===== ERROR =====
Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al situațiilor de urgență în parteneriat cu comuna Ivănești din județul Vaslui și satul Bulboaca raionul Anenii Noi
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
3 000 Euro
Total angajamente planificate:
104 921,75 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
3 000 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Diana Cebanu
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
14/10/2020
Proiect modificat la data de:
30/11/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al situațiilor de urgență în parteneriat cu comuna Ivănești din județul Vaslui și satul Bulboaca raionul Anenii Noi
ID PGA: 
8721182214767

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 

Contract semnat la 14.09.2020. Durata implimentării 18 luni.


Obiective: 

1. Creșterea eficienței modului de gestionare al situațiilor de urgență.

2. Dezvoltarea capacităților tuturor actorilor și a părților interesate pentru a îmbunătăți managementul situațiilor de urgență.

3. Ridicarea capacităților pentru prevenirea situațiilor de urgență, prin dotarea de echipamente de primă intervenție.


Descriere: 

Proiectul își propune organizarea de întâlniri comune cu oficialii din Primăriile comunelor Ivănești și Bulboaca pentru planificarea modului de acțiune eficientă în situații de urgență și pentru a dezvolta un plan de informare  a populației despre comportamentul corect în situații de urgență, pentru a crește nivelul de cunoștințe teoretice; achiziționarea de echipamente de primă intervenție pentru dotarea autorităților locale din comuna Ivănesti și satul Bulboaca pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență și daune materiale cauzate de catastrofe naturale sau provocate de om.


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 

Program Operational Comun România - Republica Moldova 2014-2020

 


Scop:

Creșterea eficienței modului de gestionare și prevenire al situațiilor de urgență din comuna Ivănești și satul Bulboaca, prin acțiuni comune de informare a populației și formare a personalului de intervenție (se va desfașura un curs), precum și achiziționarea de echipamente de prima intervenție pentru dotarea serviciului responsabil cu reducerea pagubelor umane și materiale cauzate de catastrofe naturale sau cele provocate de om.


Rezultate: 

- Personal instruit (3 persoane dețin diplome recunoscute de autoritățile din țara emitentă in domeniul managementului situațiilor de urgență);

- Campanii comune de informare a populației școlare din comuna Ivănești și satul Bulboaca asupra riscurilor, masurilor de protecție și comportamentului pe care ar trebui să le adopte în cazul producerii unei situații de urgență desfășurate;

 - Satul Bulboaca dotat cu utilaj și echipament de primă intervenție în situații de urgență, și anume: buldoexcavator de minim 100 CP dotat cu braț telescopic, linie hidraulică pentru ciocan, cupe, lamă pentru zăpadă 260-280 mm.Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  23/03/2020
Data efectivă de începere:  14/09/2020
Data originală de terminare:  31/12/2021
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] [Anenii Noi] [Bulboaca] 100%

Nivel de implementare: Local

Localizarea implementării: Localitate

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Drumuri] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 400 - MULTISECTOARE - 410 – Protecție generala a mediului înconjurator - 41050 – Controlul și prevenirea inundațiilor (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0200 – ACTIVITĂȚI EXTERNE - 0202 - Realizare a acordurilor internaţionale (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 107 921,75   Euro
Data Semnătura 14/09/2020
Finanțare
Numele Organizației : Primaria Bulboaca
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente curente
Curentă 23/11/2020 3 000   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 3 000 Euro    
Rest de plată: 3 000 Euro    


Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport bugetar
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente planificate
Planificată 15/01/2021 20 984,35   Euro
Planificată 01/03/2021 41 968,7   Euro
Planificată 03/05/2021 41 968,7   Euro
Subtotal angajamente planificate: 104 921,75 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 104 921,75 Euro  
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 3 000 Euro  
Rest de plată: 3 000 Euro  
Documente asociate
 Acord de parteneriat -     SKM_C30820030216400.pdf
  Data Semnătura:  10/15/2020
 Contract de grant -     Grant contract 92 ex casa sd FC.PDF
  Data Semnătura:  10/15/2020
 Contract de grant - Anexe -     grant contract 4.2.92 (1).pdf
  Data Semnătura:  10/14/2020
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Primaria Bulboaca 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Primaria Bulboaca 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Primaria Bulboaca

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Ion Berzoi - ionberzoi7@gmail.com ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie