===== ERROR =====
Realizare lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor in comuna Stefan cel Mare din judetul Vaslui si comuna Gotesti din raionul Cantemir
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
106 818 Euro
Total angajamente planificate:
150 924 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
106 818 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
GOTESTI COMUNA
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
02/12/2020
Proiect modificat la data de:
15/12/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Realizare lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor in comuna Stefan cel Mare din judetul Vaslui si comuna Gotesti din raionul Cantemir
ID PGA: 
8721184115213

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 

Contract 2SOFT/4.2/178. Durata implementarii 18 luni.


Obiective: 

Obiectivul fundamental îl reprezintă creșterea capacității autorităților locale de prevenire a situațiilor de urgență și obiectivele generale iau în considerare următoarele: 

1.Prevenirea situațiilor de urgență prin organizarea unui sistem de alertă și comunicare modern;

2.Salvare de vieți umane prin intervenții precise și profesionale în cazul situațiilor de urgență;

3.Crearea unui sistem integrat de răspuns în cazul situațiilor de urgență prin organizarea din timp a comunităților locale în zonele de risc pentru prevenirea situațiilor de urgență;

4.Utilizarea de resurse adecvate pentru realizarea, menținerea și exploatarea infrastructurii și măsuri de prevenire, intervenție și reabilitare a suprafețelor afectate;

5.Asigurarea unei bune funcționări a infrastructurii critice.


Descriere: 

În comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui, ca urmare a problemelor constatate, se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

  1. Pârâul din satul Mărășeni:

- realizarea de gabioane în zona podului construit la punctul de reper „Lapa Ion”, cu o lungime de 30m în amonte și 20m în aval;

- decolmatarea și regularizarea pârâului Mărășeni de la punctul de reper „Lapa Ion” pe o distanță de 560m în amonte și 350m în aval;

- lucrările de construcții vor lua în considerare secțiunile minime ale pârâului: înălțimea malurilor variază între 2 și 6 metri, lățimea medie a cursului de apă de aproximativ 4m.

  1. Pârâul ce traversează satul Bîrzești:

- construcția de gabioane pe zonele de rezemare ale podului, atât în monte cât și în aval;

- consolidarea malurilor pârâului pe o lungime de aproximativ 100m, atât în monte cât și în aval de podul existent;

- lucrările de construcții vor lua în considerare secțiunile minime ale pârâului: înălțimea malurilor variază între 11 și 12 metri, lățimea medie a cursului de apă de aproximativ 7m.

 

În comuna Gotești proiectul se axează pe construcția unui sistem de drenare a râului situat în apropierea str. Grănicerilor în satul Gotești, și care presupune:

Suprafața ravenelor 0.82ha; aria acoperită de sistemul de drenare 2.3km2; țeavă de dren 136m; reabilitarea drumurilor locale 262m; plantarea de arbori forestieri pe o suprafață de 0.65 ha; colector 4 buc.


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 

Program Operational Comuna România - Republica Moldova 2014-2020


Scop:

Combaterea si prevenirea situatiilor de urgenta cauzate de dezastre naturale (inundatii provocate de ploi torentiale), cresterea sigurantei cetatenilor si a proprietatilor acestora prin realizarea de lucrari de regularizare a albiilor paraurilor si raurilor aflate pe teritoriul comunelor Stefan cel Mare si Gotesti.


Rezultate: 


Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  23/03/2020
Data efectivă de începere:  02/12/2020
Data originală de terminare:  31/12/2021
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] [Cantemir] [Goteşti] 100%

Nivel de implementare: Local

Localizarea implementării: Localitate

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Drumuri] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 400 - MULTISECTOARE - 410 – Protecție generala a mediului înconjurator - 41050 – Controlul și prevenirea inundațiilor (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0200 – ACTIVITĂȚI EXTERNE - 0202 - Realizare a acordurilor internaţionale (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 257 742   Euro
Data Semnătura 29/10/2020
Finanțare
Numele Organizației : Primaria Gotesti
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente curente
Curentă 17/06/2021 106 818   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 106 818 Euro    
Rest de plată: 106 818 Euro    


Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport bugetar
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente planificate
Planificată 02/02/2021 77 482,58   Euro
Planificată 19/08/2021 57 517,42   Euro
Planificată 16/12/2021 15 924   Euro
Subtotal angajamente planificate: 150 924 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 150 924 Euro  
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 106 818 Euro  
Rest de plată: 106 818 Euro  
Documente asociate
 Acord parteneriat -     Partnership Agreement.pdf
  Data Semnătura:  12/2/2020
 Contract Grant 2SOFT/4.2/178 -     Contract Grant 2SOFT 4.2 178.pdf
  Data Semnătura:  12/15/2020
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • Primaria Gotesti 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Primaria Gotesti

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Romeo Bolocan - secretar_gotesti@mail.ru ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie