKs; Jocuri de patrimoniu; Producție AV Multivision; puncte de vânzare a turismului integrate; pachete turistice noi.

- 1 mecanism comun pentru promovarea turismului în BSB, în domeniul patrimoniului.

- Acces oferit de organizațiile internaționale și integratorii digitali din întreaga lume la CORRIDOR-ul creat prin intermediul plasării pe: iBook prin App Store, eBook prin Google Play și aplicații Multivision la muzee, instituții de patrimoniu cultural.

- 24 de comunități de social media implicate / 1AV Spot; Site creat pentru dispozitive inteligente cu mai multe aplicații și Info Hub.

- 25 de activități de consolidare a competențelor cu certificarea a 18 întreprinderi și 60 de părți interesate, cu capacități sporite.Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/07/2020
Data efectivă de începere:  04/01/2021
Data originală de terminare:  31/12/2022
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: International and Local

Localizarea implementării: Toate

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 110 – EDUCATIE - 111 - EDUCATIE-nivel nespecificat - 11120 - Facilități de educație și formare profesională (20.0)%

DAC 5 Sector Code - 160 – ALTE INFRASTRUCTURI SOCIALE SI SERVICII - 1609 - Alte infrastructuri și servicii sociale (subsector) - 16061 - Cultură și recreere (10.0)%

DAC 5 Sector Code - 250 - AFACERI ȘI ALTE SERVICII (20.0)%

DAC 5 Sector Code - 332 – TURISM (30.0)%

DAC 5 Sector Code - 400 - MULTISECTOARE - 430 – ALTE MULTISECTOARE - 43040 – Dezvoltarea rurală (20.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0200 – ACTIVITĂȚI EXTERNE - 0201 - Colaborare internaţională (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 158 059   Euro
Data Semnătura 15/01/2020
Finanțare
Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 22/10/2021 31 834,28   Euro
Planificată 27/01/2022 25 515,29   Euro
Planificată 21/09/2022 29 899   Euro
Subtotal angajamente planificate: 87 248,57 Euro    
Angajamente curente
Curentă 10/08/2020 58 165,71   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 58 165,71 Euro    
Rest de plată: 58 165,71 Euro    


Numele Organizației : Uniunea de Persoane Juridice Asociatia Nationala pentru Turism Receptor
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 21/10/2021 3 800   Euro
Planificată 23/03/2022 4 500   Euro
Planificată 21/09/2022 4 344,72   Euro
Subtotal angajamente planificate: 12 644,72 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 99 893,29 Euro  
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 58 165,71 Euro  
Rest de plată: 58 165,71 Euro  
Documente asociate
 Partnership agreement -     Partnership Agreement-ANTRIM.pdf
  Data Semnătura:  1/5/2021
 Contract de Grant -     Grant contract BSB 831 AM original_EX CASA RV F FC_signed.pdf
  Data Semnătura:  1/18/2021
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Uniunea de Persoane Juridice Asociatia Nationala pentru Turism Receptor 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Uniunea de Persoane Juridice Asociatia Nationala pentru Turism Receptor 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Uniunea de Persoane Juridice Asociatia Nationala pentru Turism Receptor

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Victoria Bucataru - director@antrim.md ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie