===== ERROR =====
Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova în valoare de 100 milioane EUR (2020)
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
51 620 900 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
-51 620 900 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Vlada Gordienco
Creat în spațiul de lucru:
Spaţiu de lucru pentru validare - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
04/01/2021
Proiect modificat la data de:
04/01/2021
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova în valoare de 100 milioane EUR (2020)
ID PGA: 
8721160015422

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Obiectivul acestui program este de a uşura constrângerile de finanţare externă ale ţării, de a acoperi necesităţile bugetare, de a consolida poziţia de rezervă valutară şi de a ajuta Republica Moldova să abordeze vulnerabilităţile externe şi financiare actuale în contextul COVID-19. Această asistenţă din partea Uniunii Europene este complementară resurselor furnizate ţării de către instituţiile financiare internaţionale şi creditorii bilaterali in sprijinul stabilizării economice şi a programului de reformă al autorităţilor.


Descriere: 

Acordarea asistenţei macro financiare a fost aprobată la data de 25 mai 2020 de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene prin Decizia nr.2020/701. Durata acordării Împrumutului este de maxim 12 luni, începând cu prima zi după intrarea în vigoare a Memorandumului de înţelegere. Debursarea primei tranşe este necondiţionată, iar pentru debursarea tranşei nr.2 sunt propuse 6 condiţii, unele dintre ele fiind preluate din tranşa 3 din actualul program de asistenţă macrofinanciată (care expiră în vara anului 2020).

Una din aceste condiţiile se referă la finanțele publice, și anume îmbunătățirea legislației în domeniul achizițiilor publice, în domeniul asistenței medicale și îmbunătățirea activității Centrului pentru achiziții publice în domeniul sănătății. Alta vizează aprobarea amendamentelor privind activitățile Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Printre condiții se numără și eficientizarea în activităţii Autorității Naționale de Integritate, consolidarea măsurilor de combatere a contrabandei și aprobarea unui nou Cod Vamal.

Împrumutul va fi acordat pentru maxim 15 ani, iar rata dobânzii va depinde de costul la care se va împrumuta Comisia Europeană pe piața financiară internațională.

În luna mai, Consiliul UE a aprobat o propunere a Comisiei Europene de a oferi asistență macrofinanciară în valoare de 3 miliarde de euro către zece parteneri de extindere și vecinătate, inclusiv Moldova, pentru a-i ajuta să facă față consecințelor economice ale pandemiei COVID-19.

 

 


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:

Rezultate: 


Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  23/07/2020
Data efectivă de începere:  23/07/2020
Data originală de terminare:  31/12/2021
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 500 – SPRIJIN ALIMENTAR ȘI ASISTENȚA IN PROGRAME GENERALE - 510 – Sprijinul bugetului general (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 2700 - SURSELE INTERNE DE FINANŢARE - 2701 - Acordare de împrumuturi bugetare (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 100 000 000   Euro
Data Semnătura 23/07/2020
Finanțare
Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport bugetar
Financial Instrument : Credit
Capitale / Curente : Capitale - generale
Debursări curente:
Curentă 25/11/2020 51 620 900   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 51 620 900 Euro    
Rest de plată: -51 620 900 Euro    


 
Total debursări curente: 51 620 900 Euro  
Rest de plată: -51 620 900 Euro  
Documente asociate
 Memomorandum MFA 2020 -     memorandum_167 ro.pdf
  Data Semnătura:  1/4/2021
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Ministerul Finanțelor 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Guvernul Republicii Moldova 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Guvernul Republicii Moldova

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie