===== ERROR =====
Îmbunătățirea echipamentului de digitalizare al Bibliotecii Naționale
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
336 404,01 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
336 404,01 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Ludmila Pavlov
Creat în spațiul de lucru:
Ministerul Educației Culturii si Cercetarii - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
21/10/2020
Proiect modificat la data de:
01/12/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Îmbunătățirea echipamentului de digitalizare al Bibliotecii Naționale
ID PGA: 
8721152514820

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Obiectivul proiectului este de a prezerva resursele istorice, culturale și de interes general ale Moldovei disponibile la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și a institutelor sale partenere și de a spori accesibilitatea populației mloldovene la aceste resurse prin îmbunătățirea echipamentelor pentru Biblioteca Națională a Republica Moldova necesare pentru digitizarea, indexarea și conservarea resurselor, contribuind astfel la îmbunătățirea calității serviciilor publice.


Descriere: 

Proiectul prevede procurarea a 4 scanere, 1 server, 3 computere, transportarea și instalarea acestora și instruirea personalului în vederea utilizării


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:

Rezultate: 


Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  14/07/2020
Data efectivă de începere:  14/07/2020
Data originală de terminare:  30/11/2022
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Educație] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 110 – EDUCATIE (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0100 - SERVICIILE DE STAT CU DESTINAŢIE GENERALĂ (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 409 000   Dolar American
Data Semnătura 14/07/2020
Finanțare
Numele Organizației : Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente curente
Curentă 24/03/2021 409 000   Dolar American
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 336 404,01 Euro    
Rest de plată: 336 404,01 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 336 404,01 Euro  
Rest de plată: 336 404,01 Euro  
Documente asociate
 Acord de Grant -     Acord JICA 2020_ENG semnat.pdf
  Data Semnătura:  12/1/2020
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Ludmila Pavlov - ludmila.pavlov@edu.md ; ludmila.pavlov@mecc.gov.md ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie 
culture
Titlu culture
Descriere
Latitudine
Longitudine